Alena ZemančíkováNějaké ženy a jacísi muži. Příběhy a situace

Ženy, muži a čas

Reflektuje Alena Šidáková Fialová

Předkládané povídky zřetelně odkazují k životním zkušenostem, věku a pohlaví autorky. Nechtějí šokovat ani nepřinášejí složité sondy do lidské psychiky, osobních i dobových traumat se dotýkají opatrně, bez tlačení na pilu a ždímání emocí – a to je více než sympatické.

Recenze a reflexe – Dvakrát
Z čísla 4/2024

Alena Zemančíková (1955) je dramatička, dramaturgyně, redaktorka, publicistka, pedagožka na DAMU a v posledních letech také prozaička. Kromě několika divadelních her vydala před osmi lety román s názvem Příběh v řeči nepřímé, který se inspiroval autorčiným životním příběhem: popisuje dětství v pohraničním západočeském městě, studia v Plzni i v Praze, manželství i jeho krach, nešťastnou lásku i patálie s dětmi, vše v kulisách doby od padesátých let do současnosti.

Její nový povídkový soubor Nějaké ženy a jacísi muži sice přiznaně autobiografický není, ale motivy a místa z předchozí knihy se v ní několikrát opakují. Ačkoliv texty přinášejí příběhy různých postav, lze za nimi cítit několik témat, která jsou pro autorku podstatná. Kniha místy působí, jako by přinášela kapitoly z rozsáhlejšího celku v různých variacích, které jsou proložené nesouvisejícími miniaturami, nejspíše texty napsanými a posbíranými v delším časovém úseku.

Celý soubor je rozdělen na dvě části, „Ženy“ a „Muži“. „Ženská“ část přináší více než dvě desítky „příběhů a situací“ (jak ostatně zní podtitul knihy) hrdinek, „mužská“ má sice v centru protagonistu-muže, ne vždy však mužského vypravěče – kniha jako celek je jednoznačně „ženská“. Stejně jako jeho ženské protějšky, jsou tu i muži obaleni sítí milostných a rodinných vztahů, bilancují svou životní kariéru a spojuje je taktéž věk (60+), v němž se už nelze vyhnout přiznání životních neúspěchů. Proud času, dějin a okolností, který hrdiny zanesl ne vždy tam, kam chtěli, zvýrazňuje osudovost životních rozhodnutí, jež se příliš nezdařila.

Povídky bychom spíše než na mužské a ženské mohli rozdělit na krátké situace a dlouhé příběhy. Situace jsou momentky, které zazáří, nemají ovšem takovou sílu a průraznost, aby zůstaly v paměti déle než bezprostředně po přečtení. Naopak rozsáhlejší příběhy, v nichž je často představen celý život či proměny vztahu během desetiletí a dějinných a životních zlomů, zanechají otisk hlubší.

Obvykle se v nich objeví téma životního ohlédnutí, v němž nechybí pozadí normalizační a polistopadové doby, konfrontace vzpomínek, ve kterých se vztahy a charaktery nasvětlují z nových úhlů, proměňují, rozpadají a rozplývají se v životní rezignaci anebo uzrávají v leckdy nečekaná rozhodnutí. Názvy textů odkazují k životním příběhům protagonistů („Květa“, „Marta“, „Julian“, „Jadwiga“, „Kantor“), k jejich rozpoložení („Vědomí konce“, „Dva životy“, „Ztracená“, „Ztráty a zmatky“, „Oběť“, „Pra[ch]podivný čas“), věcem se symbolickou hodnotou („Láhev cisterciáckého“, „Bronzová ručička“), místům („Lesbos“, „Utekáč“) či definují – leckdy ironicky – žánr a tvar („Americká romance“, „Tři vyšinuté příhody“, „Jako z Čechova. Triptych“).

Některé příběhy si jsou podobné: Martin z povídky „Utekáč“ se po vojně ožení se Slovenkou, kterou vlastně nemiluje, oba brzy poznají, že od života chtěli víc, ale dlouhá léta spolu zůstávají kvůli rodině a neschopnosti učinit rozhodnutí. Po manželčině nevěře a rozvodu si Martin jako místo nového začátku zvolí romantickou roubenku v kraji manželčiny bývalé rodiny – od čehož ho odradí poměrně bizarní zážitek, v němž se setká sex a smrt.

