04_litzivot
Ondřej Macl

Vzdělání je pořád nástroj útlaku

Zazněla slova o „bankovní“ představě vzdělávání, podle níž jsou utlačovaní vychováváni k tomu, aby se sami stali budoucími utlačovateli, a o tom, jak tento rozpor překonat: odmítnout falešnou velkorysost vykořisťujícího systému a osvobodit sebe i své utlačovatele.

Reportáže – Literární život
Z čísla 2/2023

Studující, osvoboďte se! O druhé neděli adventní se v žižkovském Prostoru 39 dočkala křtu panamským rumem údajně třetí nejcitovanější kniha humanitních věd, Pedagogika utlačovaných (Neklid, 2022) od filosofa a učitele Paula Freireho. Po více než půlstoletí od původního vydání z roku 1968 se překladu z brazilské portugalštiny do češtiny zhostila Eva Batličková.

 

Proč to trvalo tak dlouho? Vždyť přinejmenším posledních patnáct let tu Freireho v češtině postrádali zastánci a zastánkyně tzv. kritické pedagogiky z okruhu organizace NaZemi, kteří dnes společně s Institutem úzkosti stojí za emancipačním pedagogickým projektem Futuropolis založeným právě na Freireovi. Dlouho zůstávalo jen u zbožného přání, které nedoputovalo k uším nakladatelů. Teprve když se v atmosféře autonomního sociálního centra Klinika zrodilo nakladatelství Neklid – ve snaze vyplňovat bílá místa politicky nalevo od většinové knižní produkce –, vzniklo místo vhodné k vydání Pedagogiky utlačovaných. Slovo s lidmi z Futuropolis dalo slovo a knize doplněné o edukační materiály, předmluvu Jakuba Orta či kresby Dana Perjovschiho nestálo nic v cestě.

Tři důvody, proč je Freireho text obtížný, shrnula na uvedení knihy překladatelka Eva Batličková: Zaprvé musíme vstřebat jeho marxistický slovník, který měl v komunistickém Československu úplně jiné konotace než v Latinské Americe, kde je úzce provázán s představou osvobození, jak ji v Evropě prosazovala především Frankfurtská škola. Zadruhé jde o text filosofický, jenž se kromě marxismu inspiruje také fenomenologií, když Husserlův pojem vědomí nahrazuje činností, existenciálním rozlišením mezi být vícebýt méně, nebo pojmem sympatie ve smyslu spolucítění v protikladu k lítostnému soucitu. Zatřetí se jedná o text programově neakademický, otevřený, působící dojmem terénních poznámek. Freire jej psal v chilském exilu, kam se uchýlil po vojenském puči a kde své metody rozvíjel v prostředí rolníků. (Mimochodem, masy lidí bez vzdělání získaly v Brazílii volební právo až roku 1985.) Freireho zájmem bylo, aby tito lidé vlivem vzdělání porozuměli okolnostem svého útlaku a vzepřeli se jim.

O podobě samotného textu si příchozí mohli udělat konkrétnější představu hned po úvodním slovu překladatelky, když Kristýna Hrubanová a Magdaléna Šipka přednesly ukázky ze všech čtyř kapitol knihy. Hudebně je doprovázelo strunné těleso BFLMPŠVŽ aneb Basová fronta lásky a míru pro štěstí, vášeň a život. Zazněla slova o „bankovní“ představě vzdělávání, podle níž jsou utlačovaní vychováváni k tomu, aby se sami stali budoucími utlačovateli, a o tom, jak tento rozpor překonat: odmítnout falešnou velkorysost vykořisťujícího systému a osvobodit sebe i své utlačovatele. Spíše než nějaký druh násilného boje se tu zdůrazňovala transformativní moc slova, komunikace a dialogu vztažená k realitě. Osvobození by dokonce mělo být založené na lásce, v kontrastu k patologiím sadismu a masochismu, jež provázejí svět moci. A pokud to zní celé příliš obecně, poslední čtené úryvky připomněly, že se jedná především o výzvu ke kritické reflexi vlastní životní situace v konkrétním časoprostoru, ke stávání se historicky uvědomělým subjektem, k odloučení se od prožitků nekonečné slepé uličky. Na této cestě k emancipaci nemáme být ani falešně idealističtí, ani falešně realističtí, nýbrž v první řadě kritičtí.

Jak tento dobový manifest z latinskoamerických stepí vztáhnout k situaci současného českého školství? Na tuto otázku se na křtu zaměřil kmotr knihy, pedagog a filosof Radim Šíp. Po čtení Magdalény Šipky si na úvod neodpustil poznámku, že ho snad nepozvali jen kvůli jeho jménu. Ve své zdravici pak naznačil, že i dnes

navlékáme studenty do prezervativů, aby nemohly klíčit v jejich hlavách nové myšlenky.

