pedro-pain-and-glory
Jan Černý

Terapeutická moc filmové vzpomínky

Filmům Pedra Almodovara je vlastní jistý vitalismus: hypersexualita, sentimentální emoce a oslnivá barevnost v nich figuruji jako gesta intenzifikace života.

Drobná publicistika – Úcta ke světlu
Z čísla 13/2019

Filmům Pedra Almodóvara je vlastní jistý vitalismus: hypersexualita, sentimentální emoce a oslnivá barevnost v nich figurují jako gesta intenzifikace života. Sentimentalita má často podobu vzpomínání na minulé lásky, což vychází vstříc pojetí sentimentu jako melancholického rozlévání přítomného prožitku do neurčité dálky. Sousedství sexuality a sentimentu je plodné, klade vedle sebe blízkost a vzdálenost, přítomné vzepětí a vzpomínku na vzepětí minulé, a zvětšuje tak rozlohu prožitku. Almodóvarův aktuální film Bolest a sláva poprvé v jeho kinematografii osamostatňuje právě vzpomínku a činí z ní terapeutický nástroj; minulý život má zachránit život přítomný, z nějž se slast vytratila a zbyla jenom bolest.

Ve snímku s autobiografickými rysy je přítomností osamělý život stárnoucího filmového režiséra Salvadora, který už dlouho netočí, jeho tělo sužují silné bolesti a duši melancholie a tvůrčí blok. Antonio Banderas vynikajícím způsobem ztvárňuje člověka, z nějž životní i umělecká energie vyprchala a on se pokouší žít jen s tím, co zbylo – krásný byt zaplněný uměleckými díly, relativní dostatek peněz a vzpomínky. Bezvýchodnost jeho situace zpomaluje jeho gesta a znejišťuje jeho pohled, který bloudí mezi přítomností a minulostí, je obrácen ven i dovnitř, ale nemá zprvu čeho se zachytit.

 

Jeskyně dětství

Příběh Salvadorovy záchrany se zvolna rozvíjí kolem setkání s herci, s nimiž spolupracoval v době největší slávy. Premiérové promítání restaurované kopie jeho třicet let starého filmu spustí vlnu vzpomínek, podporovaných novým způsobem fyzického i psychického uvolnění, heroinovým tripem. Minulost, do níž se Salvador vrací, má dvě základní vrstvy – dětství ve Valencii a mládí v Madridu. Vzpomínky na dětství jsou idealizovanou evokací vesnické chudoby a archetypální postavy matky (Penélope Cruzová). Sledujeme, jak se po přestěhování do Valencie Salvadorova rodina usídlí v obytné jeskyni, do níž padá světlo (a samozřejmě také déšť) velkými otvory ve „střeše“. Jeskyni modeluje filmová vzpomínka jako krásu pro chudé, Almodóvarův kameraman José Luis Alcaine vykouzlí z bíle omítnutých kamenných stěn a shora dopadající záře letního slunce prostor naplněný teplým světlem, v němž malý Salvador pobývá jako v mateřském lůně. Právě zde se také odehraje scéna jeho infantilního erotického probuzení v jednom z nejčistších a nejnevinnějších homoerotických obrazů Almodóvarovy kinematografie.

Nad touto nejhlubší vrstvou raných vzpomínek se nachází vrstva literárně tvarovaného vzpomínání na mládí, resp. na nejsilnější mladistvou lásku. Momentem obratu celého filmu je okamžik, v němž Salvador svolí k tomu, aby jeho autobiografickou povídku Závislost o vášnivé lásce, kterou zničila drogová závislost jednoho z milenců, scénicky ztvárnil herec Alberto (Asier Etxeandia), s nímž se po třiceti letech znovu setkal. Proces scénické adaptace povídky přitom nepostrádá ironické momenty – Salvador kupříkladu varuje Alberta před sentimentem: „Já znám vás herce, hrozně rádi brečíte. Vyhni se sentimentu. Nejlepší herci jsou ti, kteří zadržují slzy.“ Ale Alberto v závěru emocemi nabité inscenace slzí a v publiku slzí i Federico (Leonardo Sbaraglia), Salvadorův dávný milenec, který náhodou přišel na představení, jež pojednává právě o něm a Salvadorovi. Sentiment je způsobem, jímž se minulost zmocňuje přítomnosti.

