Profil čísla
5|2023
Tvar_5_2023-1_page-0001

Téma, které vidím v tomto čísle vystupovat jako nápis načrtnutý neviditelným inkoustem, je blízkost.

Milé čtenářky, milí čtenáři,

číslo Tvaru, kterým právě listujete, nemá deklarované ústřední téma. Při přípravě některých vydání se nám ovšem stává, že ačkoli se nerozhodneme pro jeden zaštiťující motiv, přesto se mezi články vytvoří samovolná spřízněnost. Téma, které vidím v tomto čísle vystupovat jako nápis načrtnutý neviditelným inkoustem, je blízkost. Hned v ústředním interview hovoří básnířka Tereza Šustková o schopnosti poezie, jež

může vytvářet nesmírnou blízkost. Stává se mi, že při četbě něčí poezie jako bych cítila jeho dech, plakala s ním, dotýkala se jeho podoby, bojovala po jeho boku.

Odlišné, ale intenzivní podoby blízkosti zkoumají tzv. filmy z předměstí (cinéma de banlieue), které se zaměřují na konfliktní soužití francouzských perfirerií a centra, menšin a většinové společnosti, lidí na okraji legality a policejních složek. LP Fish věnuje svůj přehledový text právě tomuto subžánru, jenž analyzuje nesnadnost lidské koexistence na společenské i intimní rovině. Zcela novou podobu intimity se pokouší ukázat i německý biolog a filosof Andreas Weber. Přinášíme ukázku z připravovaného překladu jeho knihy Hmota a touha: Erotická ekologie, v níž polemizuje s odosobněným přístupem přírodních věd ke světu a jeho dynamikám. Místo mechanických pohybů vidí Weber ve všech kontaktech cosi intimního:

Všechno jsou to příklady toho, jak těsně jsme obklopeni vesmírem kontaktů a mazlení,

píše v jedné z kapitol. Dalo by se říci, že ve svém provokativním gestu navazuje na samotného Isaaca Newtona, který způsobil mezi kolegy své doby pobouření tím, že svůj objev o zásadní vlastnosti hmoty připodobnil k něčemu tak „přízemnímu“, jako je „přitažlivost“. Celý kosmos se vzájemně přitahuje a Weber vrací do tohoto pojmu původní, smyslný a důvěrný význam.

Těší mě, že fasety blízkosti prozkoumává i rubrika poezie: Petra Bučková vyrůstá z materiality světa až k určité kosmičnosti, Jakub Řehák se prochází se „Zlým chodcem“, znepokojivým průvodcem, mnohdy až příliš blízkým a nitěrným. Zároveň se ale téma blízkosti propsalo i do textů, které pro takové otázky nejsou – na první pohled – určeny. Radek Kubala přináší ve svém textu srozumitelný přehled toho, co Zelená dohoda znamená pro budoucnost Evropy – aniž by zpochybňoval nutnost ekologických opatření, přináší vyargumentovanou kritiku jejich slepých skvrn, a to především s důrazem na jejich nedostatečnost. Kubala se ovšem odvažuje také k výhledu na možnosti, které by se mohly otevřít, pokud by společnost omezila důraz na neomezený růst:

Naopak si myslím, že bychom měli žít naše životy sice materiálně skromněji, zato však můžeme získat hojnost v jiných životních aspektech. Můžeme například požadovat kratší pracovní dobu, čtyřdenní pracovní týden, přístup ke kvalitním veřejným službám, dostupné bydlení, čisté ovzduší nebo volný čas na navazování a prohlubování vztahů s našimi blízkými.

Přeji vám, abyste si dokázali vytvořit dostatek času na sebe i své nejbližší – a doufám, že vám k tomu bude impulsem i nové číslo Tvaru!

LS
Rozbalit Sbalit editorial Lukáše Senfta

To hlavní

 • Pozdravy z periferie
  Michaela Merglová

  Pravý americký horor

  Barron postupně pracoval na Aljašce jako stavební dělník a rybář na moři a závodil také se psími spřeženími, čehož zanechal v roce 1995, kdy se odstěhoval a začal se plně věnovat psaní.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 5/2023
 • 02_rozhovor
  Rozhovor s Terezou Šustkovou

  Moje naděje má široká silná ramena, celou mě unese

  Ptá se Zdeněk Volf

  To je to vzácné na poezii, že báseň může vzniknout z konkrétní inspirace, ale ke čtenáři pak mluví mnohem šířeji – někdo v tom může vidět Dněpr, někdo uvidí řeku protékající jeho duší, řeku jako symbol rozdělení…

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 5/2023
 • Ať už to popíšeme jakkoli – ať už tíhneme k podobnému chápání kosmické něžnosti, nebo bychom evoluci a pomalý nárůst komplexity raději dokumentovali s vědeckou neutralitou –, můžeme trvat na tom, že v tomto světě existuje něco jako stále aktivní tendence věcí shlukovat se a společně vytvářet vztahy v nových, složitějších, sofistikovanějších formách.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 5/2023
 • 04_poezie
  Jakub Řehák

  Zlý chodec

  mé oči slané panoramatické čáry
  mé oči apokalyptický prostředník
  každé ráno k nesnesení
  každé ráno chlapská pomazánka
  každé ráno s pocitem plísně v předsálí
  každé ráno blíž samozřejmému konci

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 5/2023
 • O bozích a lidech
  Jan Alatyr Kozák

  Zrod přírodního ráje

  Před očima nám tak vyvstává obraz civilizace jako světa po Pádu, násilného, nenasytného, disharmonického.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 5/2023
 • Zelená dohoda je založená na představě, že dokážeme zajistit růst HDP i chránit klima. Já tvrdím, že se musíme zbavit HDP a do ukazatelů kvality našich životů zahrnout také množství volného času, kvalitu ovzduší a životního prostředí, majetkovou a příjmovou rovnost či obecný pocit štěstí.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 5/2023
 • Rup
  Stanislav Biler

  Život vnějšku

  Život vnějšku je nedostatečný, ale klade centru otázku, jestli jeho naplněnost není přeplněností, v níž se všechno utápí a věci i životy ztrácí smysl.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 5/2023

Další texty

Chviličku.
Načítá se.