Miroslav Pech

Američané jedí kaktusy

Reflektuje Pavel Janoušek
Recenze a reflexe – Méně slov o próze
Z čísla 11/2018
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí