Interkulturní literatura?
Alexej SevrukEvropanka. Historky z Polesí

Pole orná a válečná

Reflektuje Milan Pavlovič

Stejně jako vůči všem hladomorům a represím otupí částečně čtenář, obrnila se i životem zkoušená vypravěčka: slouží Sevrukovi ke cti, že oproti mainstreamu historických próz nepropadá exploataci cizího neštěstí a nevrší různé tragédie proto, aby tlačil na slzné kanálky čtenářstva či mu zadržoval dech napínavými zápletkami. Ani babička se nestylizuje do pozice oběti, která by vyžadovala lítost, a tím příměji mohou nakonec její historky zasáhnout.

Recenze a reflexe – Dvakrát
Z čísla 8/2024

Alexej Sevruk (1983) debutoval v roce 2016 povídkovou sbírkou Divadlo tančících loutek. Vedle toho působil jako šéfredaktor Plavu, do češtiny (spolu)přeložil mj. Moskoviádu Jurije Andruchovyče (1993, č. 2015) a do ukrajinštiny Europeana Patrika Ouředníka (2015). I když nelze redukovat zdroje autorského rukopisu na několik překladů, jisté spojnice se najdou: s Europeanami sbližuje Evropanku kromě názvu i roztříštěnost vyprávění, těkavost z místa na místo a obraz století utvořený klikatícím se vyprávěním, téměř refrénovitě se vracejícím k nejvýznamnějším událostem. K Moskoviádě má pak blízko jakousi iniciační cestou k vlastní identitě a – vzdor citelné ironii Sevrukova názvu – i politickým rysem Andruchovyčova psaní: být Ukrajinec, to znamená být Evropan. A zatímco prvotina byla rozjitřena snovostí a lyrickou rosou dospívání, zelenými lány Evropanky dupou těžké kroky životních zkušeností.

Celý román tvoří série monologů, které pronáší babička k vnukovi a které se točí kolem tragických uzlů ukrajinských dějin minulého století. Zda má jít o předávání dějinné zkušenosti na jeden zátah, anebo o léta sbírání fragmentů, se čtenář může jenom domýšlet. Už fatické vsuvky jako „Ptal ses mě, jestli byla běžná zločinnost?“ (s. 77) přitom naznačují, že vnuka zajímají hlavně tíživější motivy, a těch se mu bohatě dostává. Babiččino vyprávění se točí zejména kolem hladomorů či druhé světové války a v rámci téměř rodinné kroniky poslepovává osudy roztříštěné rodiny. Zachycuje měnící se svět dvacátého století a se steskem a starosvětským pohledem zaznamenává jeho podobu, která nevratně mizela a mizí. Babička je přitom zajímavou postavou i z orálně-historických hledisek: sice stále vypráví o všech okolo, o méně i více vzdálených příbuzných, ale téměř nemluví o sobě a jen málo zmiňuje, jak určité zlomy sama prožívala.

Vyprávění se rozpíná mezi Ukrajinou a Českem, odkud pocházel babiččin otec (jenž později od rodiny odešel) a kam se na stará kolena sama stěhuje, když utíká z domoviny po černobylské katastrofě. Románem se tak prolíná i dobově oživovaný námět volyňských Čechů, který připomněla Volyňská rapsodie Anny Strnadové či nová vydání Kočičích životů Edy Kriseové nebo Třešňovou alejí Evy Tvrdé. Románový život Polesí zachycuje jeho národnostní rozmanitost s Ukrajinci, Rusy, Židy, Poláky či německými vojáky a vedle sebe se objevují staré šlechtické rody i novodobé režimy, víra v komunismus i lidové pověry. Autobiografickou notu naznačuje dedikace prarodičům, kteří se jmenují shodně s těmi románovými Marie a Ivan, zmínka o Bělorusku s vesnicí, která „nese vaše příjmení“ (s. 37), či nakonec přímé oslovení „ty jsi přeci Sevruk, Ivane“ (s. 123). Četné nitky se utahují do pevně smotaného klubka a při jejich vytahování se zřejmě ani neočekává, že čtenář vůbec zvládne osudy mnoha postav usledovat.

