Soutoky
Yveta Shanfeldová

Bůžek

Dítě se posadí na zem, usmívá se a z okvětních plátků kosatců rozhozených kolem muzikantů sestavuje brázdy dlouhé jako dvě řeky, na kterých pluje velké bílé srdce.

Drobná publicistika – Slovo
Z čísla 10/2022

Jedu na kírtan. Silnice vede kolem břehů řeky Cooper, brázdy ztrát. Věčné hroby řečišť nesou odlesky zčeřených kondenzačních stop. Prvky rychlosti, věčný kírtan. Vodní víry drhnou o mělčiny a o vítr. O problémy. Ustavičně hledají své soutoky. Čistí se, dýchají, jako když kartáčuje. Některé se i zastavují, aby zase tekly, aby se srdce znovu rozbušilo! Z okýnka vidím blízkou dálku. Míříme na východ směrem k Atlantiku, do města Toms River. Ráda bych jela i do Camdenu, k soutoku Cooperu s řekou Delaware, jenže do ghetta se bojím.

Řeka Cooper bývala přílivovým tokem v Delawarském údolí v dobách, kdy na jejích březích ještě žili Lenni Lenape. Ty evropští kolonisté brzy přejmenovali na Delaváry, Cooper zbavili oklik, záhybů a zátok a udělali z ní řeku jak máry mezi jezery, které se funebráckým krokem spořádaně ubírají k řece Delaware.

Nevím, zda se řeka Cooper cítí osaměle – nikdy to neměla jednoduché a její ústí do Delawary také ne. Natož místní obyvatelé! Soutok Cooper a Delaware se skrývá v camdenském ghettu, ale moc se o něm nemluví. O ghettu taky ne. To jakoby… samo světem jde. Snahy o zlepšení v něm proudí zdlouhavě, přes odklony a zátoky ke camdenskému ústí. Nedávno konečně vyrostl u soutoku park pro pozvednutí životní úrovně camdenských obyvatel. Je to krása, ale však víme – moc se toho v světě nemění, jen globální podnebí. Vybudovat park pro chudinskou čtvrť s vysokou zločinností je jako zpívat zlomené noze. Nepravděpodobné, že to pomůže, ale třeba ne nemožné? A my zatím v Toms River zpíváme mantry našim vlastním zlomeninám.

Božství jako zdroj radosti.“ Ach, to společné zpívání manter. Sankírtan. Společné otevírání srdce védskými slovy. Bhaga. Bůh. Chceme ústit v lásce, velebné energii. Sedíme v kruhu jak v prstenu, neuspořádaném a pevném jako touha po zákrutech. Aby všechno bylo plné zátiší, tajemství, záhybů, šplouchání.

Kírtan odvozený ze sanskrtského kořene znamená volat, recitovat, chválit nebo oslavovat …nějakou formu božství. … voláním a odezvou… Hudba je zvláště účinná při vyvolávání pocitů lásky k Bohu. Kírtan je proto považován za výjimečně silný, když se cvičí prostřednictvím zpěvu a hudby.“ (https://www.hinduamerican.org/blog/what-is-kirtan)

Během kírtanu sedíme na podlaze jak na dřevěném prámu. Místnost se pohupuje. Bolí mě v kříži. S dcerou se držíme za ruce. Cítíme a zpíváme o energii lásky, ale nepomáhá to. Záda mě bolí pořád. A rameno, ruka, z toho, jak sedím na polštáři na zemi a zpívám s ostatními. Co jiného mi zbývá? Kdoví, zda se božská energie volání a odezvy dostaví. Během zpívání mi připadá, že si dává pěkně na čas.

Jak na to myslím, všimnu si, že na kírtanu je dítě, asi čtyřletý chlapec. Patří k rodině, která kírtan vede. Taky mu trvá, než se rozjede. Nejdřív jen stojí. Potom si poskočí a stojí bez pohnutí. Řeknu si, že když nemusí sedět on, nemusím ani já. Vstanu a kývám se do rytmu jak na pramici.

Hned je mi líp. Podupávám si, zatímco dítě pozoruju. Chci vidět, co bude vyvádět. Z toho, jak září a potutelně se usmívá, vidím, že je tu rád. I z toho, jak se zamračí. Přemýšlí. Chvíli zpívá a tancuje s ostatními. Modlitby zná. Potom hraje fotbal s polštářem. Boxuje do vzduchu. Plíží se stezkou a obezřetně se rozhlíží. Je na lovu. Číhá. Pomrkává na účastníky kírtanu. Běží do kuchyně pro sušenky a bleskově je rozděluje zpívajícím. Potom uhání k matce. Už ho to zmáhá. Mezi obrovskými hořícími svícemi válí sudy. Ale to už jsme na nohou všichni, zpíváme a klátíme se do taktu. Dítě se posadí na zem, usmívá se a z okvětních plátků kosatců rozhozených kolem muzikantů sestavuje brázdy dlouhé jako dvě řeky, na kterých pluje velké bílé srdce.

Chviličku.
Načítá se.
 • Yveta Shanfeldová

  (1957, Praha), rozená Tausingerová, vystudovala klavír na Pražské konzervatoři. Ve Filadelfii vychodila Curtisův hudební institut. Na Pensylvánské univerzitě studovala anglistiku, studia ale nedokončila. Vydala básnické sbírky Noční krční hřídel (Host, 2006), Místo nedělí (MaPa, 2008), Nahmatávání dna (Malina, ...
  Profil

Souvisí

 • Soutoky
  Yveta Shanfeldová

  Radno osudem se brodit

  Když zavíráš a otvíráš branku, její spodek přejíždí po denivkách rašících ve spárách naprasklého betonu. Utíná jim hlavy. Pořád ještě myslíš na smrt – ať už výsledek války, nebo času. Má chuť hořkou jako popel, šedou a palčivou tak, že tě probouzí i uprostřed noci.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 8/2022
 • Soutoky
  Yveta Shanfeldová

  Stav mizení

  Strnadci zimní, vrabci polní, drozdi, sojky chocholaté, datel, kardinál, pták šedý, vrány, havrani, čížkové a špačci.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 7/2022
 • Soutoky
  Yveta Shanfeldová

  Lvov. 25. 2. 2022

  Svým ubohým tělem bude živit skupinku zeleně, kterou jsem tam zasadila na památku rodičů a dnes i toho, co jsem kdy slyšela o Lvově.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 6/2022
 • Soutoky
  Yveta Shanfeldová

  Výplata

  Sama vím, že vzdávat láskyplný hold se nevyplácí. Výplata může být různá, ale vždy nějaká přijde. Zvlášť když Lucii někdo vynadá za vyznávání rodinné lásky psaním o dysfunkcích. Pravdivě. Zkresleně. Netaktně.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 5/2022