Obdobný osud čeká i Martina z povídky „Dřevomorka“, osamělý a nemocný v domově důchodců skončí Adam z povídky „Dlouhý život“. Naopak Jan z povídky „Kantor“ prožívá život osobně i umělecky naplněný, a ještě nepřímo zprostředkovává obraz polské alternativní divadelní scény a jejího představitele Tadeusze Kantora. Až k válce a padesátým letům se dostává povídka „Borelióza“, v níž vypravěčka rekonstruuje vzpomínky své tety a příběhy lásky a přátelství jedné dávné party v kulisách dějin 20. století, podobně „Americká romance“, ve které dojde na americké osvobození jihozápadních Čech potomkem z místní, kdysi emigrovavší rodiny.

Povídka „Jako z Čechova. Triptych“ si pohrává s dramatem Tři sestry, v němž se mísí osudy těch, kteří v něm hrají, i alternativní příběh jeho postav. „Bronzová ručička“, „Teplá a měkká ruka“ i několik dalších se vracejí k motivu dávné a neutuchající lásky, kterou hrdinka vnímá intenzivněji než její partner, rezignovaný, zapouzdřený do sebe, minulosti či jiného vztahu. Některé texty popisují život „obyčejných“ stárnoucích žen a mužů, jiné jsou vypravěččiným svědectvím o setkání s umělcem, výtvarníkem, literátem či hudebníkem, osobností přesahující okolní šedý dav. Odlišnost neznamená životní úspěch ani příslib souznění duší, nicméně dává tušit, že umění je něco, co dokáže rozzářit i jinak ne zcela naplněný život.

Povídky jsou napsané přesvědčivě, je vidět, že autorka má literární zkušenost a dokáže pracovat se slovy, ve zkratce vystihnout běh času i působivě vyjádřit naléhavost citů a emocí hrdinů, u nichž by se mohlo zdát, že mají už vše za sebou. O to nepřesvědčivěji proto působí – naštěstí jen ojedinělé – pasáže, v nichž vypravěčka zobecňuje a soudí současnost očima generace, která v dnešku vidí životní nespravedlnost:

Proč společnost ústy svých sdělovacích prostředků tohle lidem dělá? Tak dlouho se mluví a píše, že důchodci si chodí k lékaři popovídat nebo že žena nad padesát je nezaměstnatelná, až tomu veřejnost uvěří. Ještě nikdy jsem nečetla článek, který by se jmenoval Výhody zaměstnání ženy přes padesát […] že je to tím, jak je naše společnost nedospělá, jak v ní nevládne duch spolupráce a návaznosti, ale naopak konkurence a vymezování.
s. 45

Některé z textů („Portréty“) pak mají sklon tuto tezi literárně ilustrovat a propadat se do určité jednotvárnosti: opuštěná stárnoucí žena či muž, kteří nemohli rozvinout svůj potenciál kvůli nevydařeným partnerským svazkům a společnost je odepsala.

Předkládané povídky zřetelně odkazují k životním zkušenostem, věku a pohlaví autorky. Nechtějí šokovat ani nepřinášejí složité sondy do lidské psychiky, osobních i dobových traumat se dotýkají opatrně, bez tlačení na pilu a ždímání emocí – a to je více než sympatické.

