Profil čísla
1|2019
Tvar_1_2019_archiv-1-1-001

Orfické vejce puklo pod náporem Saturnova drápu, Černé moře se vrátilo do Ovidiova náprstku a z útrob času vyletěl nový rok, zatřepal pestrobarevnými křídly a v zobáku přinesl i zbrusu nový Tvar. Jeho svěží, odlehčenou, elegantní podobu vyčarovala grafička Barbora Klimszová.

Milí čtenáři Tvaru,

orfické vejce puklo pod náporem Saturnova drápu, Černé moře se vrátilo do Ovidiova náprstku a z útrob času vyletěl nový rok, zatřepal pestrobarevnými křídly a v zobáku přinesl i zbrusu nový Tvar. Jeho svěží, odlehčenou, elegantní podobu vyčarovala grafička Barbora Klimszová, jejíž tvůrčí magie už do světa vyslala kupříkladu knihy Martina Reinera, Karla Škrabala, Milana Ohniska, Václava Kahudy, Ondřeje Hübla, Ludvíka Němce či Jaroslavy Oválské… A v tomto roce se Barbora také ujme vizuálního řešení „titulek“ (neboli titulních stran). Nově designovaná tvář Tvaru ovšem navazuje na celou dosavadní grafickou evoluci bezmála třiceti ročníků – zajisté i proto, že určitý stupeň tradičnosti k našemu obtýdeníku patří stejně neodmyslitelně jako revolta k ryzímu surrealismu (jak nám v rozhovoru čísla vysvětlil sám Jan Švankmajer).

Ano, tématem prvního čísla jsou ozvěny surrealismu. Slyším je rozléhat se na všech návrších i ve všech ulitách, neboť málokterá žíla byla v umění dvacátého století tak šťavnatá, živá a znělá. Za podstatnou část letošní „jedničky“ vděčíme našemu drahému Stanislavu Dvorskému, který byl protentokráte i kurátorem čísla. A připravil opojnou směs! Košatý výňatek z delší studie Jana Gabriela věnované dílu Josefa Istlera, jehož několik obrazů naleznete napříč číslem; esej Jakuba Řeháka o záblescích surrealistického vidění u současných básníků zcela nesurrealistických; překlady Petra Krále věnované třem ze surrealismu čerpajícím básníkům; esej Jaromíra Typlta o trapné poezii jakožto jedné ze surrealistických cest; text Milana Nápravníka o Ladislavu Klímovi; a také novou občasnou rubriku Úcta ke světlu věnující se filmu – tentokrát do ní přispěl Petr Adámek textem „Lov (na) Vratislava Effenbergera“. A do značné míry jsme tematicky vybírali i recenze. Simona Martínková-Racková pro nás připravila recenze na dvě knihy Petra Krále či na monografický sborník věnovaný Janu Švankmajerovi. V rubrice Dvakrát pak naleznete dvojici recenzí na výbor z básnického díla Zdeny Tominové Cesta za moře, z čehož se obzvláště raduji. Vida, jak jsou surrealistické vlny občerstvující i dnes!

Po jiných mořích k nám v láhvi ovšem doputovaly Dopisy Virginii, nová rubrika na zadní straně, jejíž autorkou je kunsthistorička a spisovatelka Milena Slavická, skrytá pod něžně plachými iniciálami. Intimní listy adresované autorce Vln chtějí pojednávat především o poezii. A když už jsme u novinek na zadní straně, Obrazárny se pro letošek ujala výtvarná umělkyně Kamila Ženatá. Nový sloupek pak bude každý měsíc pro Tvar psát Sylvie Richterová. Ale nejen rubriky se u nás obměňují, lednový vítr k nám do redakce zavál i novou fotografku Alžbětu Diringerovou a také nového produkčního Večerů Tvaru Jana Běhounka: letošní Večery budou věnovány právě nejrůznějším literárním ozvěnám včetně těch surrealistických.

Přeji vám šťastnou plavbu rokem 2019!

AB
Rozbalit Sbalit editorial Adama Borziče

To hlavní

 • jan_svankmajer01(1)
  Ozvěny surrealismu
  Rozhovor s Janem Švankmajerem

  Vždy bude dost důvodů k revoltě

  Ptá se Lukáš Senft

  Jsem si vědom, že většina lidí se nebude chtít vzdát antropocentrismu, protože i těm nejubožejším a nejbídnějším v naší civilizaci dává iluzi, že nejsou v tomto světě na posledním místě, že dole, pod nimi, jsou ještě zvířata, hmyz, rostliny.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 1/2019
 • Ozvěny surrealismu
  Zdena TominováCesta za moře a jiné básně

  Nepřehlédnutelná poezie

  Reflektuje Jan Gabriel

  Poezie pro Zdenu Tominovou představovala a představuje především živou hodnotu, příkladnou otevřenost vůči neznámému, a nikoli literární žánr, byť jakkoli svůdný.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 1/2019
 • Ozvěny surrealismu
  Jan Gabriel

  Josef Istler 1919–2000

  Istlerovy Hlavy, tato nikdy nekončící, nevyzpytatelná, dramatická, ironická a často i groteskní hra, jsou neseny jak samotnými principy automatismu a náhody, tak nepřehlédnutelným existenciálním podtónem.

  Esejistika – Studie
  Z čísla 1/2019
 • Kniha v tisku
  Radka Denemarková

  Purpurová réva

  Čínská situace klade zvláštní otázku celému světu: existuje vůbec ještě závislost mezi politickou a hospodářskou svobodou?

  Beletrie – Próza
  Z čísla 1/2019
 • Ozvěny surrealismu
  Petr Adámek

  Lov (na) Vratislava Effenbergera

  Nejcennějšími místy celého filmu zůstávají – vedle archivních materiálů – promluvy básníkova syna Jakuba, líčícího s uvolněnou a exhibicionismu prostou otevřeností své vzpomínky na dominantního otce.

  Drobná publicistika – Úcta ke světlu
  Z čísla 1/2019
 • Ozvěny surrealismu
  Jakub Řehák

  Surrealismus bez surrealistů?

  Někdy máme pocit, že to pravé dobrodružství dýchá pod podlahou našeho bytu a že tam se skrývají přeludné, monstrózní světy, o nichž nemáme ani tušení.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 1/2019
 • Ozvěny surrealismu
  Zdena TominováCesta za moře a jiné básně

  Milovat může jen námořník námořníka

  Reflektuje Adam Borzič

  Ta kaskáda obrazů, ta láva tryskající ze zřídla poezie, má ve své magmatičnosti cosi železně nutného, ostatně básnířka se doznává, že zná železné hedvábí.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 1/2019
 • Ozvěny surrealismu
  Jaromír Typlt

  V odezvě na obludnost

  Bezprostředně se tu ale připravovalo jiné popření lyriky, jímž se měla už zanedlouho zviditelnit a překročit sama hranice surrealismu.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 1/2019
 • Milena Slavická (M. S.)

  Dopisy Virginii

  Poezie, o které hodlám psát, je asi skromnější nežli Shelley či Eliot, ale na druhé straně je
  často psaná v zoufalství pod sutí srdce.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 1/2019

Další texty

Chviličku.
Načítá se.