Profil čísla
12|2023
Tvar_12_2023-1_page-0001

Ve dvanáctém čísle naleznete rozhovor s básníkem Vojtěchem Vackem, kterého spolu s Annou Sedlmajerovou považuji za nejzajímavějšího básníka nejmladší básnické generace.

Milé čtenářstvo Tvaru,

v předchozím editorialu jsem oznámil svůj odchod, který se odehraje na konci tohoto roku. A sotva uběhly dva týdny, je tu další odcházení: tentokrát se rozhodla ukončit své angažmá v Ravtu jedna z jeho editorek Olga Stehlíková. Od září tak bude editorkou Ravtu už jen Jitka Bret Srbová. Připomeňme si, že Ravt vznikl v roce 2016 a koncipovali jsme ho jako elektronický magazín, jehož obsah měl být zcela unikátní a do jisté míry přizpůsobený prostředí internetu. Jeho koncepce a editorské práce se ujala právě Olga Stehlíková, která jej až do roku 2020 vedla sama. Za těch osm let se koncepce i periodicita Ravtu změnila, ale jeho svěží a inspirativní ráz stále zůstává. Vzpomínám si, že jsme si už v prvních měsících Ravtu v redakci Tvaru občas říkali, aby nás Ravt obsahově nezastínil… Za Olgou zůstává skvělá práce. A tak jí chci jménem redakce za její nasazení poděkovat. Jsem jí hluboce vděčný, že vytrvala i přes počáteční nepřízeň komise Ministerstva kultury, kvůli které jsme v prvních dvou letech mohli vytvořit jen omezený počet čísel. Naštěstí jsme později pro Ravt získali stabilní podporu Státního fondu, která trvá až do současné chvíle. Co bude s Ravtem v příštím roce, o tom samozřejmě rozhodne můj nástupce či nástupkyně, ale myslím, že by byla veliká škoda jej zrušit. Získal si jméno a stálý okruh čtenářů.

Ve dvanáctém čísle naleznete rozhovor s básníkem Vojtěchem Vackem, kterého spolu s Annou Sedlmajerovou považuji za nejzajímavějšího básníka nejmladší básnické generace. Asi to není náhoda, že mě z této generace oslovují právě tito autoři, protože jejich poezie je plná otevřené a syté imaginace a pozoruhodné práce s jazykem. To je mi – na rozdíl od dnes tak módního civilismu a novo-undergroundu – veskrze sympatické a niterně blízké. Podstatná část rozhovoru, který spolu se Simonou Rackovou připravila Eliška Sladovníková, jež u nás byla na stáži, krouží kolem tématu básnických čtení. A skutečně, jestli lze za něco nejmladší básnickou generaci pochválit, tak je to právě její schopnost kvalitně prezentovat svoji poezii na veřejnosti. Sám patřím k básnické generaci, která se vědomě snažila o zkvalitnění autorských čtení. Poezie je s veřejnou prezentací spojena od dávnověku. Jak říkal Ezra Pound, poezii, která je hudbou slov, je třeba především naslouchat a až potom si ji potichu číst.

Z dvanáctého čísla bych ještě rád vaší pozornosti doporučil ukázku z připravovaných esejů jednoho z největších géniů moderního romanopisectví Roberta Musila, dále ukázku z nové knihy Josefa Pánka a konečně rubriku Nad knihou, v níž Magdaléna Šipka pojednává o nejnovějším díle amerického eko-filosofa Charlese Eisensteina, které se věnuje tématu ekonomiky darů. Kniha ukazuje, že radikální revize dosavadního, kapitálem ovládaného světa nemusí přicházet jen z marxistických pozic, ale že systémová kritika a nová vize krásnějšího a spravedlivějšího světa se může opírat o humanistickou spiritualitu v souzvuku s ekologií.

Přeji vám živé čtení.

