Profil čísla
7|2023
Tvar_7_2023-1_page-0001

Možná se ptáte, proč šťastná? Dnes – v časech ruských legií zla na Ukrajině? Možností, jak odpovědět, je mnoho.

Milé čtenářky, milí čtenáři,

vítejte na hostině, kterou jsme nazvali Šťastná Moskva!

Možná se ptáte, proč šťastná? Dnes – v časech ruských legií zla na Ukrajině? Možností, jak odpovědět, je mnoho. Jednou z nich budiž třeba slova proslulého, v Praze žijícího malíře Viktora Pivovarova, kterými před pár lety okomentoval své obrazy tematizující dobu jeho dospívání:

To všechno je vyprávění o Moskvě mého dětství na konci padesátých let. To není nostalgie. Mně se nestýská po stalinské době. Mně se stýská po určitém stavu ducha, po určitém rozpoložení duše, v němž se často nacházíme právě v dětství. Je to v podstatě návrat ke ztracenému ráji.

Držíte v rukou rozšířené vydání Tvaru, které by nikdy nevzniklo, nebýt zasvěceného vkladu Máši Pivovarové a Mileny Slavické. Pouze díky nim vám nyní můžeme nabídnout vhledy do moskevské konceptuální školy neboli moskevského (či šířeji ruského) neoficiálního umění, které je podle Mileny Slavické „jen jedním z možných názvů, dalšími jsou nonkonformní umění, druhé umění, zakázané umění, underground, druhá avantgarda. Všechny se vztahují ke stejnému kulturnímu fenoménu, který existoval po dobu přibližně čtyřiceti let a představuje tvorbu čtyř uměleckých generací“.

Kromě rozhovoru se zmíněným Viktorem Pivovarovem najdete v čísle interview s dalšími velkými postavami tohoto fascinujícího okruhu: Vladimirem Sorokinem, Vitalijem Komarem, Igorem Makarevičem, Jelenou Jelaginou, Andrejem Monastyrským, Iljou Kabakovem a Dmitrijem Prigovem. Dále pak dvojrecenzi na Platonovovu Štastnou Moskvu (další to z inspirací pro název čísla), ukázku z románu Juze Aleškovského Nikolaj Nikolajevič, esej Tomáše Glance o těžkostech ruské kulturní opozice, studii Máši Pivovarové o specifických obsazích moskevské konceptuální školy či úvod do ruského neoficiálního umění z pera Mileny Slavické. Už jen z tohoto výčtu je zřejmé, že slovo „hostina“ užité v úvodu není nikterak přehnané…

V titulním rozhovoru říká jeden z nejvýznamnějších žijících ruských spisovatelů Vladimir Sorokin:

Řekl bych, že vše lidské se v současnosti hroutí. Tam, kde byla dříve ta nejjednodušší etická příčetnost, je nyní mnohostěn. Téměř rok v Evropě probíhá krvavá a nelítostná válka. Někteří Evropané ve snaze najít objasnění této hrůzy opakují, že všechno není tak jednoznačné‘. A i tyto rozhovory jsou symptomem zhroucení etiky. Zdá se mi, že lidé dnes začínají více méně chápat, s čím mají co do činění. Ale etická promiskuita je znakem naší doby. Naší etiky na vodě. Ovšem takové otřesy jako válka stále posouvají hranice.

Ano, hranice se povážlivě posunují… V takové situaci má každý protipohyb cenu zlata. A fenomén hořké šťastné Moskvy je takovým protipohybem par excellence.

Přeji vám hluboký ponor.

MO
Rozbalit Sbalit editorial Milana Ohniska

To hlavní

 • 02_rozhovor_soro
  Šťastná Moskva
  Rozhovor s Vladimirem Sorokinem

  Přežije literatura, která klade velké otázky

  Ptá se Andrej Archangelskij

  Téměř rok v Evropě probíhá krvavá a nelítostná válka. Někteří Evropané ve snaze najít objasnění této hrůzy opakují, že „všechno není tak jednoznačné“. A i tyto rozhovory jsou symptomem zhroucení etiky.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 7/2023
 • Rabelaisovy literární obrazy naznačují změny ve vnímání času a prostoru: otevírá se epocha pochybností, jež prochází skrze zakázané zóny. Meze dosud poznatelného světa se postupně rozpínají.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 7/2023
 • Šťastná Moskva
  Máša Pivovarová

  Specifické obsahy Moskevské konceptuální školy

  Touha po tomto nekonečném světě je podle Groyse romantickým znakem. Druhým důležitým aspektem, který vedl Groyse k označení „romantický moskevský konceptualismus“, byl existenciální obsah děl, tázání se po smyslu lidské existence.

  Esejistika – Studie
  Z čísla 7/2023
 • Šťastná Moskva
  Juz Aleškovskij

  Nikolaj Nikolajevič

  Žerty stranou, poslechl jsem si ho a ukázalo se, že Kizma má v plánu, že si ho vyhoním, prostě si budu mastit kládu, což je jedno a totéž, a oni budou moje semeno zkoumat pod mikroskopem.

  Beletrie – Próza
  Z čísla 7/2023
 • 07_slovo
  Šťastná Moskva
  Rozhovor s Igorem Makarevičem, Vitalijem Komarem a Jelenou Jelaginou

  Tři rozhovory s moskevskými neoficiálními umělci

  Ptá se Máša Pivovarová

  Současní ruští umělci se nemůžou chovat tak svobodně jako jejich západní kolegové, jejich jazyk je více spoutaný. A já jsem toto vždy vnímal i v případě své vlastní tvorby. Ale stále se domnívám, že jsem se rozhodl správně, nelituji toho.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 7/2023
 • O bozích a lidech
  Jan Alatyr Kozák

  Božská mana z ráje

  Božskou manou z Ráje jsou tedy všechny ty oříšky a bobule s nápisem „eko“, protože nám slibují, že jejich požíváním jednak odčiňujeme část našeho hlubokého a krvavého hříchu civilizace a jednak se díky nim napojujeme na zdravý a nepoškozený Pra-Čas, kdy bylo ještě všechno v pořádku, kdy Příroda se usmívala, slunce svítilo a vše prostupovala božská Harmonie.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 7/2023
 • Šťastná Moskva
  Tomáš Glanc

  Těžkosti ruské kulturní opozice

  Zakazuje se jen umění, které je významně politicky aktivistické nebo má velký sociální impakt (jako populární rappeři, kritičtí vůči válce a režimu).

  Esejistika – Esej
  Z čísla 7/2023
 • Rup
  Stanislav Biler

  Jízda svobody

  Vytlačování aut z evropských měst se u nás setkává s nepochopením. Když jsem se coby dítě poprvé dostal v raných 90. letech se zájezdem do západní Evropy, chlapům tehdy v evropských městech, které jsme projeli, padaly čelisti z kde čeho, ale z aut především.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 7/2023
 • Pozdravy z periferie
  Michaela Merglová

  Rozhádané ghetto

  Nominace letos získaly knihy, které jsou v našich vodách něčím unikátní a zasloužilé, a ať už pilotní Literu za fantastiku získá kterákoli z nich, přála bych jí hodně dalších úspěchů u čtenářů i kritiků.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 7/2023

Další texty

Chviličku.
Načítá se.