Profil čísla
18|2023
Tvar_18_2023-1_page-0001

Je pochopitelné, že objev AI musel dříve či později zasáhnout i svět tvorby a najít si cestu také do literatury. V našem čísle jsme se pokusili kráčet střední cestou a zkoumat fenomén se zaujetím i odstupem.

Milé čtenářstvo Tvaru,

osmnáctku věnujeme vztahu umělé inteligence a literatury. Objev AI patří k nejpřevratnějším vynálezům v dějinách a jeho význam bude stoupat. Ať už to bude znamenat cokoli. Je to paradox: tato vyspělá technologie na sebe váže archetypální obsahy – utopické i dystopické. Už v dávných časech snilo lidstvo o stvoření umělého člověka, jak vypráví legenda o Golemovi, která je u nás v Praze doma a má kořeny v kabale. Tyto sny se s AI nenaplnily doslova, ale jsou jistou analogií. I ony původní vize vždy zahrnovaly nadějné i obavy vzbuzující představy budoucnosti. S umělou inteligencí se pojí utopické i dystopické obrazy. Na jedné straně najdeme techno-optimisty, kteří v objevu spatřují řešení snad každého problému lidstva. Na druhé straně jsou ti, již před vývojem AI kazatelsky varují a spatřují v něm znamení temného věku, kdy bude veškerý život ovládnut roboty. A pak jsou tu ti, kteří nahlížejí celou věc ve světle zlaté střední cesty; berou objev vážně, aniž by ovšem zapomínali na jeho problematické aspekty.

Je pochopitelné, že objev AI musel dříve či později zasáhnout i svět tvorby a najít si cestu také do literatury. V našem čísle jsme se pokusili kráčet střední cestou a zkoumat fenomén se zaujetím i odstupem. Dva texty se věnují vztahu literatury a umělé inteligence přímo. Studie Zuzany Husárové „Mytizácia pojmu ‚umelá inteligencia‘ a etické súvislosti“, která je ukázkou z její připravované knihy Kultura neuronových sítí, se pokouší o demytologizaci většiny představ spojených s umělou inteligencí a současně klade téma do etických souvislostí, včetně apelu, aby se na utváření podoby neuronové sítě podílely nejrůznější skupiny a menšiny (národnostní, rasové a genderové), nemá-li síť kopírovat to nejhorší z nás. Esej literárního vědce Karla Pioreckého „Digitální prozaici a asistenti vyprávění“ ukazuje, že odpověď na otázku, zda AI bude ohrožením pro tvorbu a literaturu, nás vrací zpět k naší volbě – jak velký prostor jí necháme. Když jsem se zeptal AI na totéž, byla vidinou spolupráce s lidským tvůrcem zaujatá – může-li být neuronová síť zaujatá. Byť svoji roli spatřuje především v asistenci, podobně jak to předvídá i člověk Piorecký.

Esej filosofa Jana Motala „Zranitelností proti umělé inteligenci“ téma umělé inteligence staví do kontextu krize demokracie a společnosti. AI nás vrací k tématu našeho lidství:

Důraz na to, co sdílíme, mimo jiné posiluje demokratický ideál. Společný rozhovor o budoucnosti totiž nesmí být pouze technicistní debatou expertů a elit, ale společným hledáním odpovědi na otázku po ,dobrém životě‘. Tedy ptát se nad rámec efektivity řízení, jak mají vypadat naše životy, aby byly více lidské? Jak píše filosofka Martha Nussbaumová ve své knize Křehkost dobra, je to naše zranitelnost a nedokonalost, na níž lze vymezení lidskosti založit.

Když jsme číslo připravovali, lámal jsem si hlavu, jak do něj zapadá titulní rozhovor s nevšední osobností Veroniky Dvorské, básnířky a publicistky spjaté zvláště s Iniciativou Hlavák, která se již mnoho let věnuje práci s lidmi na útěku, uprchlíky a migranty. Motalův esej mi odpověděl. Budoucnost s umělou inteligencí zvládneme toliko coby zranitelní a soucitní lidé.

Přeji vám živé čtení.

