Překlad
François Rabelais

Jak se Gargantua učil u sofistů sekat latinu

Já pak pravím vám, že z té jediné přednášky, kterou předvedl můj syn Gargantua – a vy jste toho svědkyně! –, jsem rozpoznal, že na jeho chápavosti se podílí nějaké božstvo.

Beletrie – Próza
Z čísla 4/2021

Z francouzštiny překládá Cibulská Theléma

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí