Profil čísla
21|2020
Tvar_21_2020-1_page-0001

Petr byl orfická bytost, pod každou lopatkou mu rostlo jedno křídlo. Jedno mělo barvu svítání a druhé popelavého předměstí.

Milí čtenáři Tvaru,

poslední letošní číslo má slavnostní ráz. Věnujeme ho osobnosti velkého českého básníka, esejisty, překladatele a prozaika Petra Krále, který zemřel před půl rokem, na začátku června… Procházím se naším královským korpusem – za jehož celek vděčíme vdově po Petru Královi Wandě Heinrichové, Jakubu Řehákovi a našemu kolegovi Milanu Ohniskovi – a cítím zvláštní směsici lehkosti a tíže, okouzlení i žalu. Ze všech stránek, ať už je napsal Petr sám, nebo byly napsány o něm či pro něj, dýchá jeho neskutečná láska k poezii, jeho závratný básnický cit, až to člověka nadnáší a chtěl by se rozletět kamsi k jižnímu pólu, tmavě zelenou linkou to vzít rovnou dolů k protinožcům.

Petr byl orfická bytost, pod každou lopatkou mu rostlo jedno křídlo. Jedno mělo barvu svítání a druhé popelavého předměstí. Jeho poezie se zrodila z vidoucích slin moderní epochy a smysl pro okouzlení si udržela i v naší velmi pozdní, unavené době. Byl mistrem zázračné obyčejnosti, pěším metafyzikem, jedním z kouzelníků, u nějž slovo a život tvořily souzvuk. Především jsem vždy obdivoval jeho svěží zrak. Tu až dětsky podmanivou schopnost nechat se světem udivovat i tehdy, kdy se mu svět už moc nepozdával. Když jsem ho před smrtí navštívil, pronesl větu, kterou si budu pamatovat do konce života. Wanda nahlas uvažovala, zda má Petra z nemocnice vzít domů (což se posléze stalo). A do toho Petr svým nezaměnitelným hlasem pronesl: „No, je to nová situace.“ I tváří v tvář odchodu se na skutečnost díval nově! I umírání pro něj bylo novou situací… Později jsem si v této souvislosti vzpomněl na stěžejní pojem zenového mistra Sunrjua Suzukiho: zenová mysl začátečníka.

Petr byl básník-kouzelník, uměl ale také zajet na hlubinu a ponořit se do ní. Když jsem se v roce 2018 vrátil z Lisabonu, poslal mi svoji starší báseň „Hlasy“, která se odehrává právě v portugalské metropoli. Odcituji z ní pár veršů, které mě uchvátily: „zmlklý šum města hloubí dál ticho paměti, žvatlání pokojských už / věští něčí osud a tajnou smršť na setmělé scéně / zavřeného divadla v sousedství, / masa žehličky si v neúčastných rukou holek vzpomíná sama / na zvlněný kov hlubin.“ Tehdy jsem mu napsal, že obzvláště ten „zvlněný kov hlubin“ je božský. A on mi se spontánní, sobě vlastní radostí odpověděl: „Milý Adame, dostal jsi mě! Ten kov hlubin jsem vždycky měl za důležitý a přitom jsem si myslel, že ho nikdo jiný neocení. No, a Tys báseň přečetl a hned ses strefil do černého – tedy spíš do šedivé, erbovní barvy našeho města. Těžko Ti to kdy zapomenu!“ A já zase, Petře, nikdy nezapomenu na tebe. Na to, jak jsi poezii ztělesnil: že jsi ji vydechoval a že jsi u toho byl svrchovaně lidský. Pořád mi chybíš!

*

Po videu s básní Stanislava Dvorského jsme pro vás náhradou za neuskutečněný večer věnovaný vesmíru připravili další básnický klip, tentokrát s básněmi slovenské básnířky Márie Ferenčuhové. Na našem youtubovém kanálu bude mít premiéru na Silvestra.

Přeji vám občerstvující svátky a především o něco schůdnější rok 2021!

AB
Rozbalit Sbalit editorial Adama Borziče

To hlavní

 • 02_anketa_Kral
  Petr Král
  Anketa s Martinem Stöhrem, Zuzanou Karlovou, Radimem Kopáčem, Petrem Motýlem, Věrou Koubovou, Robertem Fajkusem, Antoniem Parentem, Donatella Giancasperem, Zbigniewem Machejem, Petrem Adámkem, Janem Gabrielem, Petrem Hruškou, Danielou Langer, Janem Gogolou ml., Jiřím Kloboukem, Romanem Erbenem, Michalem Šandou, Sylvií Richterovou, Františkem Dryjem, Maxem Ščurem, Michalem Ajvazem, Milanem Ohniskem, Wandou Heinrichovou, Jaromírem Zelenkou, Vendulou Bednářovou, Milanem Klepikovem, Janem Rubešem, Josefem Hrdličkou, Pavlem Kostiukem, Vlastou Voskovcovou, Marinou Vanci-Perahim, Robertem Kanóczem, Pavlem Řehoříkem, Ivanem Štrpkou, Jakubem Řehákem, Jaromírem Typltem, Janou Bokovou, Jaromírem Zeminou a Patrikem Linhartem

  „Tanec je pro vás víc než rovná cesta,“ řekl mi tehdy

  Ptá se Milan Ohnisko

  Petr byl ztělesněním noblesy: jak osobní, lidské, tak noblesy poezie s celým jejím bohatstvím, čítajícím tisíce let a tisíce odstínů. (Max Ščur)

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 21/2020
 • Petr Král
  Karel Thein

  Slavnosti Petra Krále

  Tradiční protiklad vize a intimity – nebo též zázračnosti a banality, o nichž Král uvažuje týmž dechem – zde mizí ve sdílené situaci, jejímž možným jménem je průzračnost.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 21/2020
 • Nad knihou
  Jonathan Culler

  Co dělá báseň, která oslovuje vítr?

  Reflektuje Ondřej Macl

  Hledání zdrojů v tradičních kosmických silách, s vědomím pozdně kapitalistické letargie, by se dalo provizorně nazvat konceptuálním romantismem.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 21/2020
 • To je ale otázka
  Tereza Matějčková

  Znechucením k filosofii

  Zánik světa je lepším výrazem pro to, čeho jsme svědky, než omílané heslo „rozdělená společnost“. Přišli jsme o společný svět, v němž nám jde o porozumění.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 21/2020

Další texty

Chviličku.
Načítá se.