Marcela Linhartová-Pátková

Vyjměte kost

Reflektuje Ivo Harák
Recenze a reflexe – Dvakrát
Z čísla 13/2022
Chviličku.
Načítá se.
  • Ivo Harák

    (1964), odborný asistent a vedoucí literární sekce Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a básník. Literární reflexe uveřejňuje nejčastěji v časopisech Host, Psí víno, Salve a ...
    Profil

Souvisí