V pozadí příběhů doznívá rurální svět se sedláky, kteří umírají žalem, když vidí pokácené stromy v květu a med vytékající z pláství na cestu, anebo které záhy zlikviduje politická moc. I při pozdějších každoročních návratech na Ukrajinu z babičky mluví skromnost, vystačení si s málem na pár metrech pozemku. V obrazech krajiny a domova jako by se pak občas objevovala i citovost, která se v jinak syrovém vyprávění stírá. Ostatně i třeba pojídání dětí během hladomorů se zde popisuje dost civilně a nakonec není Sevruk zdaleka první spisovatel, který připodobňuje ztrátu ze smrti dítěte ke ztrátě ze smrti krávy. Válečná a stalinská jatka východní Evropy trochu evokují i obrazy zabijaček, které se objevují na počátku a na konci první, výrazně obsáhlejší části.

Sevruk se ukazuje jako mimořádně zdatný autor, postupně ale může jeho sloh trochu zevšednět. Limituje ho podobný postup, jaký lze sledovat u jinak též pozoruhodných próz Stanislava Bilera či Josefa Pánka: čtenář během pár stránek vstřebá vyprávěcí postupy, ale po zbytek románu se jede ve stejných kolejích; předvídatelnost osnovy zde přitom podporuje i zasazení do kulis dvacátého století. Sem tam monologem problesknou básnické obrazy, jako když se mluví o „dosti zašlém oblečení, do kterého se zažral prach jarních cest“ (s. 109) nebo když v samém závěru babička vnukovi říká, že by se měli „uložit. Nebo nám Cikáni rozeberou noc, roztahají ji po cihlách. Přijde svítání a my se vůbec nevyspíme“ (s. 241). Refrénově se vrací „babičkovské“ bilance jako „Takový byl život, Pánbůh nám odpusť naše hříchy“ (s. 42) nebo „Taková byla doba. Revoluční, ukvapená“ (s. 66).

Stejně jako vůči všem hladomorům a represím otupí částečně čtenář, obrnila se i životem zkoušená vypravěčka: slouží Sevrukovi ke cti, že oproti mainstreamu historických próz nepropadá exploataci cizího neštěstí a nevrší různé tragédie proto, aby tlačil na slzné kanálky čtenářstva či mu zadržoval dech napínavými zápletkami. Ani babička se nestylizuje do pozice oběti, která by vyžadovala lítost, a tím příměji mohou nakonec její historky zasáhnout. Sama není vždy nezaujatá, například v přezíravějším vztahu k Rusům či Židům, a i pasáže, ve kterých se například chválí stará móda, jako by vytvářely od jejích hodnocení jistý odstup. V mezních situacích však vždy vítězí potřeba pomoci bližnímu, ať už o něm dříve říkala cokoli.

Nepominutelnou osou je i obecnější situace emigrantů, nepřijatých plně v nové zemi, ale stále více se odcizujících i lidem v domovině, ačkoli se k ní stále častěji vracejí. Ostatně vyprěčka říká:

To až teď, tady v Čechách vím, co je to stesk po domově.
s. 119

Zdaleka nejen v tom se próza – která vznikla ještě před únorem 2022 – překrývá s novodobější realitou a vzájemně se nasvěcují. V popisech války a hladomorů jde téměř o prozaický doprovod Snyderových Krvavých zemí, jednotlivé epizody ale v rámci zúženého románového výseku dějin působí poměrně svébytně, a ne jako ilustrace předem daného rozvrhu. A v mnohém je to román o identitě. Jako když daleko od původní vlasti babička vnukovi říká:

Celý tvůj rod je napojený na Dnipro, jeho řečiště, to jsou tepny, které vyživovaly tvou zem a tvou historii. A dost často po nich tekla skutečná krev –
s. 37.

Chviličku.
Načítá se.
 • Alexej Sevruk

  (1983, Kyjev) je překladatel, publicista a prozaik ukrajinského původu. Vystudoval ukrajinistiku a slavistiku na pražské FF UK, překládá z ukrajinštiny (mj. Jurij Andruchovyč) a příležitostně z polštiny (Dawid Mateusz), do ukrajinštiny převedl knihu Europeana Patrika ...
  Profil
Alexej Sevruk

