Pocta Kavárně a knihkupectví Fra
Petr Hruška

Ticha

Esejistika – Esej
revue Ravt 8/2023

Posluchač na večeru autorského čtení nemusí všemu rozumět na první poslech. Co ale většinou rozezná brzy, je míra opravdovosti. A za tou se dá jít, ta může zajímat i provokovat. Takový Jan Balabán nebo Magor nebo Pavel Kolmačka – ztělesnění naléhavé opravdovosti. V té se dá dobře zaslechnout, jak autorovi o tento svět jde. Přes všechny projevy depresí a skepsí, ba nasraností, prosvítá úzkostlivý zájem o svět. Žádné recepty, jak se má žít, spíš nenápadné chvění se o svět, neustálé ověřování, zda jej ještě můžeme mít  rádi.

Pokud existuje nějaká společenská role spisovatele, pak myslím, že spočívá právě v tomhle. Zkoušet a hledat, jestli máme skutečnost blízko sebe, v srdci. Jestli v ní můžeme ještě být. Skrze to, jak autoři hledají poměr mezi sebou a světem, dostávají posluchači na literárním večeru zprávu o jeho stavu a jeho podobě. Nemůže být žádná větší angažovanost než ta, že někdo zkouší milovat něco, co jej přesahuje, čemu nerozumí, co je daleko za jeho soukromým obzorem a zdá se, že vlastně žádnou účast ani nechce.

Autorská čtení mě přitahují pořád. Básníkům při psaní občas hrozí paradoxní riziko, že ztratí schopnost mluvit. A člověk by neměl přestat mluvit jen proto, že píše poezii. Na literárním večeru může autor zaslechnout, jestli jeho slova mluví, nebo jsou už jen záznamem významu, gramatikou poezie. Autorská čtení člověku připomínají, že i slova básně jsou slova řeči, promluvy, vzkazem od někoho k někomu.

A posluchači na veřejném čtení reagují – různými druhy ticha. Jsou ticha zdvořilá, jsou ticha jen s námahou udržovaná, jsou ticha srázů, do kterých posluchač spadl, ani neví jak. Jsou ticha pozorná a ticha, která jsou ztracením se v propasti slov. Podle druhů tich se při čtení dozvídá autor něco velmi důležitého o povaze toho, co píše. Pražské Café Fra je místo, kde je právě ticho dobře slyšet.

 

Text z nevydaného sborníku textů o Kavárně a knihkupectví Fra, 2012. Publikujeme se svolením autora a editorky sborníku, Ivany Myškové. Pozn. ed.

Chviličku.
Načítá se.
 • Petr Hruška

  (1964) je český básník, narozený v Ostravě, kde žije dosud. Autor řady sbírek poezie, nejnověji Nikde není řečeno (2019). Píše též krátké prózy, které vyšly v originálním deníku Jedna věta (2015), dosud ...
  Profil

Souvisí

 • Anketa s Jiřím Kratochvilem, Petrem Hruškou, Dorou Kaprálovou, Josefem Strakou, Svatavou Antošovou, Vladimírem Novotným, Alenou Zemančíkovou, Michalem Ajvazem, Milanem Šedivým, Petrem Šmídem, Bohuslavem Vaňkem-Úvalským, Vítem Kremličkou, Radkem Fridrichem, Adamem El Chaarem, Vítem Janotou, Patrikem Linhartem, Václavem Maxmiliánem a Michalem Šandou

  Číst Kafku je jako protahovat si trnitou růži hrdlem

  Ptá se Vojtěch Němec

  Stejně tak je u něj vyvážená tragika s komikou – výsledkem je neobyčejně přitažlivá nesnesitelnost, s jakou nám předává vzkaz o tom, že člověk nedokáže žít mimo systém (politický, společenský, intimní i biologický) a že každý systém v sobě skrývá nezrušitelnou osamělost.

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 11/2023
 • Petr HruškaSpatřil jsem svou tvář

  Poetický dokument

  Reflektuje Jan Krasický

  List je popisován a prázdných míst ubývá, tak jako na mapě kontinentů. Pro vyznavače pokroku to snad znamená úspěch, ale u jiných to může vyvolat melancholii a ambivalentní pocity.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 6/2023
 • Petr HruškaSpatřil jsem svou tvář

  Existenciální plavba Petra Hrušky

  Reflektuje Olga Stehlíková

  Síla této básnické sbírky je také v její skryté reflexivnosti, novinářská deskriptivnost není „autorsky komentována“ (vše je přítomno přímo v popisech samých) – je zpracovávána samotným médiem básně, totiž přesnou a nesmírně naléhavou obrazností, sugestivní vizualitou, senzualitou obecně, přitom za zachování podivuhodně věcného sdělení.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 6/2023
 • 05_poezie

  Naše lodě tíží
  titěrné kuličky pepře,
  dělostřelecké koule,
  co se za bouřek samy
  vydávají na cestu podpalubím,
  hedvábí na ženské šaty
  už teď nasáklé představami mužů,
  láhve brandy
  svítící budoucím horkem.

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 10/2022
 • Česká detektivka
  Anketa s Petrem Borkovcem, Karlem Škrabalem, Josefem Strakou, Adamem Borzičem, Petrem Hruškou, Vojtěchem Vackem, Františkem Dryjem a Vítem Kremličkou

  Zločin je vždycky tak blízko

  Ptá se Milan Ohnisko

  Touhle scénou začíná jedna Agatha Christie. Na stůl donesou ranní poštu, která sestává ze tří dopisů, a hrdina odhaduje, že první dopis je zřejmě účet, druhý psaní od protivného bratrance (což pozná podle písma na obálce). – Petr Borkovec

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 5/2022