Kateřina Kováčová

Největší tma

Reflektuje Pavel Janoušek
Recenze a reflexe – Méně slov o próze
Z čísla 12/2019
Chviličku.
Načítá se.
  • Kateřina Kováčová

    (1982, Příbram), básnířka a vysokoškolská pedagožka. Vystudovala češtinu a angličtinu na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2016 úspěšně obhájila dizertační práci, ve které ...
    Profil
  • Pavel Janoušek

    Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. je český literární historik, vědec a teoretik. Ve své práci se zaměřuje na historii a historickou poetiku české literatury, teorii literatury a divadla a na ...
    Profil

Souvisí