Profil čísla
6|2023
Tvar_6_2023-1_page-0001

V šestém čísle Tvaru se setkávají dva jmenovci, kteří jsou slovu a jeho (ne)možnostem oddáni každý z jiné strany, ale vášeň pro slovo je spojuje.

Milé čtenářstvo Tvaru,

odchází zima, přichází jaro. Odešel prezident, přišel nový (nadějný). Věci se mění. Dobře, že se mění. Proměnlivost je jen jiné slovo pro pomíjivost. Něco končí, něco začíná. A tak pořád dokola. Konec a počátek se navzájem prolínají a podmiňují. Věci pulsují. Tím, že umírají, se znovu rodí. Pro život a smrt existuje jen jeden znak. Souzvuk. Proces. Plynutí. Dharmy světa se rychle valí. Proudí. Protékají každým okamžikem. Někdy si říkám, jestli touha slovem vyjadřovat svět, která je vlastní nám básníkům a spisovatelům, není podvědomou magickou ochranou proti nepřetržité proměně života. Jeho pomíjení. Toužíme dění, vnitřní či vnější, slovem zachytit. Podržet. Uchopit. A hle – motýl nám frnkne do hlubin černé noci. Ale právě tato zákonitá prohra je také výhrou, protože všechno se proměňuje a smrt se opět stává životem. A tak se ve slově může objevit podivuhodná průrva, trhlina, jak by řekl Miloslav Topinka. Slovo se otevře do prostoru. A touto skulinou vhlížíme v bytí samotné. V jeho rozlehlost a prostornost bez konce. Má-li naše píšťala vyloudit Orfeovu živou hudbu, musíme se chatrnosti a zranitelnosti slova zcela oddat. Otevřít se plně jeho (ne)možnostem. Pak obživne prázdno, rozkvete mandlovník.

V šestém čísle Tvaru se setkávají dva jmenovci, kteří jsou slovu a jeho (ne)možnostem oddáni každý z jiné strany, ale vášeň pro slovo je spojuje. Dne 22. března oslaví 85. narozeniny Věra Linhartová, jedna z největších osobností české literatury, básnířka, prozaička píšící česky, francouzsky a v poslední době i japonsky. U Linhartové slovy Topinky je

trhlina v prostoru, trhlina v řeči

atakována přímo. Vzpomínám si na svoje první setkání s Věrou Linhartovou, když jsem si četl výbor z jejich francouzských textů TWOR, které mi půjčila Markéta Hrbková. Byl jsem očarován skutečností, že jsem se každou přečtenou větou propadal kamsi do prostoru, o němž jsem nedokázal říci nic určitého. Ale tato neurčitost byla něčím konkrétním, až hmatatelným. Ocitl jsem se v síni hlasitých ozvěn ticha samého. A slovo tvořilo světy. Papírové. Krajkové. Chvějivé. Hladké a hluboké. Někdy ostré jako žiletka. Byl to magický zážitek. Chceme touto cestou Věře Linhartové – této výjimečné autorce – srdečně popřát k narozeninám. V čísle proto naleznete hned několik textů, které se věnují jejímu dílu. Vedle přetištěné ukázky z Topinkova Hadího kamene jsme vděčni také Jaromíru TypltoviJakubu Vaňkovi za jejich příspěvky.

Patrik Linhart, který nám poskytl rozhovor čísla, sdílí s Věrou Linhartovou nejen jméno, ale řekl bych i zcela nevšední oddanost jazyku, i když jeho autorský naturel je hodně odlišný. Ale i pro Linharta platí oscilování mezi básnickým a prozaickým viděním, i on akrobaticky překračuje žánry. Na jeho textech, ať už prozaických, nebo esejistických, mě uchvacuje jejich jazyková vytříbenost a současně i neposedná živost. I rozhovor, který s ním vedl Vojtěch Němec, doslova srší imaginací a slovesnou euforií.

Přeji vám živé čtení.

AB
Rozbalit Sbalit editorial Adama Borziče

To hlavní

 • Petr HruškaSpatřil jsem svou tvář

  Poetický dokument

  Reflektuje Jan Krasický

  List je popisován a prázdných míst ubývá, tak jako na mapě kontinentů. Pro vyznavače pokroku to snad znamená úspěch, ale u jiných to může vyvolat melancholii a ambivalentní pocity.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 6/2023
 • Jakub Kujan

  Večerní věty

  Lásku svého života viděl. Stála jak holubice mezi sviněmi a zvolna kouřila. Říkal si: Kdyby mě znala, možná by mně odpustila zločin světa.

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 6/2023
 • Petr HruškaSpatřil jsem svou tvář

  Existenciální plavba Petra Hrušky

  Reflektuje Olga Stehlíková

  Síla této básnické sbírky je také v její skryté reflexivnosti, novinářská deskriptivnost není „autorsky komentována“ (vše je přítomno přímo v popisech samých) – je zpracovávána samotným médiem básně, totiž přesnou a nesmírně naléhavou obrazností, sugestivní vizualitou, senzualitou obecně, přitom za zachování podivuhodně věcného sdělení.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 6/2023
 • Rozhovor s Karlem Rychlým

  Tvořit pro čtenáře? AI to už umí!

  Ptá se Eliška F. Rychlá Juříková

  Představte si tedy přístroj, který bude s to pro vás teď a tady v reálném čase daném rychlostí vašeho čtení vytvářel právě takové literární dílo, jaké vám nejlépe vyhovuje.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 6/2023
 • Věra Linhartová
  Jaromír Typlt

  Pět náčrtků pro Věru Linhartovou

  Způsob čtení, ke kterému Linhartová vybízí, totiž umožňuje vstoupit do knihy nečekaně zprostředka, najít si tam svůj vlastní vstup a výstup.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 6/2023
 • Věra Linhartová
  Jakub Vaněk

  Obezděny zvuky

  V této prostoupenosti a obtížné oddělitelnosti jednotlivých vjemů, které lze uchopit pouze skrze celek hudební skladby, lze také částečně chápat skutečnost, že hudba Ordeta stále následuje, obklopuje jej, aniž by byla jeho vlastní tak, že by mu byla cele známá.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 6/2023
 • 05_poezie
  Právě vychází
  Jiří Dynka

  Matka měla ráda třešně

  Milenci jsou jako zvěř – jako včely
  nemůžou žít bez nápoje lásky (love drink) květů.
  Ústy, neurvale jako rozkazy, jež obnažují zuby, se jich zmocňují.
  Až opadávají okvětní plátky –
  slivoní, které jsou lačné po včelách.

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 6/2023
 • Rozhovor s Timem Postovitem

  O slavících

  Ptá se Iryna Zahladko

  Mezi spisovateli na Ukrajině (a mezi některými jinými uměleckými skupinami také) existuje pravidlo, které zakazuje tvorbu uměleckých děl inspirovaných událostmi dnešní doby. Jde o filmy a knížky, v nichž se vypráví částečně nebo celkově vymyšlený příběh. Toto pravidlo ale nikdo nevymyslel. Vzniklo samo od sebe, jakoby z kolektivního literárního nevědomí.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 6/2023
 • Nad knihou
  James SuzmanPráce: Dějiny toho, jak trávíme čas

  Proč nemůžeme více lenošit

  Reflektuje Lukáš Senft

  Suzman lavíruje mezi individualizací viny a zároveň detekováním problému v konkrétních politicko-ekonomických rozhodnutích.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 6/2023
 • Témata společenské důvěry, spolehnutí se na systém, instituce nebo okolní svět patří v české společnosti mezi ta hlubinně problematická.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 6/2023

Další texty

Chviličku.
Načítá se.