Jana Štroblová

Děravý testament / Měsíc tak pošetile modrý

Reflektuje Čabajka
Recenze a reflexe – Horké párky
Z čísla 7/2021
Chviličku.
Načítá se.
  • Jana Štroblová

    Jana Štroblová (1936, Praha), spisovatelka a překladatelka. Po studiích na FF UK pracovala jako redaktorka nakladatelství Albatros, v letech 1969–1989 nemohla ve svém oboru působit, po roce 1989 redigovala zahraniční ...
    Profil

Souvisí