Profil čísla
16|2022
Tvar_16_2022-1_page-0001

Arvédův příběh byl v kontextu novodobého českého hermetismu vzhledem k pronásledování, jemuž byli čeští hermetici v době protektorátu vystaveni, spíše výjimkou.

Milé čtenářstvo Tvaru,

v kinech snad stále běží debutový film Vojtěcha Maška Arvéd, který nelineárním a veskrze sugestivním způsobem představuje divákům potemnělou osobu tuzemského hermetika Jiřího Arvéda Smíchovského, konfidenta ve službách nacismu i poválečné Státní bezpečnosti. Na tuto fascinující a zlověstnou postavu české magie musel narazit každý, kdo se alespoň trochu o novodobý český hermetismus zajímá. Maškovi se podařilo na motivy Arvédova životního příběhu stvořit mistrovské drama o moci a bezmoci, které drásá jako mrazivé drápy samotného pekla. Smíchovský nicméně nebyl jediným českým hermetikem. Předválečný hermetismus se mohl pochlubit mnoha dalšími jmény jako např. Pierre de Lasenic, František Kabelák, Karel Weinfurter. Arvédův příběh byl v kontextu novodobého českého hermetismu vzhledem k pronásledování, jemuž byli čeští hermetici v době protektorátu vystaveni, spíše výjimkou. Symbolickým protikladem Smíchovského na šachovnici světla a tmy byl dr. Jan Kefer, mág, astrolog, šéf prvorepublikové hermetické společnosti Universalia, český vlastenec zavražděný v koncentračním táboře, který provedl magické útoky na Adolfa Hitlera, za což podle legendy musel zaplatit vlastním životem. Patří žel k lidské přirozenosti, že zatímco film o diabolickém Arvédovi je již na světě, snímek o andělském Kefrovi na své natočení zatím čeká.

Abychom tuto jednostrannost vyvážili, rozhodli jsme se toto číslo věnovat novodobému českému hermetismu, který představuje pozoruhodnou součást české kultury a může zaujmout i ty, kdo hermetickým naukám nevěří. V době, kdy je duchovní scéna zaplavena lacinou esoterikou všeho druhu, je smysluplné prozkoumat skutečné vrcholy esoterismu. Příběhy pronásledovaných českých hermetiků ukazují, jak zjednodušující by bylo rýsovat přímou linku mezi okultním myšlením a fašismem, jak by to mohl sugerovat příběh Arvéda nebo inklinace některých dnešních esoteriků ke krajně pravicovým konspiračním kruhům.

Rozhovor čísla nám poskytl Petr Kalač, vedoucí Dokumentačního centra českého hermetismu, který již mnoho let oddaně pečuje o hermetický odkaz u nás. Dále doporučuji úvodní studii profesora Milana Nakonečného, který je naším největším znalcem novodobého hermetismu, znal se osobně s některými prvorepublikovými hermetiky (např. s Kabelákem), byl prvním předsedou obnovené porevoluční Universalie a je v kontextu českého hermetismu živoucí legendou. Z jeho textu, který přináší některé dosud nepublikované poznatky, se tuze raduji. Do rubriky Výročí jsme zařadili článek naší milé spolupracovnice Hany Bednaříkové, věnovaný hermetikovi a propagátorovi jógy Otakaru Griesemu. Konečně doporučuji vaší pozornosti recenzi kolegy Matěje Senfta na zmíněný film Arvéd, „essay“ Patrika Linharta o vztahu literatury a hermetismu a básnicko-výtvarné pásmo Tarot Markéty Anny Kolářové.

Ještě upozorním na obálku Barbory Klimszové, na níž se skví nejen tvář Jana Kefera, ale také okultní pečeť, s níž mág často pracoval. I motto z Voltaira jsme převzali z jeho poznámek.

Přeji vám magické čtení!

AB
Rozbalit Sbalit editorial Adama Borziče

To hlavní

 • 02_rozhovor
  Český hermetismus
  Rozhovor s Petrem Kalačem

  Čeští hermetici byli, jsou a budou

  Ptají se Lukáš Senft a Matěj Senft

  Říká se, že se Kefer s Kabelákem vypravili za prezidentem Benešem, aby mu nabídli magickou intervenci proti Hitlerovi.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 16/2022
 • Český hermetismus
  Markéta Anna Kolářová

  Tarot

  Z pramenů poznání
  splétám bič
  ten bič krotí
  vášeň, hněv i chtíč
  ten bič jméno síla má

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 16/2022
 • Český hermetismus
  Matěj Senft

  Jen pro ten dnešní den stojí za to žít

  Zvolený typ filmové narace není náhodný. Smíchovský ve třicátých letech minulého století ve sklepení svého domu U Zlaté lodě za použití faustovského rituálu údajně vyvolal jistou démonskou entitu.

  Drobná publicistika – Úcta ke světlu
  Z čísla 16/2022
 • Český hermetismus
  Hana Bednaříková

  Otakar Griese: průkopník a vizionář

  Griese svými autorským texty i překlady nepochybně přispěl k širšímu kulturnímu přenosu a současně vytvořil základy, na které naváže prostředí meziválečné republiky, ať se již jedná o některé z prací Karla Weinfurtera, nebo o souvislost s dílem Květoslava Minaříka.

  Drobná publicistika – Výročí
  Z čísla 16/2022
 • Český hermetismus
  Milan Nakonečný

  Hermetismus, jeho vznik a vývoj

  Esoterismus je ve smyslu této skrytosti něčím, co přesahuje možnosti vědeckého poznání, co je tedy za hranicemi vědy jako transcendentní (každodenní zkušenosti přesahující, jako například zjevy „duchů“ zemřelých lidí nebo jejich „hřmotící“, světelné a jiné projevy v tzv. strašidelných domech). Je to „jinosvět“ či paralelní svět, který je předmětem zájmu esoterního pojetí hermetismu.

  Esejistika – Studie
  Z čísla 16/2022
 • Drážďanská cena lyriky
  Andreas Andrej Peters, Mara-Daria Cojocaru, Paul-Henri Campbell, Yevgeniy Breyger, Sebastian Schmidt, Alžběta Stančáková, Milan Šedivý, Pavel Novotný, Martin Poch, Ivana Kašpárková

  Drážďanská cena lyriky 2022

  Přinášíme po jedné básni v českém jazyce od všech deseti čerstvě nominovaných semifinalistů Drážďanské ceny lyriky 2022 (DLP), básnířek a básníků píšících v německém (pět nominovaných) a českém jazyce (rovněž pět nominovaných).

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 16/2022
 • Český hermetismus, Dokument
  Otakar Griese

  Vedanta joga

  Vedantisté se domnívají, že fysické poruchy a choroby jsou zapříčiněny abnormním a nebo chybným stavem životní síly, na němž opět vinu nese chybné, chorobné myšlení.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 16/2022
 • Soutoky
  Yveta Shanfeldová

  Nakonec se ohlédneme

  A jak to tu voní! Mezi sochami Lynna Chadwicka i na druhé straně kampusu. Šíří se vůně smažených jídel. Sbíhají se nám sliny. Ať jdeme, kam chceme, nemůžeme uniknout té lákavé vůni.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 16/2022

Další texty

Chviličku.
Načítá se.