Profil čísla
4|2024
Tvar_4_2024-1_page-0001

Svět, ve kterém žijeme, není černobílý a je škoda ho vnímat jen v binárních opozicích, v ostrých protikladech, jež nutně končí v nálepkování, ztěžujícím, až znemožňujícím rozhovor, jak často vidíme na sociálních sítích: queer–heterák, libertarián–komunista, snowflake–boomer, woke progresivista – strážce tradičních hodnot… Málokdo je ve skutečnosti laboratorně čistým ztělesněním jednoho pojmu. Svět není černobílý. Je barevný a barvitý.

Milí čtenáři a milé čtenářky,

ti pravidelnější z vás si už možná všimli, že se v letošním ročníku snažíme podnikat občasné výpravy k sousedům, s nimiž nás dříve pojil společný stát. Slovenská literární scéna nejde vždy stejnými cestami jako ta naše a je v lecčems specifická, třebaže se v mnohém jiném dají nalézt společné rysy – a to vůbec nemluvíme o extrémní jazykové blízkosti, nad kterou se lze nostalgicky rozněžňovat nebo si stýskat nad úpadkem mladší generace. V každém případě stojí to, co se u sousedů děje, za sledování a také za podporu, obzvláště dnes, kdy slovenská kulturní scéna čelí nebývalým útokům z politické sféry na svou nezávislost a tvůrčí svobodu.

V tomto čísle jsme se podívali na tu její část, která je ohrožena přímo adresně, hrozbami zastavením podpory z veřejných zdrojů: literaturu LGBTQIA* (pro všechny, kdo si to potřebují zopakovat: lesby, gayové, bisexuálové, transgender, queer, intersex, asexuální lidé a ta hvězdička znamená další způsoby, jak lze definovat lidskou sexualitu). Nejen o zkušenosti queer autora na Slovensku mluví v rozhovoru s Jakubem Pavlovským prozaik Jakub Spevák, který za svou knihu Po funuse získal nominaci na Anasoft literu, a přehledovou statí o LGBTQIA* scéně na slovenské literární krajině přispěl přímo od zdroje básník Michal Tallo. A upozorním ještě na jeden text, který v tomto čísle nabízíme: František Baďura píše v rubrice Literární život o tradici a současnosti queer literární scény v Praze, v jeho článku mě však zaujala na první pohled nenápadná zmínka o vývojové dynamice, kterou si dovolím ocitovat: queer literaturu bylo v novém miléniu, poté co se na nějakou dobu odmlčela a stáhla do akademické sféry, třeba

… vtělit do velkého světa literatury. A nato vpustit mezi lidi, aby se stala součástí živé kultury.

Vzpomněl jsem si, jak jsem před několika lety pořizoval v jedné berlínské kavárně rozhovor s nebinární prozaičkou Sashou Mariannou Salzmann a nutně jsme si povídali také o identitární jinakosti, nejen tedy té genderové nebo sexuální, ale i té etnické; Sasha, v té době umělecká šéfka divadelního Studia Я, mi líčila podobný emancipační vývoj, v němž se berlínská queer scéna dostala „z klubů, kam se chodilo přes zadní dvorky činžáků v Kreuzbergu“, do samého centra města, na Muzejní ostrov. Jsme svědky velkého osvobozujícího procesu – a možná jednou…

Svět, ve kterém žijeme, není černobílý a je škoda ho vnímat jen v binárních opozicích, v ostrých protikladech, jež nutně končí v nálepkování, ztěžujícím, až znemožňujícím rozhovor, jak často vidíme na sociálních sítích: queer–heterák, libertarián–komunista, snowflake–boomer, woke progresivista – strážce tradičních hodnot… Málokdo je ve skutečnosti laboratorně čistým ztělesněním jednoho pojmu. Svět není černobílý. Je barevný a barvitý. Doufám, že jsme na cestě ke stavu, kdy jinakost nebude provokovat k agresivní reakci, ale k přemýšlení; od toho je na světě po celé jeho kulturní dějiny.