AB
Rozbalit Sbalit editorial Adama Borziče

To hlavní

 • 02_rozhovor
  Rozhovor s Vojtěchem Vackem

  Čtenář se chce bavit, ne umřít nudou!

  Ptají se Simona Martínková-Racková a Eliška Sladovníková

  Báseň může být každá jinačí, její téma i princip si tahám z univerza, do kterého se zrovna dívám, a to jí propůjčuje svébytný výrazový rejstřík.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 12/2023
 • Cenzura
  Anketa s Emilem Haklem, Viktorem Janišem, Milošem Urbanem, Ivanou Myškovou, Irenou Douskovou, Martinem Reinerem, Michalem Vieweghem, Olgou Stehlíkovou, Jiřím Kratochvilem, Svatavou Antošovou, Františkem Kotletou, Patrikem Linhartem, Petrou Hůlovou, Pavlou Horákovou, Milanem Uhdem, Sabrinou Karasovou, Pavlem Göblem, Janem Němcem, Davidem Zábranským, Petrem Nagyem a Ondřejem Maclem

  Na Dahla si troufnou, ale troufnou si třeba na Kunderu?

  Ptá se Milan Ohnisko

  V situaci, kdy Evropa prochází a bude procházet rozsáhlými společenskými změnami, tahle cenzura ještě urychlí už teď probíhající banalizaci literatury a ztrátu jejího smyslu.
  Emil Hakl

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 12/2023
 • Josef Pánek

  Významná osoba

  Všichni lidi bratry sou! zařval na mě soused vykloněnej z vokna v pět ráno a já sem venčil Astičku, tu moji pětiletou fenku. Zíral sem na něj jak na magora! Jediný, co sem byl schopnej udělat, bylo: Co? He?

  Beletrie – Próza
  Z čísla 12/2023
 • Přestože publikum Sorokina uvítalo živým potleskem, bylo vidět, že se mu do toho dnes moc nechce. Mluvil pomalu; než začal formulovat, každou odpověď nejprve poválel po hemisférách, stavěl tak přesnost nad rychlostí, přestože času nebylo nazbyt; věděl, že na tom, co řekne, záleží a stojí za to věnovat slovům chvilku koncentrace i za cenu pomlky v místě, kde sál očekává burácet tón.

  Reportáže – Literární život
  Z čísla 12/2023
 • Překlad
  Robert Musil

  Eseje

  Všecko, co se těmto lidem plete v hlavách, má v sobě přirozeně také zrnko pravdy; dělají však ze sebe služebníky tohoto neurčitého obsahu pravdy, místo aby byli jeho pány.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 12/2023
 • Po dlouhé době má Itálie velkou literární událost, ale to není nejdůležitější. Rozhodující je, že všechno tu šlo úplně jinak, jiným směrem, jinými cestami, jinými hodnotami než stále únavnější knižní velkokšeft.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 12/2023
 • Právě vychází
  Eva Marie Růžena

  Křížeček na čelo

  Barokní varhaník listuje v partech,
  klečím a ohýbám červené boty,
  trnu a visím Ti, Beránku, na rtech,
  slyším vzduch v píšťalách, první dvě noty.

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 12/2023
 • Nad knihou
  Charles EisensteinPosvátná ekonomie

  Umění přijímat dary může zachránit svět

  Reflektuje Magdaléna Šipka

  Nekonečný růst přirovnává Eisenstein k dětskému období lidského života. V určité době dorosteme, naše orgány dosáhnou té správné velikosti a mohou prostě dál „jen“ sloužit. Období pozdního kapitalismu tak považuje za éru, které už značně schází dospělost.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 12/2023
 • Rub
  Alice Koubová

  Debaty o utrpení

  Racionální, suverénní a silní se nesnižují k tomu, aby reduktivně dělili svět na dobro a zlo, zajímá je kritická debata, takže dělí svět na normální lidi a úchyly.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 12/2023

Další texty

Chviličku.
Načítá se.