Profil čísla
4|2023
Tvar_4_2023-1_page-0001

Vidění může být také darem drogové zkušenosti. Koneckonců je to změněný stav vědomí.

Milé čtenářstvo Tvaru,

básník Josef Kučera v rozhovoru čísla připomíná vlastní verše ze začátku své sbírky Hranostaj snídá dívku

jen očima vidoucího
vidět viděné.

Krásné. Oči vidoucího – převaluju si ta slova na jazyku a vtom mi zlověstný severák odnáší střechu, mizí zdi našeho strašnického domu, ale s nimi též únorový chlad – a já náhle sedím na bobku někde na pouštní duně a pozoruju žíznivýma očima karavanu, v níž jedna pohupující se tečka je dospělý Rimbaud. Ale když se podívám zrakem vidoucího – vidím, že i to je převlečený Orfeus. Zkrátka Vidoucí vidoucí na holičkách neponechá, žízní slepoty nezhyneme. Kučera si zrakem vidoucího rád prohlíží své vzpomínky, což je mnohem dovednější způsob, jak tvořit, než když chtěl starý a v té době již notně okoralý Wordsworth destilovat poezii z „emocí v klidu vzpomínaných“. Ať už se díváme dopředu, či dozadu, nalevo, či napravo, leštíme empír, nebo trysku rakety, pokud hledíme vidoucíma očima – jsme u zřídla poezie. I když si dnes občas někdo myslí, že poezie je jen lifestylová kratochvíle pro občerstvení příliš pozdního ducha v apokalyptických časech, není tomu tak. Orfická dimenze skutečnosti nevyvane jen proto, že ji někdo není schopen zahlédnout. A básníkům a básnířkám vděčíme za to, že toto vidění uchovávají, každý*každá tak vtěluje kousíček onoho bájného šamana Orfea, který uměl rozezpívat řeky a stromy, kameny a zvěř. Živý svět.

Vidění může být také darem drogové zkušenosti. Koneckonců je to změněný stav vědomí. V tomto čísle naleznete anketu, kde jsme se autorek a autorů ptali na jejich vztah k drogám a na případný vliv drog na jejich tvorbu. Drogy jsou dnes všude, tak už i u nás v Tvaru. Když zároveň porovnám dnešek se syrovými devadesátkami, zdá se mi, že dnes k celému tématu přistupujeme kapičku otevřeněji, informovaněji a diferencovaněji. Trochu mě pravda děsí, kolik mladých lidí dnes opět užívá pervitin, jak o tom lze číst u Apoleny Rychlíkové a Pavla Šplíchala v jejich společné knize Piko. Co naopak lze uvítat, je návrat některých látek do psychoterapie. Dnes již státem povolené a dozorované terapie s ketaminem, MDMA či psilocybinem v některých institucích jsou rozhodně pokrokem, protože tyto látky umožňují specifické vidění a dotknutí se sebe samých, své minulosti i přítomnosti. Zajímavou kapitolou je s tímto trendem spojené téma psychedelické spirituality a jejího přesahu do vědy, jak o tom kriticky i s pochopením pojednává religionistka Zuzana Marie Kostićová v rubrice Nad knihou, v níž reflektuje oba vydané díly knihy Psychadelika a psychonautika (Vojtěch Cink a kol.).

Od Bauelaira a Doyla přes Burroughse až po Welshe a přemnoho dalších se v literatuře drogám vždy dařilo; zjevují se v ní v groteskních, poetických, šalebných i děsivých maskách. Setkání s nimi je vždy jaksi – ať už tím či oním směrem – proměňující. Nicméně, abychom se obloukem vrátili ke Kučerovu vidoucímu verši, i bez látek je možné otevírat své vědomí. Průvodcem těmito změněnými stavy se v tomto čísle stal Ondřej Macl.

Přeji vám živé a otevřené vědomí.

