Klára Krásenská

Skrytý život genia loci: Pro co jsem to přišel? Co jsem tu chtěl najít?

Dobře to ví Virginia Woolfová a je to pozoruhodná vrstva jejího díla, které pulzuje životem všech a všeho a v každém zlomku události, pohybu hlemýždě v trávě, společenské konverzace je svinutý celek – respektive jeho neúnavné hledání; říci všechno v jednom pohybu.

Esejistika – Úvaha
Z čísla 18/2022
Chviličku.
Načítá se.
 • Klára Krásenská

  (1995) dokončuje studium na KTF a FF UK (historické vědy, bohemistika), působí jako redaktorka. Příležitostně překládá, píše kritické texty o literatuře, zabývá se fotografií. Ohledává vrstvy lesních prostorů, jejichž viditelné pilíře se ...
  Profil

Souvisí

 • Adam BorzičDějiny nitě / Die Geschichte des Fadens

  Napil ses ze studny černého slunce

  Reflektuje Klára Krásenská

  Borzičova sbírka je mystická a podobně jako Březina i on čerpá z různých spiritualit; výsledkem však není rozředění, zmatení, plytkost.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 2/2021
 • Ale tam, kde se filozof/filozofka obvykle musí držet zkrátka, být racionální a vyjadřovat se v přesných pojmech, je básník/básnířka mnohem víc v kontaktu se světem neohraničeností a nejasností, chaosu…

  Esejistika – Úvaha
  revue Ravt 20/2019