Profil čísla
8|2023
Tvar_8_2023-1_page-0001

Kritická pedagogika a z ní odvozené další transformativní typy vzdělání, pokud jim dobře rozumím, jsou emancipačními přístupy k oblasti vzdělání, jejichž cílem je naučit pedagogy i studentstvo kriticky myslet náš svět, všímat si jeho strukturálních nerovností, zkoumat bezpředsudečně jeho mocenské struktury a hledat cesty ven z mocenského zakletí.

Milé čtenářstvo Tvaru,

není tomu dávno, co proběhly demonstrace vysokoškolských pedagogů za zlepšení jejich platových podmínek. Je smutné, že v národě Komenského živoří právě oni. Soudě podle reakce vlády živořit ještě nějakou dobu budou. V naší zemi se rádi pyšníme tradicí vysoké kultury a vzdělání, ale na reálné podmínky lidí pracujících v těchto oblastech se nedbá. Vedle tématu ocenění se na oblast vzdělávání vážíi další strukturální otázky. Osmé číslo Tvaru věnujeme kritické pedagogice. Za jeho vznik vděčíme tvůrčímu kolektivu Futuropolis: konkrétně Magdaléně Šipce, Danu Vykoukalovi a Evě Koťátkové. Ale tým Futuropolis je pochopitelně širší a již několik let se pokouší tento radikální diskurs „propašovat“ do českého školství. Projekt zahrnuje konkrétní práci s pedagožkami a pedagogy na středních školách, tak jako se studentstvem. Kritická pedagogika a z ní odvozené další transformativní typy vzdělání, pokud jim dobře rozumím, jsou emancipačními přístupy k oblasti vzdělání, jejichž cílem je naučit pedagogy i studentstvo kriticky myslet náš svět, všímat si jeho strukturálních nerovností, zkoumat bezpředsudečně jeho mocenské struktury a hledat cesty ven z mocenského zakletí. Součástí tohoto přístupu je i imaginace, schopnost představovat si svět humánnější a spravedlivější. Tento přístup také zahrnuje partnerštější vztah pedagogů a studentů. A to je moc potřebné v tomto soumračném světě plném násilí, klimatického rozvalu a nerovnosti!

Původní kritická pedagogika čerpá z podnětu brazilského pedagoga Paula Freireho, jehož kniha Pedagogika utlačovaných vyšla v před časem poprvé českém překladu právě zásluhou týmu Futuropolis. Když jsem v mládí studoval teologii osvobození, teologický směr, který čerpal svoji reflexi víry ze setkání s děsivou chudobou obyvatel Latinské Ameriky, na tohoto pozoruhodného brazilského pedagoga jsem narážel neustále. Freireho důraz na to, aby alfabetizace zahrnovala také reflexi skutečného života a jeho potřeb, přesně konvenovala s emancipačními snahami těchto teologů (tuto teologii plně rehabilitoval až papež František). Pro Freireho bylo vzdělání vždy politickým aktem, jeho cílem bylo spravedlivější rozdělení moci. Reflexi díla tohoto nevšedního levicového myslitele a pedagoga si můžete přečíst z pera Karoliny Válové v rubrice Nad knihou.

K tématu dále naleznete dva kratší rozhovory. První s teoretičkou Terezou Čejkovou se věnuje transformativnímu vzdělávání, jeho teorii i praxi. Druhý rozhovor s pedagožkou Radkou Vejrychovou zkoumá, jak se kritická pedagogika odráží v konkrétním vzdělávacím procesu. Třetí rozhovor, vedený s dokumentaristou Tomášem Bojarem, se věnuje otázkám spojeným s výukou a vedením studentů na uměleckých školách.

V tomto čísle se také setkávají dvě literární legendy úzce spojené s Tvarem, jedna živá a druhá již po smrti – Svatava AntošováStanislav Dvorský. Ale jejich dílo je živé v obou případech…

Přeji vám živé a kritické čtení!

AB
Rozbalit Sbalit editorial Adama Borziče

To hlavní

 • Stanislav Dvorský

  Básnická zkušenost

  Stojíme před osnovným paradoxem: očarování inteligence systémem příměrů, tato „temná stránka“ a hranice lidského dorozumívání vůbec, je nejen prapůvodním stavem sdělení, nýbrž tím, čím je dorozumívání ve svém základu, před vším ostatním, před svou utilitární i estetickou jednostranností.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 8/2023
 • Právě vychází
  petya stach

  TETAM

  vyhřezlé homole věžáků
  křiví se v paprscích
  tiše se roztápí na pánvích dvorů

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 8/2023
 • Kritická pedagogika
  Dan Vykoukal

  Oslavy a systémové bariéry

  Snažili jsme se o poctivou reflexi a o hledání odpovědi na otázku, která nás trápila už na samém začátku: jak by mohla vypadat kritická pedagogika v českých školách?

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 8/2023
 • 05_poezie
  Svatava Antošová

  Stín dětství

  Někde ve mně nabírá na obrátkách kumulace úzkosti
  z hasnoucího slunce které se ztrácí v temných konturách
  díkůvzdání uprostřed bujení lacinosti v marx-leninském
  stylu uprostřed kanibalské víry v liduprázdné sny
  o návratu k lidství co s takovou vírou ze zamyšlení
  mě vytrhne šouravý krok dozorce cítím jeho blízkost

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 8/2023
 • Kritická pedagogika, Nad knihou
  Paulo Reglus Neves FreirePedagogika utlačovaných

  Síla kritického myšlení aneb Vzdělání vs. politika

  Reflektuje Karolina Válová

  Alfabetizace by podle Freireho neměla být omezena pouze na psací a čtecí dovednosti, ale měla by být zaměřená na schopnost reflexe skutečného života. Což je vnímáno jako politické čtení společnosti.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 8/2023
 • Rub
  Alice Koubová

  Trestající kultura

  Přijmout pozici systémově postiženého znamená možnost začít tlačit na změnu, ale zároveň se v jistém smyslu vyloučit, postavit se proti společnosti jako oslabený.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 8/2023

Další texty

Chviličku.
Načítá se.