Jakub Kujan

Večerní věty

Lásku svého života viděl. Stála jak holubice mezi sviněmi a zvolna kouřila. Říkal si: Kdyby mě znala, možná by mně odpustila zločin světa.

Beletrie – Poezie
Z čísla 6/2023
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí