Hana LundiakováPlanetky

Bohorovnost, ale za jakou cenu?

Reflektuje Vojtěch Němec

Autorčino tíhnutí k sentimentalitě a supermarketovým happy endům (průhledná milostná povídka s bedekrovým podtónem „Blahonauti“ nebo terapeuticky temperovaný text s tématem strastí ukrajinských válečných uprchlíků „U Slepejch“) může vybízet k otázce, nakolik jde o vyprávěnky napaběrkované po časopisech a „vydupané“ na zakázku a nakolik o výsostnou, umělecky nezávislou tvorbu.

Recenze a reflexe – Dvakrát
Z čísla 13/2024

Jaká slast, když hltáme povídku jednu za druhou, kocháme se barvitým výrazivem, morfologickou invencí, ba myšlenkově pregnantními obraty a větnými konstrukcemi, a jak prohopkáváme celou sbírkou, přicházíme na kloub různým spojům, sémantickým koncepcím a makroskopickým nápadům! Jaká radost, když se během četby načapáme při nepřítomném zírání do písmenek s otevřenou papulou, jak skáčeme po řádcích jako koníci, nedočkavi, ba nenasytni ve snaze se přiblížit pointě či jejímu elegantnímu popření. A co teprve když se autorce zadaří v nás vyvolat nepojmenovatelný pocit – a díky jeho nepolapitelnosti má smysl pořád dokola plodit a konzumovat literárněkritické texty; pro scelení interpretace významu a (pra)původní tvůrčí invence, snad i pro sebepoznávací procesy v nás samých, od různočtení k projekcím a zase zpátky –, žjůva, to je teprve čtenářské satori!

(… Dobrá, z výšin idealismu zpět do reality, ať už jí myslíme cokoliv.)

Básnířku a prozaičku, scenáristku, redaktorku a překladatelku Hanu Lundiakovou známe také jako písničkářku, na akordeon hrající Stinku, ale též i jako výtvarnici a snad i budoucí filmařku, jak se vše lze dočíst na chlopni přítomné sbírky povídek Planetky (Odeon, 2024). Což o to, vcelku rychle dojde i čtenářům s jejími texty neseznámeným, že mají před sebou autorku značné, ba obžerně překypující kreativity, schopné tu s nižším, tu s vyšším umem mnoha vypravěčských poloh, sem tam pentlících zdánlivě nevinné příběhy až surreálnými střípky či náznaky. Autorčina poetika vychází z básnického rozrušování pevných kontur prozaického tvaru, byť někdy sklouzne ke zbytnému vysvětlování („Zápolili se svou rovnováhou. Intenzita byla ohromující, ne zvířecí – lidská“ o zápasících býcích na s. 55), jistě by na jejím textovém podkladu vznikla pěkná bakalářská, ba dokonce magisterská práce na téma „spektrum synekdochických zkratek v prózách Hany Lundiakové“, lze ocenit její snahu o vykreslení a propojování specifického univerza fikčního světa (např. nádražka s „Džokondou kouřící jointa“ se objevuje v povídce „Čudočka“ – a pro větší výrazovou i narativní konzistenci ji lze označit za jeden z přesvědčivějších textů –, stejně jako se zjeví na s. 90 v románu Hyena, (Odeon, 2021) a spontánní metaforikou, jež, pravda, jen výjimečně škobrtne autistickým, ba hermetickým „zasněním se“ (viz enigmatickou repliku „‚Vždyť já nemám ani na právníka!‘ pošoupla polystyrenový tetris“, přestože víme, co je tetris a polystyren jakbysmet, ze s. 69).

Žel zde není dost prostoru na to, abychom „niterně“ rozebírali Lundiakové lexikální šíři a hravost při deklinačních či enumeračních fiškuntáliích – což je bezesporu jedna z autorčiných silných stránek –, to jistě beztak známe z jejích předchozích knih, a tak to raději přenechme zmíněným studentům. Pojďme si tedy říct cosi „z výšky“ a lehce osobně: přiznám se, že většina povídek Planetek psaných v er-formě se mi jevila přesvědčivější nežli ony ich-formové; i lámal jsem si nad tím chvíli hlavu a po pročtení dalších textů se mi konečně zazdálo, že má Lundiaková potíž se vciťováním se do svých postav, že toť jedna z jejích uměleckých slabin.