Úplně jinou, ale v principu přece stejnou oslavu jinakosti a výsměch rigidním pravidlům světavýkladu představuje cyklus Gargantua a Pantagruel od francouzského prozaika Françoise Rabelaise, stojícího na prahu renesance; dvojí překlad obou titulních knih cyklu vyšel v posledních měsících, od dvou různých překladatelů, resp. jednoho překladatele a jednoho překladatelského kolektivu. Jak se – mezi řadou jiných témat – v rozhovoru zamýšlí vůdčí osobnost druhého z nich, Martin C. Putna, šlo v Rabelaisově utopii o vytváření izolovaných komunit na pozadí náboženských, tedy opět jiného druhu identitárních válek. Kde není možné vycházet „mezi lidi“ a „do velkého světa“, kde tento svět svobodě nepřeje, lze pořád ještě alespoň budovat soukromé ostrůvky svobody za zdmi, kam je přístup jen pro zvané, a doufat, že možná jednou…

Přeji vám, vážení čtenáři a čtenářky, pestrobarevné čtení.

JMH
Rozbalit Sbalit editorial Janu M. Helleru

To hlavní

 • LGBTQIA* literatura (nejen) na Slovensku, Téma
  Rozhovor s Jakubem Spevákem

  Chci, aby se na mém pohřbu tancovalo

  Ptá se Jakub Pavlovský

  Myslím si, že je to něco, o čem si potřebujeme povídat, smrt je všude, je velmi traumatizující, když o ní nemluvíme. Mám takový pocit, že to v sobě paradoxně všechno pohřbíváme. Máme právo truchlit, nemusíme si dávat masku a tvářit se, že je všechno v pořádku.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 4/2024
 • Alena ZemančíkováNějaké ženy a jacísi muži. Příběhy a situace

  Pásmo situačních příběhů

  Reflektuje Vladimír Novotný

  Ačkoli některé autorčiny příběhy a dozajista též jakési prozaiččiny situace se odehrávají dokonce i v nedávné současnosti, obecně vzato jsou leckteré tyto na delší časové škále se dějící lidské historie a výjevy, které je nasvěcují, bytostně zakotveny v minulosti. Je to pochopitelné a oprávněné, každý příběh má svůj počátek, svůj vývoj. Pokud posléze dospívá k určitému syžetovému vyústění nebo divadelnickou praxí ovlivněné finální scéně, zpravidla se stává do značné míry specifickým reliktem zvláště onoho minulého, uplývajícího, stále vzdálenějšího a kolikrát téměř neznatelně se vytrácejícího času.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 4/2024
 • LGBTQIA* literatura (nejen) na Slovensku, Téma
  Michal Tallo

  Rozmanité formy jinakosti. Opatrné i odvážné podoby slovenské LGBTQIA* literatury

  V podmínkách dnešního Slovenska, kde každým rokem vzrůstá otevřená nenávist vůči queer lidem a přibývají návrhy legislativních změn, jež nám mají co nejvíc omezit práva a zkomplikovat život, Slovenska, kde velká část politických elit nedokázala odsoudit teroristický útok na Tepláreň, je však těžké být optimistou. Současná ministryně kultury, která si nezaslouží být jmenována, v posledních měsících opakovaně prohlašuje, že LGBTQIA* projekty už z veřejných zdrojů ministerstva nedostanou ani cent.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 4/2024
 • Alena ZemančíkováNějaké ženy a jacísi muži. Příběhy a situace

  Ženy, muži a čas

  Reflektuje Alena Šidáková Fialová

  Předkládané povídky zřetelně odkazují k životním zkušenostem, věku a pohlaví autorky. Nechtějí šokovat ani nepřinášejí složité sondy do lidské psychiky, osobních i dobových traumat se dotýkají opatrně, bez tlačení na pilu a ždímání emocí – a to je více než sympatické.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 4/2024
 • 05_proza
  Vojtěch Kadera

  Povídky

  Byla ještě tma, když jsem se probral ve svém ultralehkém stanu pro jednu osobu značky Jurek. Jako první mě napadlo, že jsem vážně frajer, když jsem ho v takovém stavu dokázal postavit, a hned nato jsem si uvědomil, že je uvnitř nablito, a vylučovací metodou jsem došel k závěru, že je to moje vina. Široko daleko byl podezřelý klid a já měl smrtící žízeň.

  Beletrie – Próza
  Z čísla 4/2024
 • maligní ikty, překrvené doby
  a tolik časů zkovovělých v plíce
  a tolik řevů přes drcený jícen –
  a přesto – přesto – z hlubin zpět se probýt
  a vpít se

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 4/2024
 • 07_litziv

  Jsou to krásné světy a stejně tak krásné a intenzivní prožitky. Je zážitkem se těmi světy procházet, potkávat se s postavami, smát se s nimi nebo smutnit, milovat je. Je to neobyčejně živé a souznějící.