Dále vznesl dotaz: Jak číst se studenty Freireho? Samozřejmě kriticky, s ním i proti němu. „Ať tento český novokřtěnec obohatí, oplodní a rozpohybuje naše myšlení!“ Nicméně více toho Šíp pověděl ve společné diskusi s překladatelkou ve druhé půli tříhodinového večera poté, co se publikum posilnilo vydatným veganským občerstvením za dobrovolný příspěvek.

Šíp je přesvědčen, že ani dnes tu neexistuje dobrá vzdělávací politika. A jako příklad uvedl inkluzi romských žáků, ke které by se žádná větší politická síla neodhodlala, kdyby za ni Evropská unie nenabídla štědrou finanční podporu. Došlo tak k inkluzi jen zástupně z důvodu obohacení. Ve Freireho logice jsou dnešními utlačovanými všichni ti, kdo nemají hlavní slovo, tedy nejen etnické menšiny, ale i děti, ženy, důchodci… Systém, ve kterém jeden ví a druhý přijímá, nás vychovává doposud. Špatně jsou například akreditace udělované ministersky seshora, a nikoliv na popud skutečných potřeb studujících. Ba co hůř, je téměř nemožné představit si jednotné levicové hnutí, které by nynější situaci zásadněji reformovalo. Spíše se zdá, že se i takzvané alternativní školství stává výsadou privilegovanějších spoluobčanů, zatímco korporáty pohotově vstřebávají inovace vlastních kritiků.

Útěchou nám může být zatím alespoň to, že ani systém není všemocný a má své slepé skvrny, které sice nepovedou v nebližším časovém horizontu k systémovým změnám, ale vždy mohou okouzlit konkrétní jednotlivce. A zároveň uchovávají zárodky snů o jiných systémech. Koneckonců kniha pokřtěná na tomto večeru byla vydražena i se zbytkem panamského rumu na sociálních sítích a výtěžek má být použit na druhý ročník letní školy kritické pedagogiky, která je přesně tím ostrůvkem, kde se dá o učitelství přemýšlet jinak v době, kdy mají běžné školy prázdniny.

titulní foto Petr Vrabec,

Na sklonku roku 2022 se Pedagogika utlačovaných po dlouhých letech dočkala českého vydání

Chviličku.
Načítá se.
 • Ondřej Macl

  (24. 12. 1989, Hradec Králové), studuje autorské herectví na DAMU. Za debut Miluji svou babičku víc než mladé dívky (Dauphin, 2017) obdržel Cenu Jiřího Ortena. Následovaly variace na Jiřího Žáčka ...
  Profil

Souvisí

 • Divadlo
  Ondřej Macl

  Trauma jménem Medúza

  Téma křivdy, traumatu a jeho destruktivity zastiňuje všechno ostatní. Cikán se přitom programově vyhýbá tomu, aby mýtem konfrontoval současné společenské problémy, z hlediska Manifestu Múzismu by to nejspíš považoval za reduktivní. Drží se bezpečnější „romanticko-klasicistní“ pozice.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 19/2022
 • P. B. Shelley, Romantismus
  Anketa s Marianem Pallou, Patrikem Linhartem, Michalem Maršálkem, Annou Kotvalovou, Josefem Kučerou, Ondřejem Maclem, Františkem Dryjem, Tomášem Gabrielem, Emilem Haklem, Milenou Slavickou (M. S.), Kamilem Bouškou, Petrem Motýlem, Petrem Čermáčkem, Janem Vozkou, Robertem Wudym a Vítem Kremličkou

  Jsou chvíle, kdy legendy bijí do bran

  Ptá se Milan Ohnisko

  Romantismus je vědomí prohry s kapkou krve naděje
  Romantismus je zřítelnice oka hledící v chladném ránu do šedé oblohy
  Romantismus je hluboké jezero v mé mysli
  Romantismus je dehet na mé duši
  Romantismus je Madona ve skalách

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 13/2022
 • Charles Baudelaire
  Anketa s Janem Škrobem, Janou Orlovou, Ondřejem Maclem, Bernardetou Babákovou, Klárou Goldstein, Janem Spěváčkem, Annou Luňákovou a Matějem Senftem

  Vždyť z čeho jiného tryská poezie?

  Ptá se Milan Ohnisko

  Dnes by mě asi nenapadlo se k Baudelairovi jako k básnickému vzoru hlásit, ale je skoro jisté, že bez jeho zásadního vlivu ve správný čas bych psal jinak. – Jan Škrob

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 7/2021
 • Nad knihou
  Jonathan Culler

  Co dělá báseň, která oslovuje vítr?

  Reflektuje Ondřej Macl

  Hledání zdrojů v tradičních kosmických silách, s vědomím pozdně kapitalistické letargie, by se dalo provizorně nazvat konceptuálním romantismem.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 21/2020
 • Tak svým způsobem jsou všechny knížky kapitalistické, že ano. Vezměte si jenom výraz knižní trh. Vtip je ale v tom, že většina básníků se po roce 89 snažila být apolitická. Po vzoru bájných předchůdců věřili v samotnou poezii.

  Beletrie – Drama
  Z čísla 9/2020