Příklad za všechny: hrdina ich-formové povídky „Holota“ pracuje v kamenolomu, je zjevně nízkého vzdělání a kulturního přehledu, a přesto se v jeho vnitřních monolozích – nepočítaje nepřiměřeně solidní slovní zásobu a jistou poetičnost, tedy… ne že by dělňas nemohl být sečtělý a kultivovaný, ale taková konstelace není typická a z textu tomu zkrátka žádné indicie nenasvědčují – objevuje např. aluze na písňový text Psích vojáků:

Mozek se zdrcne do velikosti skaláry a pomaličku pluje lebkou. Tam – sem – tam – sem – tam – sem. Ode zdi ke zdi svojí hlavy.
s. 60

Nic proti tomu, že autorčina vůle sypat z rukávu nápady a vynálezy a představy a asociace tu dominuje nad možná odkloněnou, narkotizovanou snahou o přesvědčivost, jistou „imerzivnost“ slovesného díla, ale mezi řádky zůstává dilema: jde tu spíše o zvýraznění radosti z tvorby a tvůrčího potenciálu textu, nebo o prezentaci vypravěččiných stanovisek, světonázorů jejích blízkých? Nebo že by problém spočíval v nezvládnutí harmonie mezi formou a obsahem, lze-li cosi takového po komkoliv chtít?

Můžeme každopádně konstatovat, že kontrast mezi „vciťující“ ich-formou a nepřesvědčivostí vyprávění poněkud kazí dojem, do světa Planetek nedokáže vtáhnout; a přitom cítíme, že texty sbírky sakra chtějí přimět čtenáře k opětovnému pročítání a objevování – zdá se tedy, že někdy se Hana Lundiaková s vervou pokouší o neproveditelné, což má sice svůj charismatický půvab, ale interpretační strojek v mysli čtenáře se přestává točit.

Nakladatelská anotace nám výslovně sděluje, že kniha „přináší dvanáct podobenství, k nimž autorku inspirovali výjimeční, a přitom zcela obyčejní lidé“ – přestože některé texty, pravda, k takovému žánrovému zařazení víceméně směřují (přesněji asi třetina až čtvrtina textů), většina z nich je zcela jiného podloží a půdorysu, na konkrétnu a profánnu založeného, leckdy až „oddychového“ typu (viz povídka „Lasička“, která by se skvěle vyjímala v některém lifestylovém magazínu).

V ediční poznámce se prozrazují pozoruhodná fakta: tři povídky, tj. čtvrtina celé minisbírečky dvanácti prózy, vyšly už dříve knižně – v prvotině Lundiakové Vrhnout (Kniza Zlín, 2010; sic: přetisk lze chápat, kdyby debut vyšel v nějakém obskurním nakladatelství nebo byl z různých důvodů nedostupný, ale takto lze nad tímto edičním rozhodnutím jen s údivem povytáhnout obočí) –, dalších šest, tj. polovina textů v Planetkách vychází tiskem vůbec poprvé, zbylé tři vyšly časopisecky nebo na jiných publikačních platformách. Jinými slovy: máme před sebou knihu, z níž přesně polovinu jsme už někde, kdysi a onde četli nebo slyšeli. Proč k této duplicitě došlo, se z ediční poznámky nedovídáme, ta nás jen zahlcuje údaji.

Autorčino tíhnutí k sentimentalitě a supermarketovým happy endům (průhledná milostná povídka s bedekrovým podtónem „Blahonauti“ nebo terapeuticky temperovaný text s tématem strastí ukrajinských válečných uprchlíků „U Slepejch“) může vybízet k otázce, nakolik jde o vyprávěnky napaběrkované po časopisech a „vydupané“ na zakázku a nakolik o výsostnou, umělecky nezávislou tvorbu. Zda by sbírce neprospěl čitelnější koncept a uváženější přístup k jejich (ne)zařazení, jasnější spojitá linka mezi texty, aby držely pohromadě, nerozpadávaly se na smotaninu po cestě posbíraných příběhů, nebo zda raději nespět k širším epickým plochám, třeba plastičtěji románovým. Nebo jde jen o autorskou či nakladatelskou netrpělivost?

