08_nekrolog
Nekrolog za Michala Maršálka

Za Michala Maršálka (27. dubna 1949 – 15. srpna 2023)

Vzpomíná Milan Ohnisko

Ty jsi byl, Michale, totiž především básník! Básník, jehož stojí za to na tomto břehu číst. A Tvůj odchod na tom pranic nemění.

Drobná publicistika – Nekrolog
Z čísla 14/2023

Milý Michale,

svoji jedenáctou a definitivně poslední sbírku jsi nazval Na druhý břeh. Její motto – „starý vtip“ – zní následovně:

Dva na sebe volají přes řeku:
Prosím tě, jak se dostanu na druhý břeh?
Co blázníš, vždyť už tam jsi!

Tvůj nečekaný odchod mi ostře připomněl, že od druhého břehu každého z nás v každém okamžiku dělí jen vlas.

Ale ani bolest nedožijem, tak jsme tu nakrátko…“ napsal v básni „Mozartiana VII.“ Vladimír Holan. Také o něm jsme spolu mluvívali při našich setkáních v kavárně Nona na Národní třídě. Bývalo to po jistý čas místo našich spikleneckých schůzek. V Noně jsme si navzájem četli a komentovali své nové básně a povídali si o všem možném, především ovšem o poezii a o výtvarném umění. Mluvil jsi víc Ty, protože jsi toho víc věděl (přesněji: věděl jsi toho nesmírně mnoho!), a já naslouchal. Nezapomenu na Tvůj dlouhý a sugestivní kunsthistoricko-psychiatrický výklad bizarních šklebů „charakterových hlav“ sochaře F. X. Messerschmidta. Přišel jsi s dokonale vysoustruženým klíčem, jak těm šklebům rozumět, a posléze jsi o tom napsal vědeckou práci a publikoval ji v němčině. Silným zážitkem také bylo, když jsi mne pozval do svého domova kousek od Bílkovy vily a ukázal mi svou prvotřídní sbírku obrazů a soch věhlasných mistrů české moderny.

Moje vděčnost patří Tvé nezištné ochotě, s níž jsi mi kdysi sehnal skvělého ambulantního psychiatra. A udělal jsi toho pro mě v tomto punktu víc… Naposled loni na jaře během mé hospitalizace na otevřené části Tvého oddělení 23 v Bohnicích. Během svého mnohaletého primariátu jsi toto oddělení pozvedl na vysokou úroveň (a lze je každému, kdo by to snad potřeboval, jenom doporučit). Když jsi zjistil, že jsem se coby „pacoš“ ocitl v tvém revíru, brával jsi mě několikrát týdně do své podkrovní pracovny emeritního primáře, která už na první pohled dávala tušit, že je útočištěm pro bytostného umělce; ostatně mnoho Tvých básní vzniklo právě tam.

A já měl náhle pocit, že si povídáme jako kdysi v Noně… Ukázal jsi mi nedaleký strom, na který kdosi namaloval červený otazník, jenž dal vzniknout názvu Tvé předposlední básnické knihy a těmto veršům v ní: „Otazník barvou na stromě. / Co tady přečká?“ Zasvěcoval jsi mě do tajů a dějinných peripetií bohnického areálu; to díky Tobě jsem objevil a často pak navštěvoval „hřbitov bláznů“ – jehož genius loci je vskutku mimořádný. Také jsi mi prozradil, že mezi bývalou márnicí a hřbitovem vede podzemní chodba, jíž kdysi stěhovali nebožtíky, aby časté převozy rakví neznepokojovaly místní obyvatelstvo. A že sis z jistého naléhavého důvodu pár dnů po 17. listopadu 1989 oblékl mantl, nasadil čelovku a vydal se ji prozkoumat…

Obdivoval jsem v duchu Tvoji paměť a vyprávěčský um. V jednom okamžiku jsem Ti řekl, že bys měl napsat knihu pamětí. Jasně si vybavuji, jak ses na mě podíval a trochu nedůvěřivě, ale i zaujatě svým tichým hlasem pomalu řekl: „Myslíš…?“ Ano, myslel jsem to tehdy zcela vážně. A myslím to vážně i teď, když vím, že ji už nikdy nenapíšeš.

Z Tvých básní jsem měl asi nejradši tuhle, ze sbírky Pootevřeno:

Pobřeží

Na dlouhém pobřeží
nejsem odpověď,
jen kráčím.

Anebo možná tuto, z Červeného otazníku:

V alejích

Na podzim každý list
padá sám za sebe.  
Každá melodie
musí zmlknout jen tobě.
List padl uchem k zemi
a být já
je nepravděpodobné.