Evropanka. Historky z Polesí

Argo

Spojení hluboké venkovské moudrosti, která už vymírá, a obrazů z ukrajinských dějin viděných zdola. Román od autora s ukrajinskými i českými kořeny zachycuje tříštivý, mihotavý a nejednoznačný obraz ukrajinské provincie, konkrétně regionu Polesí, ve vzpomínkách staré ženy. Vyprávěčka románu Marie je dcerou ukrajinské venkovanky a českého válečného zajatce. Rodinná kronika (složená ze silných obrazů a vzájemně provázaných příběhů) zpracovává nejen osudy ústřední rodiny, ale také širokou paletu dalších postav a figurek, které dohromady skládají pestrou románovou mozaiku života v (zejména) Volyňské oblasti Ukrajiny od dvacátých let dvacátého století de facto do současnosti. Plátno vyprávění je místy potrhané, popálené a tedy fragmentární, tříští se do menších příběhů osobnějšího rázu, do kterých někdy až brutálně pronikají dramatické “velké” příběhy východní Evropy. Sugestivní a místy velmi tíživý román má potenciál čtenáře strhnout svou divokostí a bezprostředností. “Vymítat děs je ženská práce,” tvrdí Evropanka Alexeje Sevruka v uhrančivém vyprávění o tom nejdůležitějším, totiž o schopnosti přežít a dokonce se radovat, byť třeba na ruinách. V Polesí žijí a umírají Ukrajinci, Židé, Němci, Rusové i Češi ve všednosti katastrof, jako jsou války, či hladomor. Čtenář v mohutném dějovém toku jen lapá po dechu, tu tam snad vzpomene na klasika Issaca Bashevise Singera či na současnou hvězdu Guzelu Jachynu. A nedá se nic dělat, nejsilnějším hlasem současné česky psané literatury je tato kniha mladého ukrajinského autora.

02_dvakrat

Souvisí

 • Interkulturní literatura?
  Alexej SevrukEvropanka. Historky z Polesí

  I tohle je, vážení Češi, Evropa

  Reflektuje Pavel Janoušek

  Název románu je pak skrytým poselstvím Čechům. Neboť ta kniha by klidně mohla mít na obálce napsáno Ukrajinka, případně Ukrajina. Jestliže je tam ale slovo Evropanka, pak zjevně proto, abychom si uvědomili, že i území, z něhož autorova výpověď vyrůstá a o němž hovoří, je Evropa. Byť trochu jiná než ta vaše, čti naše.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 8/2024
 • Interkulturní literatura?
  Alexej Sevruk

  Cesta k hájence

  Před vchodem si nasazuju roušku. Děti nemusí. Rodiče by měli, ale tady se to neřeší. Než odložím bandasky s jídlem do určené přepravky a zkontroluju věci na převlečení, Heda je pryč. Hledám ji po celé zahradě, abych se s ní rozloučil. Najdu ji, jak visí hlavou dolů, nohama zachycená za větev nějakého stromku ve společnosti dvou dalších malých slečen. Dívá se na mě s výrazem, ve kterém čtu: „Tati, co tu ještě děláš?“

  Beletrie – Próza
  Z čísla 8/2024
 • Interkulturní literatura?
  Petr Kučera

  Interkulturní literatura jako dialog kulturních tradic

  Interkulturní literatura zpochybňuje nároky na vlastnictví univerzální pravdy o světě i o skutečnosti uměleckého díla. Zvlášť důležitý je její respekt k subjektivní zkušenosti a tolerance k její nedokonalosti. Takový postoj otevírá cestu k překonávání představ o interkulturních vztazích jako zákonitostech, které lze objektivně popisovat, analyzovat a interpretovat.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 8/2024
 • Petr Zídek, Karel HrubýVěřil jsem v budoucnost

  Cesty, úkoly, budoucnost

  Reflektuje Milan Pavlovič

  I díky onomu prolínání různých sfér, ve kterých se pohyboval, zachycuje Karel Hrubý spíš svět, v němž lidé řeší vlastní dilemata a strasti, místo aby se výrazněji uchyloval k dějinným zobecňováním.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 3/2024
 • Tečka v podobě Majitelů klíčů je tak podobně významová jako úvod prostřednictvím Leoše Janáčka, jenž rovněž nepředstavuje slavnostní hudbu, u které by se člověk v klidu dojímal – naopak naznačuje, že vznik Knihovny Milana Kundery neznamená petrifikaci autora a díla, jež bychom považovali za hotové a srozumitelné, u kterého bychom se rozplývali nad jeho velikostí, nýbrž že má autor i instituce stále zneklidňovat, rozrušovat, nepodbízet se a především nedopustit, aby se Milan Kundera sám proměňoval v kýč.

  Reportáže – Literární život
  Z čísla 11/2023