Chviličku.
Načítá se.
 • Hana Lundiaková

  (1978, Broumov) je spisovatelka a songwriterka na nezávislé hudební scéně známá jako Stinka. Vydala knihy Vrhnout, Černý Klarus a IMAGO. Ty trubko! (nominace na cenu Magnesia Litera a Česká kniha ...
  Profil
 • Vojtěch Němec

  (1983, Cheb), prozaik, občasný literární publicista, příležitostný kritik a esejista. Časopisecký a nakladatelský redaktor. Autor sbírky povídek Mozkobouře (Pro Libris, 2005), novely Uroboros (vl. nákl., 2008), románu Opus pictum (dybbuk, ...
  Profil
Hana Lundiaková

Planetky

Odeon

Planetky jsou svébytnou povídkovou sbírkou, která dost možná vypráví i váš příběh. Přináší dvanáct podobenství, k nimž autorku inspirovali výjimeční, a přitom zcela obyčejní lidé. Přátelé, rodina, kamarádi, sousedi, bližní. Ti, s nimiž vstupujeme do situací, které nás významně spoluutvářejí. Povídky Hany Lundiakové vycházejí z básnické metafory a poezií se místy na okamžik stávají: „Každý z nás je součástí galaxie, kde se vše točí kolem věčného zdroje světla. Jako planetky putujeme po svých vlastních trajektoriích, navzájem si tolik blízcí, a přece neznámí.“

02_dvakrat

Souvisí

 • Hana LundiakováPlanetky

  Možnosti tu jsou

  Reflektuje Alena Šidáková Fialová

  V první polovině knihy budou čtenářovy pocity nejspíše zmatené a rozpačité: povídky střídají témata, naladění, prostor i čas, a než se člověk rozkouká, trochu zorientuje (a občas zavře oči nad nelogičnostmi zvolených situací), povídka končí. Společné jim je to, že jde o texty starší, vznikající od roku 2010; nejméně čtenářsky přístupné a logické jsou ty, které již byly otištěny v debutu Vrhnout.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 13/2024
 • Magnesia Litera
  Michal Škrabal, chatGPT 3.5, verze 1, Vojtěch Němec

  Laudatio na Karla Šiktance s MŠ, AI a VN

  Člověk se z homo computatus promění v nový druh, v homo startupus, a spolu pak – evolvováni z živých bytostí v chodící firmičky – „Hodně někde budem“.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 10/2024
 • Interkulturní literatura?
  Rozhovor s Alexejem Sevrukem

  Mimo naši zkušenost nic není

  Ptá se Vojtěch Němec

  Je to svoboda, je to přístup k právu, ke svobodné tvorbě a svobodě myšlení, to jsou věci, které jsou často vysmívané, protože svobody se člověk nenají a lidská práva si na chleba nenamaže, a když máš diktátora, který ti dává práci, příslovečný „chléb a hry“, je to pro určitou sortu lidí podmanivé lákadlo. Svoboda, právo, myšlení: to je pořád něco, co dělá Evropu Evropou.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 8/2024
 • Rozhovor s Michalem Kašpárkem

  Snažím se psát otevřené texty

  Ptá se Vojtěch Němec

  Skoro každý den mi přijde jako zázrak, že jsme vymysleli tolik mechanismů, jak spolu vyžít. Většina z nás snad nezažije horší násilí, než že se s někým fakt hnusně pohádáme, nikdo nikomu nevytrhne varlata z těla jako šimpanz šimpanzovi.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 2/2024
 • Michal KašpárekFosilie

  Rozrušování hranic

  Reflektuje Vojtěch Němec

  Stává se tedy, že tam, kde by Kašpárek ve Fosiliích měl potenciál odvážně objevit dosud nepoznaná zákoutí naší kolektivní psýché, prolomí se pod ním led a zahučí do ledových vod denní, prostěsdělné publicistiky.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 2/2024