Klára Hůrková

Jednou budu psát o lásce

Reflektuje Milena Fucimanová
Recenze a reflexe – Recenze
Z čísla 13/2024
Chviličku.
Načítá se.
 • Klára Hůrková

  (1962), básnířka a překladatelka. Vystudovala obor filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, anglistiku a dějiny umění na Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule v Cáchách a University of East Anglia Norwich, ...
  Profil
 • Milena Fucimanová

  (1944) je básnířka, prozaička a lingvistka. Narodila se v Praze, od roku 1952 žila v Brumově na Valašsku. Po absolvování FF Masarykovy univerzity (dříve UJEP) učila na gymnáziu ve Valašských Kloboukách, od roku 1992 na ...
  Profil

Souvisí

 • Jana ŠtroblováJméno boží nadarmo

  Komu odkážeš svoje oblaka?

  Reflektuje Milena Fucimanová

  Naopak dominantou výboru jsou básně o vztahu k Bohu. Ale jak už bylo řečeno, básnířka by neobstála, pokud by byla její poezie pedanticky hodnocena náboženskými kritérii. Nacházíme tu duchovno vpravdě vesmírné a zároveň nesmírně člověčí. Jistě, některé biblické obrazy můžeme chápat jako symboliku. Ale i symboly si vybíráme podle stavu své duše.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 10/2024
 • Svatava AntošováSázení ohně

  Někdo mi vyřezal obličej do těla

  Reflektuje Milena Fucimanová

  Platí to s jistými výhradami i pro poezii psanou po roce 2000. Metafory jsou ovšem temnější, drsnější, neohýbají tolik realitu. Častěji tu nacházíme obecnou češtinu, místy i drobné vulgarity.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 18/2023
 • Výroční ceny
  Tomáš Gabriel, Radek Fridrich, Alois Marhoul, Milena Fucimanová

  Magnesia Litera 2018 – Poezie

  Obcházení ostrova vytrhává Děžinského poezii z času, je meditací zaměřenou na bod. Dění je ponecháno perifernímu vidění. (Tomáš Gabriel)

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 7/2018