Chviličku.
Načítá se.
 • Alena Zemančíková

  (1955), slovesná dramaturgyně Českého rozhlasu, literární a divadelní publicistka. Literární reflexe publikuje nejčastěji v Listech, Salónu Práva a Deníku Referendum.
  Profil
Alena Zemančíková

Nějaké ženy a jacísi muži. Příběhy a situace

Větrné mlýny

Ženy i muži v této knize stojí na rozhraní svých životů. Dosavadní jejich část, prožitá v nadějích, usilování a touze po uplatnění, se završila. Ta, která leží před nimi, bude mnohem těžší. Bude třeba ji skutečně prožít, už se nebude možné schovat za péči o děti, za studium, za milníky na cestě za úspěchem, to všechno už je jenom třeba udržovat v pořádku. To ženy umějí, v uspořádávání jsou vycvičené. Příběhy žen jsou vyprávěními o hledání rovnováhy mezi životní praxí a rozkymácenými touhami a city. O potlačeném rozletu srdce, o pádu do role pomocnic za minimální odměnu. Někdy je posledním pevným bodem v každodenním chaosu kočka, někdy dávná sportovní zdatnost, někdy přívěsek, kterému žena připisuje tajemnou moc, někdy rodinný archiv. V povídkách o ženách se samozřejmě vyskytují muži. V povídkách o mužích jdou jejich protagonisté za štěstím druhé poloviny života, jako by se v ní chtěli obejít bez lásky. Jako by hledali místo, které bude nade vším a odkud uvidí svět přehledně jako z věže meteorologické stanice nebo od režijního pultu v divadle či z tajného stanoviště za komínem. V povídkách o mužích se samozřejmě vyskytují ženy. Příběhy o „nějakých ženách a jakýchsi mužích“ jsou proloženy kratšími situacemi, zastaveními v čase, kdy si člověk něco naléhavě uvědomí, ale v kolotoči každodenního provozu myšlenku zaplaší a zůstane stát, kde je. Někdy to je to nejlepší, co může udělat, a někdy to nejhorší.

02_dvakrat

Souvisí

 • Petra DvořákováPláňata

  Další utrápená rodina

  Reflektuje Alena Šidáková Fialová

  Jako učebnice psychopatologie malé české rodiny to je působivé, jako vzpomínkové album osmdesátých a devadesátých let s dobře odpozorovanými detaily doby dokumentárně cenné. Jako celek to však postupně jede čím dál více samospádem stereotypů, v kolejnicích, které už známe.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 2/2024
 • Anketa s Jiřím Kratochvilem, Petrem Hruškou, Dorou Kaprálovou, Josefem Strakou, Svatavou Antošovou, Vladimírem Novotným, Alenou Zemančíkovou, Michalem Ajvazem, Milanem Šedivým, Petrem Šmídem, Bohuslavem Vaňkem-Úvalským, Vítem Kremličkou, Radkem Fridrichem, Adamem El Chaarem, Vítem Janotou, Patrikem Linhartem, Václavem Maxmiliánem a Michalem Šandou

  Číst Kafku je jako protahovat si trnitou růži hrdlem

  Ptá se Vojtěch Němec

  Stejně tak je u něj vyvážená tragika s komikou – výsledkem je neobyčejně přitažlivá nesnesitelnost, s jakou nám předává vzkaz o tom, že člověk nedokáže žít mimo systém (politický, společenský, intimní i biologický) a že každý systém v sobě skrývá nezrušitelnou osamělost.

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 11/2023
 • Alena Zemančíková

  Gender Studies (1991–2021)

  Za výraz gentlemanství je však stále považováno spíš ženě podržet dveře než jí prostě dát za stejnou práci stejný plat a jejímu názoru popřát stejné váhy.

  Drobná publicistika – Výročí
  Z čísla 4/2022
 • Nad knihou
  Martina PachmanováCivilizovaná žena. Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury

  Hledání velkých žen?

  Reflektuje Alena Zemančíková

  Pro naši celospolečenskou hru na hledání velkých žen jich v této publikaci o vizuální kultuře oné doby objevíme hned několik – a člověk se stydí, že nám to trvalo tak dlouho.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 2/2022
 • Alena Zemančíková

  Česká Virginia Woolfová?

  S odstupem osmdesáti let od vydání románu Odkaz jsem si jistá, že v ní česká literatura měla svou Virginii Woolfovou – včetně intelektuálního zázemí minervistky a přírodovědkyně, přítelkyně Pražského lingvistického kroužku.

  Drobná publicistika – Ohlédnutí
  Z čísla 12/2021