Mezi uměním a pornem, Reflexe
Radim Kopáč

“Já jsem byl šťasten…”

Sexuálním nocturnem vstoupil Nezval na nové území: území hlubinně zdrojované poezie, vytahující z nitra potlačenou vzpomínku jako tu nejlepší potravu pro fantazijní, očistné rozlety.

Drobná publicistika – Slovo
Z čísla 13/2021
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí