Soutoky
Yveta Shanfeldová

Kdysi se všichni procházeli s pastelkami

Mám na tu pomalost systém: Přečtu si jednu dvě věty a pak s rozkoší zaklapnu knihu, dychtivě přivřu oči a pořádně se nadechnu mořského vzduchu. U Tichého oceánu to jistě voní, jako to voní u Atlantiku tady v New Jersey, nebo dokonce jako ve Strašnicích, když se jde domů ze školy do paneláku na Skalku nebo až na Zahraďák.

Drobná publicistika – Slovo
Z čísla 15/2022

Vlastně celé léto čekám na podzim. Ale léto v New Jersey se nechce loučit. Plné trní, bodláčí a neuspořádaných myšlenek si lehá do prachu i uschlých keřů. Hrozí, že neskončí. Těžko se dýchá v té sluneční výhni. Lepší sedět doma a číst text, který člověka popadne, sevře v těsném objetí a překvapí vhledem do vlastního nitra. Tam spatřuje místa, kde žil, kde žije, i ta, na která jen myslí. Zkrátka soutoky.

Jelikož nelze jen číst, střídám čtení s nakličováním fazolových a brokolicových semínek. Po večerech sice učím, ale to je jakoby navíc. Žáci v New Jersey, New Yorku a Pensylvánii mají široký repertoár, hrají Scarlattiho nebo „Serenádu vodě“ Jacquesa Iberta. Czernyho a Burgmüllera. I Bacha. A občas si zajdu ke kamarádce zaplavat. A tak je můj život samý vedlejšák, špacíruju sem a tam.

Hodně je způsobů nakličování, i když z nich kolikrát stejně moc nevzejde a sazenic je málo. Člověk se narodí, napíše pár smutných básní a umře. Květy kvetou nejjasněji, když je zataženo a lidé si pletou vědomí s nevědomím, protože je to tak příjemné. Nebo si to pletu jen já. Například píšu úplně jiné mejly a úplně jiné básně. Ne že by mi to takhle někdo předhodil. Myslím si to ale. Vždyť člověk má různé chvíle a zdroje, zdroje přemýšlení a chvíle naslouchání. Místo aby poslouchal, píše. Místo aby psal, čte. Ani to není vždy jednoduché a bez nástrah.

Pravda, nepřečetla jsem toho moc. Jako bych se za celé léto pročetla doprostřed jediné knihy: Vzpomínky na horu Čchi-laj od Yang Mua. Mám na tu pomalost systém: Přečtu si jednu dvě věty a pak s rozkoší zaklapnu knihu, dychtivě přivřu oči a pořádně se nadechnu mořského vzduchu. U Tichého oceánu to jistě voní, jako to voní u Atlantiku tady v New Jersey, nebo dokonce jako ve Strašnicích, když se jde domů ze školy do paneláku na Skalku nebo až na Zahraďák. Zkrátka, vlny Čínského moře u městečka Chua-lien mi voní vztahy i dětstvím.

Vzpomínky Yang Mua mi připadají, jako by to byly moje vzpomínky. Proto je vlastně čtu. Ta krása toho, jak píše ne o světě, ale o tom, jak svět pozoroval. Vyrostl sice na Tchaj-wanu u moře a já na sídlišti Rybníčky, ale mně je blízký jeho silný vztah k zážitkům, k tomu, co nenávratně odplulo, ale neskončilo. Ty jemné pocity lítosti, které zažíval a řešil již v dětství. Jako by to bylo mé letošní léto. Nebo léto hodně dávno? A tak porovnáváme. Jako bychom se o tom spolu bavili.

On vzpomíná na moře a na svůj dětský smutek, já na autobusové zastávky, moře nudy a na svůj dětský žal. On vyrostl s mořem a kvetoucím rákosím. Připadám si tam doma. Místo abych při čtení vnímala dobové tchajwanské reálie, ať už válku, evakuaci, vesničany, učitelky a drobné příhody ve škole, fascinuje mne Yang Muovo okouzlení, poezie jeho pocitů a postřehů. Hlavním tématem toho zvláštního čtení je pro mne samo vnímání, hraničící se sněním, způsob, jakým básník Mu komunikuje se svými pocity i náladou, ladící krajinu coby krajinomalbu. Bdělá všímavost se v ní vznáší a opíjí, vzrušení se propadá do usínání, kaligrafie se mění v tuš, akvarel na perokresby, a deskové malby nesvatých abstrakcí. Nebo taky obstrukcí. Popisuje i předkládá, jak se jeho dětské myšlení měnilo na básnické bytí, jak pozoroval tyto proměny i u druhých. Minulost jako nová událost přítomnosti.

Horko nepolevuje. Vlastně nepolevuje nic. Jdu zalít sazenice, a pak zpátky ke čtení. Zavřu oči a knihu zas na chvíli odložím. Vždyť zas vidím horu Čchi-laj a lesy na stráních. Slyším vlnobití. Kráčím podél břehu a zdálky pozoruji snění. Jako by nestačilo jen žít, jako by se žití muselo stále znovu objímat v hlubinách představivosti.

Chviličku.
Načítá se.
 • Yveta Shanfeldová

  (1957, Praha), rozená Tausingerová, vystudovala klavír na Pražské konzervatoři. Ve Filadelfii vychodila Curtisův hudební institut. Na Pensylvánské univerzitě studovala anglistiku, studia ale nedokončila. Vydala básnické sbírky Noční krční hřídel (Host, 2006), Místo nedělí (MaPa, 2008), Nahmatávání dna (Malina, ...
  Profil

Souvisí

 • Soutoky
  Yveta Shanfeldová

  Naše večery

  Tma. Jenom si pamatuju, jak jsme zblízka viděli letadla, v tom nočním vesmíru byly slyšet zvuky dálky a světel, barev a čáry ticha.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 14/2022
 • Soutoky
  Yveta Shanfeldová

  StrÓm

  Tam je celý svět. Přerostlý svět-sakura-strom velký jak dva stromy tam matně duní – strómmmmm.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 13/2022
 • Později v New Yorku da Ponte vyučoval italskou literaturu a uspořádal vystoupení, o kterém americká veřejnoprávní televize NPR udělala nedávno pořad, a o tom, jak si to vystoupení loni v New Yorku, v katedrále svatého Patrika zopakovali. Bohužel se do toho připletl režisér Scorsese. A měl řeči.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 12/2022
 • Soutoky
  Yveta Shanfeldová

  Všude je přítmí

  Zenový mistr a básník Thich Nhat Hanh říká, že různé drobné tělesné potíže, bolesti a bolístky jsou důsledkem toho, že si člověk vpustí do těla stres, tenze, napětí, úzkosti, strach, ozvěny negativních událostí. A ty že je třeba vydýchat, nahradit klidem a spokojeností. Bez bolesti.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 11/2022
 • Soutoky
  Yveta Shanfeldová

  Bůžek

  Dítě se posadí na zem, usmívá se a z okvětních plátků kosatců rozhozených kolem muzikantů sestavuje brázdy dlouhé jako dvě řeky, na kterých pluje velké bílé srdce.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 10/2022