Profil čísla
12|2019
Tvar_12_2019_archiv-1_page-0001

Nazvali jsme toto číslo nesměle, neboť nám nešlo o vyčerpávající definici vztahu umění a psychoterapie, ale právě spíše o dotek s onou dvojicí – a to především skrze autorky a autory, u nichž se tato vazba objevuje.

Milí čtenáři Tvaru,

tématem dvanáctky jsou Doteky terapie a umění. Nazvali jsme toto číslo nesměle, neboť nám nešlo o vyčerpávající definici vztahu umění a psychoterapie, ale právě spíše o dotek s onou dvojicí – a to především skrze autorky a autory, u nichž se tato vazba objevuje. Číslo otevírá rozhovor s Danielou Vodáčkovou, významnou psychoterapeutkou a odbornicí v oblasti krizové intervence. Neméně pozornosti jsme ovšem věnovali Daniele jakožto básnířce, která k poezii přistupuje s pečlivostí starých mistrů. Vedle rozhovoru a básní naleznete v čísle z Danielina pera ještě esej o italské básnířce Aldě Merini, jejíž příběh ukazuje, jak může v důsledku špatné péče vzniknout ukázkový „pacient“ a naopak jak může prospět kvalitní a lidský přístup. Spolu s esejem otiskujeme také ukázku z jejích dopisů a deníků.

Dále doporučuji mimořádné básně Petra Řeháka, který se profesionálně věnuje hypnoterapii a krizové intervenci, Michala Maršálka, jenž je také významným psychiatrem, a Romana Telerovského, který se věnuje vedle poezie psychoanalýze. Dalším zpovídaným čísla je Miroslav Huptych, kterého v literárním světě známe jako básníka, leč zde se nám představuje především jako arteterapeut. Tyto rozličné práce s duší jsou někdy vesmíry sousedními a někdy vzdálenými, jejich setkání má však smysl. Rovněž upozorňuji na esej Jamese Hillmana – terapeuta vždy provokativního a plného citu pro umění. A konečně i Alejandro Jodorowsky, který byl letos hostem veletrhu Svět knihy, je svého druhu umělec-terapeut. Jeho fascinující psychomagie je dnes studována na některých univerzitách.

Pro mě jsou doteky umění a terapie velmi osobní. Terapeutická práce je vedle literatury mou životní náplní. Mám k ní tak silný vztah, že se mi o ní nemluví snadno. Mám rád ona intimní setkání s klienty, byť znám i samotu, o níž hovoří Daniela. Rád střežím jejich tajemství. Mé terapeutické cesty ovlivnily na jedné straně expresivní terapie (dramaterapie, muzikoterapie), na straně druhé přístupy vycházející z humanistické psychologie (především Carl Rogers). A samozřejmě též imaginativní hlubinné cesty spojené s Jungem a jeho pokračovateli, Hillmanem a Moorem. Nejkrásnější popis terapeutické práce jsem ostatně našel právě u Thomase Moora:

Ve stavu okouzlení přestáváme hovořit a začíná promlouvat duše, přestáváme konat a jedná duše, přestáváme vysvětlovat a duše se před námi sama odhaluje. Zastavit se a umožnit to však není snadné, především tváří v tvář utrpení. Moji klienti za ta léta dělali spoustu věcí, kterým jsem ve jménu profesionální cti mohl udělat přítrž: nosili mi dárky, zavírali se do skříně, halili se do záclon, lezli pod židle, zpívali, usínali uprostřed konverzace, jedli a pili, přicházeli v přestrojení, vymýšleli si nová jména, flirtovali, rozčilovali se, přestávali, začínali znovu, vzdávali to a stávali se mými přáteli. Tento druh práce, který duši poskytuje prostor, je fascinující.

Přeji vám léčivé čtení.

AB
Rozbalit Sbalit editorial Adama Borziče

To hlavní

 • Doteky terapie a umění
  Rozhovor s Danielou Vodáčkovou

  Ano, jsem básnířka

  Ptají se Adam Borzič a Olga Stehlíková

  Cítím blízkost ke směrům, kterým říkáme psychodynamické. To znamená, že se zabývají vnitřními silami a hybateli duše, které se pohybují na úrovni vědomí – nevědomí.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 12/2019
 • Svět knihy
  Vojtěch Němec

  Buď sensitivní jako Llosa

  Předně nutno podotknout, že Světu knihy patří ohromný dík, jmenovitě jeho dramaturgovi Guillaumu Bassetovi. Ten před rokem inicioval pozvání devadesátiletého kmeta Alejandra Jodorowského, který z Chile do Čech v rámci festivalu zavítal až letos – nejen díky tomu má program světový záběr i věhlas; ještě když přičteme peruánského romanopisce a nobelistu Maria Vargase Llosu nebo francouzského konzervativního myslitele Alaina Finkielkrauta.

  Reportáže – Literární život
  Z čísla 12/2019
 • Doteky terapie a umění
  Petr Řehák

  Pět minut

  chtěl bych se mu stihnout omluvit
  protože pět minut běží…
  na poezii je super to, že má prostor
  že se vejde do každý myšlenky autora
  a vůbec ji nepřesahuje, že ji řídí
  páč je pokorná
  a plachá a bojí se příšerně lidí
  protože ty skutečně miluje

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 12/2019
 • Doteky terapie a umění
  James Hillman

  Nová vize psychologie

  Dnešní vědomí je bližší své patologii. Psychopatologii již nedržíme stranou, zavřenou
  ve zdech blázince. Fantazie nemoci je nyní tak dominantní, že vidíme rozklad, znečištění, šílenství, rakovinné bujení a rozpad, ať se podíváme kamkoli.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 12/2019
 • Daniela Vodáčková

  Autoportréty

  Týden jsem chodila po městě
  a říkala si: tohle chci, sednout si do křesla,

  vysvléct se a pohoršit všechny mladíky kolem,
  ty hladké Adonise, každý má aspoň pět penisů!

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 12/2019
 • Milena Slavická (M. S.)

  Dopisy Virginii 12

  Sympatizuji se spisovatelkami, které se vědomě prezentují jako feministické autorky – demonstrativně deklarují svou ženskou percepcí světa.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 12/2019
 • Bylo to velké magické srdce Života samého, které se rozbušilo ve Stromovce tak, že zvlhly stromy i oblaka, ale hlavně oči návštěvníků.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 12/2019

Další texty

Chviličku.
Načítá se.