  Reportáže – Literární život
  Z čísla 4/2024
 • Libor Staněk se zjevně rozhodl pro spíše konvenčního nepřítele: dnes už legendární přecitlivělost jakožto „nesporný“ charakteristický rys celé jedné generace. K přecitlivělým lidem musíme být empatičtí – a tento požadavek nyní přešel ve zcela zjevný teror, jemuž je třeba se postavit.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 4/2024
 • Rozhovor s Martinem C. Putnou

  Lidová kultura je Barbucha

  Ptá se Jan M. Heller

  Absolutizování Bachtina je chybné. Bohužel souvisí s tendencí určité části humanitních věd hledat takzvanou lidovou kulturu, která má být oddělená od kultury vládnoucí, elitní, což je zjednodušující ideologický konstrukt, vycházející z marxismu. Lid nemá žádnou jinou kulturu, i takzvané lidové písně se dřív hrály na zámcích, kde se je muzikanti naučili a pak je hráli v podzámčí, karnevaly se pořádaly na dvorech a lid je potom napodoboval… Lidová kultura, to je Barbucha, to je to strašidlo z Vančurova Kubuly a Kuby Kubikuly, které nemá žádnou fixní velikost, ale čím víc se ho bojíš, tím je větší.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 4/2024
 • Heimito von DodererStrudlhofské schody aneb Melzer a hlubina let

  Klenot rakouské literatury

  Reflektuje Pavel Horký

  Rakouský spisovatel tedy uměl svůj myšlenkově závažný román rovněž humorně odlehčit. Byl mistrem jazyka, jeho výstižné postřehy nejednou tíhnou k aforismu a paradoxu.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 4/2024
 • Opatství Theléma je založeno pod heslem „Dělej, co chceš“. Není těžké udělat myšlenkový krok k tomu, že přesně to platí i pro Rabelaise – a že to je možná ten hlavní přínos jeho díla dějinám literatury, když oproti středověké literatuře, řídící se svými pravidly a zákonitostmi, uvedl do díla sebe sama jako autonomní osobnost autora-vypravěče se svrchovanou vůlí dělat si, co chce.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 4/2024
 • Ivan Diviš, Petr KrálMávám tomu dopředu všemi svými klobouky. Korespondence 1983–1998

  „Nejhorší ze všech lidských slov není nikdy, ale pozdě“

  Reflektuje Milan Pavlovič

  V mnohde pozoruhodných pasážích se mluví o poezii z hledisek, jež jen stěží docházela vzájemného přijetí, ale mohla být pochopena, jak o tom svědčí i Králova editorská role u Žalmů nebo Divišův doslov ke Královu Prázdnu světa. Zatímco Diviš v poezii bojuje tezí, Král pozorností ke skutečnosti.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 4/2024
 • Vina samozřejmě neleží na bedrech oné hrstky současných členů týmu ČLC, kteří dle mého soudu opravdu dělají pro propagaci české literatury vše, co je v jejich silách. Příčina
  tkví hlouběji, podkopává úsilí ČLC od samého začátku a není žádným tajemstvím.

  Drobná publicistika – Publicistika
  Z čísla 4/2024
 • Pavel BryczNomádská víra

  Bryczovo dybbukování

  Reflektuje Pavel Janoušek

  Vzhledem k tomu, ve kterém nakladatelství próza vyšla, je pak zajímavé, že si autor výslovně pohrává rovněž s motivem dybbuka. Čili duše, která se zmocní těla jiného člověka. A to vše je vloženo do kontextu, který je pro autorovu výpověď zásadní, totiž do tematizace toho, nakolik je náš současný život formován médii masové komunikace.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 4/2024
 • Markéta PilátováArnoštova cesta

  Arnošt Lustig a jeho příběh v obrazech

  Reflektuje Petra Schwarzová Žallmannová

  Psát. Nebylo snad nic tak důležitého v jeho životě. Psát, aby se nic z toho, co zažil, neztratilo. Psát, aby mu ostatní uvěřili. Psát, „Protože to je jediný, co má cenu. […] Jenom příběhy jsou věčnost, miláčkové, jenom příběhy“.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 4/2024
 • Rup
  Anna Beata Háblová

  Woman…….izer

  Ale život už je takovej – přijdeme do penzionu, zdivočelé holčičky uložíme do postelí, a místo abychom si daly sklenku vína a všechno probraly, únavou padneme do svých postelí jak podťatý jedle.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 4/2024

Další texty

Tato sekce nemá žádné příspěvky

Pokud si myslíte že je to chyba, budeme rádi, když nám napíšete.

Chviličku.
Načítá se.