Ty jsi byl, Michale, totiž především básník! Básník, jehož stojí za to na tomto břehu číst. A Tvůj odchod na tom pranic nemění.

Chviličku.
Načítá se.
 • Michal Maršálek

  (1949 – 2023), básník, esejista, lékař a vysokoškolský učitel. Publikoval odborné texty z oblasti psychiatrie. Zabýval se vztahem medicíny a umění. Zveřejnil vlastní hypotézu, vysvětlující groteskní tvorbu rakouského barokního sochaře ...
  Profil
 • Milan Ohnisko

  (1965, Brno) je básník, nakladatelský a časopisecký redaktor a kulturní publicista. Za minulého režimu pracoval v pomocných zaměstnáních, působil v disentu, podepsal Chartu 77. Je zástupcem šéfredaktora literárního obtýdeníku Tvar. ...
  Profil

Souvisí

 • Anketa s Romanem Krištofem, Michalem Škrabalem, Milenou Slavickou (M. S.), Václavem Bidlem, Lukášem Zádrapou, Dominikem Bártem, Robertem Wudym, Martinem Reinerem, Tomášem Míkou, Jiřím Davidem, Vojtěchem Vackem, Markem Janem Vilímkem, Patrikem Linhartem, Karlem Škrabalem, Radimem Kopáčem, Jitkou Bret Srbovou, Kamilem Bouškou, Sylvií Richterovou, Robertem Kanóczem, Pavlem Janouškem, Markétou Mikuláškovou, Michalem Jarešem, Jakubem Řehákem, Danielou Vodáčkovou, Františkem Hruškou, Pavlem Novotným a Vítem Kremličkou

  Jsou to jen šity primitivních pípls

  Ptá se Milan Ohnisko

  Anglikanismy v češtině, i v básních, jsou v pohodě, není jen dobré, když jdou za hranici směšnosti.
  (Patrik Linhart, spisovatel, výtvarník a performer)

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 13/2023
 • Cenzura
  Anketa s Emilem Haklem, Viktorem Janišem, Milošem Urbanem, Ivanou Myškovou, Irenou Douskovou, Martinem Reinerem, Michalem Vieweghem, Olgou Stehlíkovou, Jiřím Kratochvilem, Svatavou Antošovou, Františkem Kotletou, Patrikem Linhartem, Petrou Hůlovou, Pavlou Horákovou, Milanem Uhdem, Sabrinou Karasovou, Pavlem Göblem, Janem Němcem, Davidem Zábranským, Petrem Nagyem a Ondřejem Maclem

  Na Dahla si troufnou, ale troufnou si třeba na Kunderu?

  Ptá se Milan Ohnisko

  V situaci, kdy Evropa prochází a bude procházet rozsáhlými společenskými změnami, tahle cenzura ještě urychlí už teď probíhající banalizaci literatury a ztrátu jejího smyslu.
  Emil Hakl

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 12/2023
 • 02_rozhovor
  Rozhovor s Josefem Kučerou

  Když chceš něco slyšet, tak musíš být zticha

  Ptá se Milan Ohnisko

  Myslím, že je v těch básních zřetelné, že vnímám ticho obapolně. Ticho je důležité v tom, co říká v tom citátu Heidegger, že když chceš něco slyšet, tak musíš být zticha.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 4/2023
 • Psychedelie
  Anketa s Biankou Bellovou, Dominikem Bártem, Nelou Bártovou, Marianem Pallou, Vojtěchem Vackem, Janem Škrobem, Patrikem Linhartem, Annou Beatou Háblovou, Michalem Šandou, Radkem Fridrichem, Janem Vozkou, Jiřím Davidem, Darinou Alster, Ondřejem Maclem, Alešem Kauerem, Alžbětou Bublanovou, Xerodothem Sigmiem, Vlado Matuškou, Martinem Trdlou, Františkem Hruškou, Petrou Soukupovou, Adamem Borzičem a Pavlou Horákovou

  Všechny bych legalizovala

  Ptá se Milan Ohnisko

  Obohacován a okrádán zároveň – tak dlouho a tak intenzivně, že těžko si představit existenci člověka jako živočišného druhu bez přiznání role drog.

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 4/2023
 • Rozhovor s Markem Janem Vilímkem

  A propasti i nebesa usilovně mlčí

  Ptá se Milan Ohnisko

  Nicméně myslím, že to byl Rozanov, kdo říkal, že člověk, který je naprosto asexuální, nemůže být skutečně zbožný a duchovní. Že jsou to dva póly – možná téhož.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 21/2022