Profil čísla
12|2021
Tvar_12_2021-1_page-0001

Ostatně v jediném gramu půdy lze nalézt více organismů, než kolik je lidí na celé planetě. Ve vzdušném prostoru se jedna zahrada propojuje s dalšími krajinnými celky, ať už díky ptactvu, které roznáší semena rostlin, nebo díky sporám hub, které – ač neviděny – zaplňují vzduch a plují po větru (při každém nádechu vdechneme jednu až deset spor, které houbové plodnice vypustí – během čtení tohoto editorialu tedy možná vdechnete až pět set takových výtrusů).

Milé čtenářky, milí čtenáři,

číslem Tvaru, které držíte v rukou, prorůstá zahradní téma. O zahradách by bylo možné sepsat nekonečné množství textů, každá z nich je borgesovsky nekonečnou knihovnou příběhů. Ostatně v jediném gramu půdy lze nalézt více organismů, než kolik je lidí na celé planetě. Ve vzdušném prostoru se jedna zahrada propojuje s dalšími krajinnými celky, ať už díky ptactvu, které roznáší semena rostlin, nebo díky sporám hub, které – ač neviděny – zaplňují vzduch a plují po větru (při každém nádechu vdechneme jednu až deset spor, které houbové plodnice vypustí – během čtení tohoto editorialu tedy možná vdechnete až pět set takových výtrusů). Ani v podzemí nejsou dodržovány hranice vymezené ploty, protože obyvatelé zahrad jsou mnohdy provázáni podhoubím, které propojuje jednotlivé stromy, přičemž mycelium, tyto jemné a téměř neviditelné kořenové vlásky, může pokrývat celé kilometry čtvereční. To činí z hub největší organismy na planetě. Jak ale psát o tak komplexních systémech?

Nabízíme několik různých žánrů a přístupů: Marie Iljašenko poskytla do tohoto čísla své básně „milostné a botanické“ a navíc i fejeton o městských zahradách a čistotě. Mám radost, že básník Václav Vokolek poskytl své texty věnované zahrádkářským koloniím, které sice již byly vydány knižně, nicméně my jsme je „přesadili“ do nové půdy, konkrétně do eseje o tom, jak může české zahradničení inspirovat okolní svět. Věřím, že se jim v tomto novém substrátu bude dařit. V neposlední řadě doporučuji také ukázku z chystaného překladu knihy Thomase Berryho, ekologického myslitele, který svým uvažováním o planetě a životě na ní ovlivnil celé generace čtenářů.

Ovšem nejen zahradami živ je člověk. Těší mě, že přinášíme rozhovor s Karin Lednickou, jejíž prvotina Šikmý kostel patří k pozoruhodným románům, o němž se nejenom mluví, ale který je především hojně čten! V tomto čísle se ale také loučíme se dvěma osobnostmi, které formovaly českou intelektuální krajinu. Svatava Antošová ve svých textech připomíná Jana Sokola a Jiřinu Šiklovou, kteří nás v nedávné době opustili. S oběma jsem se mohl setkat vždy jen letmo, ale fascinovala mě vlastnost, kterou sdíleli: Téměř přirozená schopnost říci nahlas vlastní názor, a to bez ohledu na to, zda vyvolá souhlas, či pobouření. A teď pozor: Taková dovednost bývá mnohdy banalizována a bývá přiřknuta komukoli, kdo nahlas vytrubuje vše, co mu zrovna projde hlavou. Jenže to je pouze artikulace mozkových zkratů – Jan Sokol a Jiřina Šiklová byli obdivuhodní v tom, že jejich názory vyrůstaly z mnoha let usilovné píle, studia, vzdělávání se. Jednalo se o výsledky důsledné kultivace a destilace myšleného, kterou posléze odmítali zadusit a obrousit jenom proto, aby někoho, nedejbože, nenaštvali. Také díky této „kultivované živelnosti“ Sokola a Šiklové se domnívám, že rozloučení s nimi vhodně vrůstá do zahrady tohoto čísla.

Přeji živelné čtení!

LS
Rozbalit Sbalit editorial Lukáše Senfta

To hlavní

 • Na rozdíl od Evropy je v Japonsku zahradní tvorba považovaná za vysoké umění, které se vyrovná kaligrafii a tušové malbě.

  Drobná publicistika – Fejeton
  Z čísla 12/2021
 • Lukáš Senft, Václav Vokolek

  Zahrady: radost z obdarování

  Každá odevzdaná sklenice vyvolá další darování, ať už druhý den, nebo za rok. Předání potraviny je příležitostí k rozhovoru: Ále, dobrý den, jakpak se daří („No, jak se daří – mám vám to říct upřímně, nebo slušně?“), co vy na to, zatím to šlape, koukám, že se daří jabloni, jojo, nechcete jabka, ale ne, my máme dost, no, tak vezměte si trochu a taky máme nový slípky, nechcete jednu, a tak dále. Plody zahrad vztahy udržují, zajišťují jejich obnovu a náplň.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 12/2021
 • 05_vtisku
  Kniha v tisku
  Thomas Berry

  Životaschopný člověk

  Hudba a poezie vesmíru by proudily do studenta; a také pocit hlubokého tajemství existence, stejně jako vhled do architektury kontinentů a do řídicích schopností, díky nimž fungují velké hydrologické cykly při moderování teploty Země a poskytování habitatu a potravy velkému množství živých tvorů.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 12/2021
 • Alena Zemančíková

  Česká Virginia Woolfová?

  S odstupem osmdesáti let od vydání románu Odkaz jsem si jistá, že v ní česká literatura měla svou Virginii Woolfovou – včetně intelektuálního zázemí minervistky a přírodovědkyně, přítelkyně Pražského lingvistického kroužku.

  Drobná publicistika – Ohlédnutí
  Z čísla 12/2021
 • Co by mohla být ta bílá nemoc? Vše kolem je doběla rozpálené, děj na nebi má bílou barvu, básníkovy oči jsou unavené, pravděpodobně chronickým nevyspáním.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 12/2021

Další texty

Chviličku.
Načítá se.