Profil čísla
9|2023
Tvar_9_2023-1_page-0001

deváté číslo našeho obtýdeníku se převléklo do pestrého kostýmu posetého hvězdami, vzalo si hůl, již obtékají hadi, a vydalo se na prkna, která znamenají svět.

Milé čtenářstvo Tvaru,

deváté číslo našeho obtýdeníku se převléklo do pestrého kostýmu posetého hvězdami, vzalo si hůl, již obtékají hadi, a vydalo se na prkna, která znamenají svět. Divadlo je pro mě jiskřivá a hlučná záhada! Psaní divadelních her, jejich dramaturgie, režírování, hraní – tolik komponentů, tolik osob, tolik neznámých… Stalo se mi letos, že mě režisér Ivan Buraj přizval do širší dramaturgické rady HaDivadla a svým šarmantním a vlídným způsobem mě donutil, abych četl své oblíbené knihy jiným způsobem – abych se na ně díval, jako kdyby se měly stát základem možných inscenací. Abych se díval očima postav & prostorů, abych naslouchal jejich vysloveným i nevysloveným monologům. Uvědomil jsem si, jak málo toho o divadle vím. Jak odlišné myšlení vyžaduje (alespoň od toho lyrikova). Jak jinak lze číst a zpracovávat texty. Fascinující a poněkud hrůzu nahánějící zkušenost.

Co mě na divadle vzrušuje, je jeho bytostná živost. Slovo, které ho tvoří, se zesílením stává slovem živým. Kdosi je pronáší k někomu a někdo jiný odpovídá. Vzniká tak specifický mikrokosmos. Živý obraz života. Tuto živost cítím i z velmi svěžího a inspirativního rozhovoru s dramatičkou Lenkou Lagronovou, kterou pro nás zpovídala Kamila Ženatá. Díky jejich rozhovoru jsem si uvědomil, jak jsou texty určené pro divadlo zranitelné – že jsou v zásadě otevřené. Nejsou konečným slovem, ale musí se stát inspirací i pro jiné profese, vždy se stávají materiálem, pozváním k dalšímu zpracovávání. Ještě musejí ožít na divadle…

druhý rozhovor čísla se týká divadla. Velké divadelní události. Petr Borkovec spolu s Matyášem Havrdou vdechli nový život dalšímu klasickému dílu antického divadla – tentokrát přeložili Eurípidovy Bakchantky. Měl jsem tu čest vidět jejich zpracování ve Stavovském divadle v režii Jana Friče. Tato nejednoznačná a tragická evokace onoho břečťanem a révou obrostlého boha, který přináší extázi a vytržení z běžných souvislostí a konvencí, ke mně promluvila v sladce popových šedesátkových barvách – točila se mi hlava, myšlenky mi neklidně poletovaly jako noční můry, emoce vřely a vířily v alchymickém kotli. Zdá se, že bouřný bůh se dotkl svou slinou plnou vína Borkovcova jazyka. A z tohoto polibku se zrodil nový Eurípidés. A jsem rád, že po této extatické zkušenosti se dostane ke slovu i Dionýsův bratr (v orfických tradicích dokonce dvojče), světlejší a racionálnější Apollón, a v rozhovoru s Danielou Vodáčkovou nás Borkovec vpustí do zákulisí svého překládání reflexivně. Jsem rád, že se v čísle můžeme pokochat ukázkou z tohoto překladu. Je to událost!

Z nedivadelní sekce doporučuji první část nového haškovského eseje Sylvie Richterové, tentokrát věnovaného Švejkovu vztahu k válce. Druhou část tohoto lucidního textu naší velké autorky přineseme v příštím, „brněnském“ čísle. Sylvie mě už v dřívějších textech věnovaných Jaroslavu Haškovi naučila vnímat onu „metafyziku blbosti“, ono řečiště absurdity, kterým nás Hašek provádí. Zas jiné šílenství, nežli je to křepčící Dionýsovo…

Přeji vám živé, ba živelné čtení!

AB
Rozbalit Sbalit editorial Adama Borziče

To hlavní

 • Pozdravy z periferie
  Michaela Merglová

  Vítejte ve světě budoucnosti!

  A i kdyby měla jednoho dne UI dosáhnout dokonalosti a nerozeznatelnosti od lidí, ráda bych si myslela, že k její nadvládě nedojde. Žádný represivní systém v nás nikdy nedokázal zastavit touhu tvořit a lidé jsou stvoření vysoce nostalgická. I kdyby vyšli spisovatelé z módy, určitě se zase najde retroproud toužící po dílech psaných starým dobrým člověkem.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 9/2023
 • Divadlo
  Jan Sojka

  Morell

  NEZNÁMÝ: (skočí mu do řeči) Ano, dávno předtím, než jste se vyšplhal až k Hitlerovi… A teď vám všechno, co se stalo potom, přijde jako neskutečný sen. Nejdřív jste si myslel, že jste si vybral svůj osud nejlépe, jak to šlo. A nakonec jste pochopil, že si osud vybral vás, a ne zrovna moc dobře. Nemám pravdu?

  Beletrie – Drama
  Z čísla 9/2023
 • 02_rozhovor
  Divadlo
  Rozhovor s Lenkou Lagronovou

  Používám samu sebe jenom jako materiál

  Ptá se Kamila Ženatá

  Slovo a jazyk dramatu je prostředek výrazu, se kterým pracují herci na jevišti. A to je velmi živé. Je to jako voda, vzduch. Je to velmi odlišné od toho, jak píšu ve hře poznámky.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 9/2023
 • Právě vychází
  Alena Mornštajnová

  Les v domě

  Babi měla ve zvyku jezdit středem silnice, ke kraji uhýbala, jen když se v protisměru objevilo auto, a svou netrpělivost dávala najevo rychlou jízdou a prudkým bržděním.

  Beletrie – Próza
  Z čísla 9/2023
 • Právě vychází
  Eugen Brikcius

  Dosti radosti i zlosti

  Poezie
  rozmezí je
  mezi mlčením a troubou,
  krasopisná satorie
  strhující vrytou chloubou

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 9/2023
 • 06_rozhovor
  Divadlo
  Rozhovor s Petrem Borkovcem

  Šílenky, blouznivky, řádivky, běsnivky, vznícené

  Ptá se Daniela Vodáčková

  Extáze sboru jsou předvedeny s neobyčejnou básnickou invencí a intuicí. Některá vyprávění jsou plná snových detailů, nad jejichž „moderností“ se skutečně tají dech. A je to celé v jednom kuse nějak jarní, zelené, pučící a neobyčejně křehké.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 9/2023
 • Hašek věděl, jak osvobodivý je smích: neubráníme se mu, když nečekaně vezmeme na vědomí pravdu, vůči níž jsme byli slepí. Zejména když prohlédneme hloupost, která se vydává za pravdu a za dobro.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 9/2023
 • Rup
  Stanislav Biler

  Važte si všeho

  V tomto takzvaném pracovním ideálu, protože skutečným ideálem je absence nutnosti pracovat, nám postupně koroduje celý fyzický aparát a pomalu se sune do propasti úpadku.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 9/2023

Další texty

Chviličku.
Načítá se.