AB
Rozbalit Sbalit editorial Adama Borziče

To hlavní

 • 02_rozhovor
  Rozhovor s Veronikou Dvorskou

  Sleduji vzorce světa

  Ptá se Lukáš Senft

  Je to poznání, že člověk může zásadním způsobem pomoci značnému množství lidí a zároveň přispět k systémovým změnám. Skupina lidí se rozhodne něco udělat bez posvěcení shora – to vnímám jako zásadní a posilující.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 18/2023
 • Překlad, Umělá inteligence
  K Allado-McDowell, Karel Piorecký

  K Allado-McDowell: Amor Cringe

  Bylo to dost odlišné místo, kde si všichni šlehali a v poryvech a vlnách burácela hudba. Hodně často to působilo jako válečná zóna, ale pak, když jste se pohybovali dostatečně pomalu, se všechno na okamžik ustálilo, jako němá odpověď na modlitbu, kterou jste zpívali.

  Beletrie – Próza
  Z čísla 18/2023
 • Svatava AntošováSázení ohně

  Ohnivá alchymie jednoho života a jedné poezie

  Reflektuje Adam Borzič

  Tak tedy smíření. C. G. Jung pod vlivem alchymistů definuje individuační proces a jeho cíl – ono stávání se celistvým – coby vědomé smíření protikladů v hlubinách bytostného Já. Ohnivá poezie Svatavy Antošové, toť individuační pouť jednoho života proměňovaného v oheň ryzí poezie!

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 18/2023
 • Umělá inteligence
  Bohumil Ždichynec

  Stopou kyborgů

  Vzpomněl si na barvoslepého umělce, kyborga Neila Harbissona, který díky voperovaným senzorům vidí barevně a v jiné dimenzi vnímá a tvoří umění. Když mu někdo ve spánku pošle po internetu třeba modrou barvu, jeho sny budou modré nebo se mu bude zdát o azurovém moři a nebi. Jindy ho paleta barev probudí do světa, který se jeví mnohem hezčí než ten současný.

  Beletrie – Próza
  Z čísla 18/2023
 • Svatava AntošováSázení ohně

  Někdo mi vyřezal obličej do těla

  Reflektuje Milena Fucimanová

  Platí to s jistými výhradami i pro poezii psanou po roce 2000. Metafory jsou ovšem temnější, drsnější, neohýbají tolik realitu. Častěji tu nacházíme obecnou češtinu, místy i drobné vulgarity.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 18/2023
 • dotvaru1
  Umělá inteligence
  Jan Motal

  Zranitelností proti umělé inteligenci

  Klíčová otázka, kterou bychom si tedy měli klást v politice, vědě i umění, by mohla znít takto: Jak se můžeme vrátit k demokratickému ideálu společného rozhodování? Zvláště pro umělce by pak mohlo být důležité zjištění, že rozmach umělé inteligence znamená především nově zkoumat, co to znamená být člověk.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 18/2023
 • Umělá inteligence
  Karel Piorecký

  Digitální prozaici a asistenti vyprávění

  Podobně jako při generování poezie, tak i při vytváření prozaických textů znamenalo zveřejnění jazykového modelu GPT-2 enormní kvalitativní skok kupředu. Přesto však první výsledky byly dokladem právě jen zmíněného skoku, nikoli však ještě jazykově bezchybného výsledku.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 18/2023
 • 05_proza
  Umělá inteligence
  Radek Malý

  Šumperák

  Takže pokračujeme. Chlápek je v šumperáku uprostřed lesa v místnosti s gramofonem, plášť je pryč. Připomínám, že teprve nedávno zjistil, že má osobní AI asistentku v lahvi.

  Beletrie – Próza
  Z čísla 18/2023
 • Právě vychází
  František Dryje

  Muriel vrtá mrtvou hlavu

  vzdaluj se blíž
  nemiz!
  v těch hluchých mlhách
  na břehu
  anebo někde v sklepě
  v náručí staré zubní
  pasty…

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 18/2023
 • Rub
  Alice Koubová

  Umění a instituce

  Umělecká zkušenost zjevně negeneruje automaticky politický a filosofický postoj založený na otevřeném myšlení jinakosti. Myšlení obrazem má různé podoby a fungování v instituci vyžaduje jinou sadu dovedností.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 18/2023

Další texty

Chviličku.
Načítá se.