Macl
Rozhovor s Ondřejem Maclem

Chci se prostě občas převléknout za kuplíře na pomezí světů a rozhazovat šípy

Ptá se Magdaléna Šipka
Rozhovory – Rozhovor
Z čísla 3/2019

Jak spolu podle tebe souvisí erós a umělecká inspirace?

Erós může inspirovat jak ke konkrétnímu dílu, když nás něco „zasáhne“ a pudí k výrazu, tak přímo i k tomu stát se umělcem. Čili nesmířit se s dílem, ale být iniciován – zlomovým vztahem či událostí – do tvůrčího způsobu existence. Být zraněn k životu. Kanonicky narazíme na zásah přímo Erótovým šípem v úvodu Ovidiových Lásek, v kontrastu k původnímu záměru zpívat Múzám o zbraních a válkách. Jiným příkladem může být Dantova inspirace ke Komedii, stylizovaná v předchozím Novém životě jako památník ztracené Beatrici. A Petrarca dokonce podlehnul bohu lásky na Velký pátek! Z dob nedávných doporučuji Světlou komoru Rolanda Barthesa, jehož pojmem „punktum“ se Erós vynořil i z popraskaných povrchů poststrukturalismu. Častěji sice vzhledem ke kultu umělce rezonuje v západní tradici figura Orfea – toho, který ztratil vše, aby mohl zpívat – čím dál víc mám ale za to, že Orfea lze chápat jen jako Erótovu temnou variantu, podmanivou díky démonizaci Eróta v letopočtech po Kristu. Mýtus smrti a utrpení nám dosud připadá i v souvislosti s tvorbou pravdivější než nějaká láska, jinak by dnes nevznikaly kampaně jako Umělec netrpí a erotické pořady v rozhlase by tvořily pilíř mravní výchovy dětí a mládeže.

Když mluvíš o spojení vzniku uměleckého díla s iniciací, byla pro tebe iniciací také práce sociálního pracovníka/osobního asistenta/pečovatele v chráněném bydlení, o které se chystáš psát?

Byly to vztahy s dvěma, třemi konkrétními lidmi, které jsem prožíval daleko za profesionálními mantinely asistent–klient, aniž bychom se dopouštěli čehokoliv zakázaného. Na druhou stranu mám k sociální práci plno výhrad, nejen k té její dnešní profesionální podobě, ale i k charitní lásce jako takové. Prostředí chráněného bydlení se mi něčím stávalo metaforou světových politických trendů volajících po ochraně a bezpečí. Po touze mít kolem sebe asistenty. Zatímco chráněnci mentálně nestárnou, drží se při rozhovorech svých autistických frází, řekněme ideologií, z periferie neznají ani střed svého města, natožpak zahraničí, a žijí přesně podle plánu; jen z hloubi noci je občas přepadne děsivý záchvat… Klienti za tohle všechno nemůžou, svobodní lidé, kteří je napodobují, však ano. A myslím, že je čas se přestat opájet fantaziemi možného nepřítele, a místo toho se podívat tváří tvář svým možným ochráncům. To z nich jde ve skutečnosti strach…

Přistupuje dnešní společnost k ženám s předsudky a stereotypy?

Předsudky a stereotypy chováme takřka ke všemu a je to přirozené. Vznešeněji se tomu někdy říká interpretace. Duchovním pohybem je nicméně dané věci přesahovat, jít proti zdánlivé přirozenosti, proti interpretaci. Jakmile navážeme vztah s něčím konkrétním, vydáváme se do temnoty. A s trochou štěstí vytvoříme novou obecnost. Ale abych ti neutekl od žen: když jsem například jako jediný muž pracoval v kolektivu sociálních asistentek, automaticky na mě neměly vysoké nároky co do úklidu či vaření, zato se předpokládala moje technická zdatnost. V intimnějších vztazích bývám chápán jako ten, kdo se má víc starat a ochraňovat. Rytíř, gentleman, potenciální „hlava rodiny“. A samozřejmě, že když jsem s miláčkem někde v Africe, radši si hraju po jejím boku na muže, než abych gestikuloval o útlacích patriarchátu. Pokud ale vědomě stírám svým chováním rodové rozdíly v naší takzvaně otevřenější společnosti – stačí se nezvykleji obléknout – jsem většinou vnímán jako podivný, ne-li i teplouš, nebo jako necita. Jako bychom si z citů vychovali psy strážící ploty našich identit… A tím spíš musíme v citech hledat mosty.

Chviličku.
Načítá se.
 • Magdaléna Šipka

  (1990) je básnířka, teoložka, aktivistka. Básně publikovala v almanaších Hrst (2013) a Hledání (2014) a dále v Tvaru. Přispívá do Deníku Referendum.
  Profil
 • Ondřej Macl

  (24. 12. 1989, Hradec Králové), studuje autorské herectví na DAMU. Za debut Miluji svou babičku víc než mladé dívky (Dauphin, 2017) obdržel Cenu Jiřího Ortena. Následovaly variace na Jiřího Žáčka ...
  Profil

Souvisí

 • Ondřej Macl

  Miluji svou babičku víc než mladé dívky

  Reflektuje Tomáš Čada

  Rozhodně však nejde o knihu pro každého. Je z ní znát poučenost, co se týče historie, filosofie, religionistiky, lingvistiky a zrovna tak naratologických přístupů, ale všechno je to, když to řeknu na férovku, trochu nuda.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 16/2018
 • Ondřej Macl

  Big beat is dad

  Tátovo jediné dítě to v nejlepších letech napálilo na motorce do stromu. / Táta je navrhoval pohřbít společně se starým gramofonem. Návrh se ale minul s pochopením ze strany příbuzných.

  Beletrie – Próza
  revue Ravt 8/2018
 • Anketa s Vítem Janotou, Janou Štroblovou, Milanem Šedivým, Alicí Hekrdlovou, Alešem Kauerem, Sylvií Richterovou, Ondřejem Maclem, Miloslavem Topinkou, Marií Šťastnou, Petrem Borkovcem, Karlem Pazourkem, Natálií Paterovou, Adamem Borzičem, Jitkou Bret Srbovou a Zdenou Bratršovskou

  Štvaný muž bloudí, Muso, sinými moři…

  Ptá se Svatava Antošová

  Ponořit se do antického světa jako do živé vody je nezbytné, abychom se přestali rozpadat v moderní prach. (Sylvie Richterová)

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 6/2018
 • 23631940_1417509708297635_2074165937929131979_o
  Feminismus, Teologie
  Magdaléna Šipka

  V náruči zelené Sofie

  V každé chvíli, kdy náboženství účelově vyvyšovalo muže, pokaždé když potíralo lidskou rozdílnost a projevovalo autoritářské sklony – zpovzdálí se dívaly také ženy. A ačkoli se bály, nemlčely.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 4/2018