AB
Rozbalit Sbalit editorial Adama Borziče

To hlavní

 • 02_rozhovor
  Rozhovor s Josefem Kučerou

  Když chceš něco slyšet, tak musíš být zticha

  Ptá se Milan Ohnisko

  Myslím, že je v těch básních zřetelné, že vnímám ticho obapolně. Ticho je důležité v tom, co říká v tom citátu Heidegger, že když chceš něco slyšet, tak musíš být zticha.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 4/2023
 • Překlad
  Peter May

  Ušlechtilá stezka

  Sto padesát metrů nad nimi na mírné vyvýšenině pod ochranou stromořadí ležel nehybně muž. Přes tvář se mu táhla bílá jizva, kde střela škrábla kůži a odtrhla lalůček levého ucha. Tmavé vlasy měl nakrátko ostříhané a na spáncích prošedivělé a oči modré a chladné jako ocel. Spatřil, jak kuřákovu tvář ozářil krátký záblesk plamene sirky.

  Beletrie – Próza
  Z čísla 4/2023
 • Psychedelie
  Bohuslav Vaněk-Úvalský

  Žena na Měsíci

  Bum – a bylo to. Celou dobu jsem nebojoval s Marianinou agresivitou, ale s její chemií. Její mozek vyráběl špatné chemikálie. Zneužívala ho, zničila jeho zdravé možnosti. Potřebovala od něj jen, aby jí vytvářel druhý svět. Svět Měsíce.

  Beletrie – Próza
  Z čísla 4/2023
 • Psychedelie
  Anketa s Biankou Bellovou, Dominikem Bártem, Nelou Bártovou, Marianem Pallou, Vojtěchem Vackem, Janem Škrobem, Patrikem Linhartem, Annou Beatou Háblovou, Michalem Šandou, Radkem Fridrichem, Janem Vozkou, Jiřím Davidem, Darinou Alster, Ondřejem Maclem, Alešem Kauerem, Alžbětou Bublanovou, Xerodothem Sigmiem, Vlado Matuškou, Martinem Trdlou, Františkem Hruškou, Petrou Soukupovou, Adamem Borzičem a Pavlou Horákovou

  Všechny bych legalizovala

  Ptá se Milan Ohnisko

  Obohacován a okrádán zároveň – tak dlouho a tak intenzivně, že těžko si představit existenci člověka jako živočišného druhu bez přiznání role drog.

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 4/2023
 • Kniha v tisku
  Klára Krásenská

  Mýtiny

  V mlze se ozývá tiché oddechování duší, křehké jako mráz při zemi, ostré jako ojíněná žebra plotu. Naplňuje zemi: pusté pole, lesní mýtinu, kluzkou ulici, bdící neonové oko nad městem.

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 4/2023
 • 08_slovo3
  Psychedelie
  Ondřej Macl

  Všechny mé transy

  Práce – Příliš mnoho významů. Zbytečné práce jsou snesitelné pouze jako trans. Mechanický rytmus tomu pomáhá (balení zboží ve skladu, roznášení letáků, házení lopatou na stavbě, byl jsem tam všude). Někdy se tomu říká vykořistění.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 4/2023
 • 07_poezie

  Oblouk opsaný šípem duhy
  prudce se propadající do vody
  a růžové mraky,
  rozeklaný vrcholek sopky
  v protisvětle
  a kupovitá oblaka nasycená kapkami,
  a přesto žlutá od zapadajícího slunce
  a moře, můj Bože,
  kolik já jsem měla moře!

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 4/2023
 • Nad knihou
  Vojtěch CinkPsychedelika a psychonautika I. a II.

  Vše, co jste chtěli vědět o psychedelicích, ale báli jste se zeptat

  Reflektuje Zuzana Marie Kostićová

  Psychedelické hnutí rozepjaté mezi akademií a duchovní extází je v tomto ohledu v obzvlášť zranitelné pozici. Snad bychom si tedy mohli uvědomit, že ona univerzální „entheogenní religiozita“ je stejný konstrukt jako prapůvodní monoteismus teologů 19. století.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 4/2023
 • Rub
  Alice Koubová

  Péče místo mobilizace

  Jsme v bodu obratu, který se týká naší kultury. Místo kultury ignorance a permanentní oběti můžeme začít kultivovat pozornost a péči, chápat problémy druhých jako součást našich problémů – v rámci společnosti, Evropy, v rámci života člověka v přírodě.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 4/2023

Další texty

Chviličku.
Načítá se.