Profil čísla
7|2021
Tvar_7_2021-1_page-0001

Baudelaire je vrcholným představitelem umění pro umění i citlivým pozorovatelem sociální nespravedlnosti své doby. Každopádně všechny tyto živé a vášnivé rozpory z něj činí otce moderní poezie.

Milé čtenářstvo Tvaru,

sedmým číslem, kapku v předstihu, pozvedáme číše a připíjíme k poctě dvoustého výročí narození otce moderní poezie Charlese Baudelaira, který přišel na svět 9. dubna 1821. Baudelaira jako každého génia lze pojmout mnohostranně. Lze v něm spatřovat temného prokletého anděla, který se zřítil z nebes. Bolestného hledače Boha v propastech Satanových. Katolíka i satanistu. Je možné v něm vidět prvního básníka moderního města, který bez jakékoli iluze nasvítil jeho ohyzdnost a odcizenost, a z nich vydestiloval omamnou, mírně jedovatou krásu. Anebo je legitimní rozpoznat v něm kritického moderního umělce, který setřásl s krajním odporem romantické haraburdí a svým přesným jazykem a jasnou distancí vyjádřil všechna napětí své doby, aniž by svou poezii jakkoli a čemukoli zaprodal. Baudelaire je vrcholným představitelem umění pro umění i citlivým pozorovatelem sociální nespravedlnosti své doby. Každopádně všechny tyto živé a vášnivé rozpory z něj činí otce moderní poezie.

Možná má pravdu T. S. Eliot, že do Danta chybí Baudelairovi kousek, a tím je poznání a ocenění i toho dobrého v životě. Možná je v Baudelairově naturelu skryto také všechno to problematické, co k modernitě patří a co v současnosti potřebujeme překonat. Možná má pravdu jeden z našich mladičkých kolegů a respondentů baudelairovské ankety mezi mladými autorkami a autory, že víc než Baudelaira dnes potřebujeme druhého otce moderní poezie – Whitmana. Už jen pro tu lásku k životu. A možná je to vysvětlení, proč nám tak málo mladších básnířek a básníků odpovědělo na naši anketu. Možná že Baudelairův stín je třeba překročit. Kdoví?

Ale existuje také banálnější vysvětlení, proč nám přišlo tak málo odpovědí; že už dnes mladší autoři klasiky Baudelairova typu nečtou… A to by byla škoda, i kdyby bylo třeba Baudelairovo dědictví překonat, protože jeho poezie je milník a skvost. Jsou dnes ovšem i tací, kteří dědictví Baudelaira naopak cítí jako výsostně aktuální. Když jsem přemýšlel, koho požádat o baudelairovský esej, hned mě napadl můj milovaný kolega, s nímž se tak rád škorpím, a s nímž si tak hluboce, přes všechny odlišnosti rozumím: Kamil Bouška. A tak jsem ho požádal o esej, a jak vidno, nezmýlil jsem se – Baudelaire je jeho výsostný černý kůň.

Vedle Kamilova eseje naleznete v čísle rozhovor s básníkem Petrem Čichoněm, v němž rovněž rezonují baudelairovské struny; obsáhlou studii naší drahé Hanky Bednaříkové, od níž impuls připravit toto číslo vůbec povstal; pronikavý esej Kristýny Jirátové o baudelairovských motivech v českém výtvarném umění; a nakonec musím ještě zmínit „Malou čítanku Květů zla, v níž naleznete čtyři básně v novém překladu Jiřího Pelána. A to je událost, protože každá doba potřebuje mít vlastní překlad Květů zla, a myslím, že nikdo není povolanější se tohoto úkolu ujmout, než právě Jiří Pelán, který má můj nehynoucí obdiv za řadu svých úchvatných překladů světové poezie.

Přeji vám živé čtení!

AB
Rozbalit Sbalit editorial Adama Borziče

To hlavní

 • Charles Baudelaire
  Rozhovor s Petrem Čichoněm

  Zvuk loutny na prajzské straně

  Ptá se Patrik Linhart

  Pokud zůstaneme u poezie, zastávám spíš to staré, ale v tom moderním smyslu: Dopředu vzad.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 7/2021
 • Nad knihou
  Theodor W. AdornoProtokoly snů

  Zapisovat pavoučí vlákna

  Reflektuje Anna Luňáková

  Když srovnám své sny s těmi Adornovými, vidím, že jeho oficiálně nekorigované zápisy jsou podivuhodně přesné a střízlivé. Když bere do ruky pero, jeho psaním zkušená ruka nebloudí nazdařbůh – na rozdíl od mých, často krajně nečitelných poznámek.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 7/2021
 • Kamil_Bouska
  Charles Baudelaire
  Kamil Bouška

  Život v masové kostce

  tohle je můj život v masové kostce
  nakrájej ho a postav koncentrační
  tábor z masových kostiček jako jsi ho
  postavila ze svého života buď mou Irmou

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 7/2021
 • Charles Baudelaire
  Anketa s Janem Škrobem, Janou Orlovou, Ondřejem Maclem, Bernardetou Babákovou, Klárou Goldstein, Janem Spěváčkem, Annou Luňákovou a Matějem Senftem

  Vždyť z čeho jiného tryská poezie?

  Ptá se Milan Ohnisko

  Dnes by mě asi nenapadlo se k Baudelairovi jako k básnickému vzoru hlásit, ale je skoro jisté, že bez jeho zásadního vlivu ve správný čas bych psal jinak. – Jan Škrob

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 7/2021
 • Charles Baudelaire
  Kamil Bouška

  Můj Charles Baudelaire dneška

  Vidím určitou souvislost, nebo dokonce podobnost mezi způsobem, jakým tuto krizi řeší Baudelaire a jakým podobnou krizi řeší v jiné době Andy Warhol.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 7/2021
 • Antologie, Charles Baudelaire, Překlad
  Charles Baudelaire

  Malá čítanka Květů zla

  Jak nemotorný je ten tulák z nebe spadlý!
  Kdys krásný, jak je směšný, plný rozpaků!
  Ten kolem zobáku ho svojí lulkou škádlí,
  ten kulhá po chromci, jenž vzlétal do mraků.
  (z překladu Jiřího Pelána)

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 7/2021
 • Baudelaire_studie
  Charles Baudelaire
  Hana Bednaříková

  Tři trhliny Baudelairova času

  Jako překladatel a znalec Poeovy poetiky Baudelaire citlivě rozlišuje nové rejstříky krásna a jeho pojetí melancholie, která se svým způsobem stane i životním postojem, otevře následně brány k jednomu proudu estetiky pozdního 19. století.

  Esejistika – Studie
  Z čísla 7/2021
 • Utrpení, které je s tím pro mě spojeno, spočívá v obrovské a zkoncentrované síle trvající po velice krátký čas, síle, kterou mohu sdílet jen částečně, přesto se mě dotýká. Klient na to sám není, já ano.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 7/2021

Další texty

Chviličku.
Načítá se.