 

Vzpomínka na lásku

Po inscenaci se Federico setkává se Salvadorem v jedné z klíčových scén filmu. Jejich setkání je zcela ne-almodóvarsky tlumené, dva stárnoucí muži se kromě jednoho náznaku nepokoušejí obnovit dávnou vášeň; ale právě jako minulá může jejich láska působit spásně. „Láska k záchraně milovaného člověka nestačí,“ říká protagonista Závislosti: ani Salvadorova láska nemohla jeho milence vyléčit z heroinové závislosti, zachránit se musel Federico sám svým odchodem z Madridu. Ale vzpomínka na lásku zachránit Salvadora může. Setkání s Federicem uvolní jeho tvůrčí blok, a dokonce i heroin, který tentokrát bere Salvador, končí v záchodové míse. Bolest a sláva je nesena přesvědčením o jakési spásné ekonomii individuálního života: má-li člověk většinu života už za sebou a v nemocích a bolestech o sobě dává vědět jeho konečnost, nachází se rezervoár životní energie v minulosti, z níž se může přelévat do přítomnosti.

Podstatné je ovšem médium zpřístupnění minulosti: dětství evokuje idealizovaný filmový obraz, mládí dramatická inscenace literárního díla. Vlastní minulost je zde uměleckým výtvorem a právě v této své stylizovanosti může znamenat životodárný impuls. Umělecká tvorba je v Bolesti a slávě docela klasicky pojata jako sublimace libida a v této formě je jeho energie přístupná nadále. A vzpomínání na dětství nakonec ústí do scény, v níž znovuzrozený Salvador o svém dětství natáčí film. Salvadorův život se stává jeho vlastním uměleckým výtvorem.

 

Nová závažnost

Bolest a sláva je pozoruhodný film, kterým se Almodóvar nejenom vrací k působivosti svých nejlepších snímků, ale nově také tematizuje bolest a stárnutí, což zajímavě posunuje práci s jeho vyjadřovacími prostředky: otevřenou sexualitu nahrazuje její umělecká sublimace a vzpomínka. Nepřehlédnutelná je nová vážnost: nemoc, bolest nebo smrt matky jsou podány bez odlehčujících momentů, s respektem k tomu, co není v naší moci. V případě matky se bezmoc ještě zesiluje vědomím kulturního odcizení od ní, kterým protagonista filmu platí za svůj umělecký vzestup – jako by matku ztrácel dvakrát. Zvýrazněná role umění a vzpomínání na druhé straně usnadňuje Almodóvarovi postmoderní práci se sentimentem, kýčem a popkulturními odkazy. Sentiment zde vystupuje jako terapeutický prostředek a vzpomínání je pojato jako citace filmové klasiky, resp. určitých klasických filmových motivů: životní cesta z chudé vesnice ke světové slávě, kino dětství jako první osvobodivý kontakt se světem imaginace, tvůrčí blok (k Felliniho Osm a půl odkazuje i filmový plakát Bolesti a slávy), katarzní návrat do dětství či mládí; a samozřejmě nechybí také řada autocitací – u Almodóvara je výhodou, že druhé s prvním už splývá.

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí

 • Pomalu všechny už myšlenky vaše sdružují se samy sebou s hovnem, každé druhé přirovnání vaše čerpáno je ze záchodu, jakoby záchod byl polovinou světa; a tak pomalu všechny už věci ve vás zhovnatěly, svět je vám hovno, boha samého dovedete si představit jen v podobě hovna.

  Drobná publicistika – Nezařazené
  Z čísla 14/2018
 • Lesk a bída překladatelství
  Rita Kindlerová, Helena Beguivinová, Kateřina Klabanová, Markéta Vinická, Miloslav Uličný, Zdeněk Beran, Dana Svobodová, Jiří Hrubý, Alena Morávková, Lenka Kuhar Daňhelová, Vladimír Medek, Jana Zoubková

  Anketa

  Mám několik překladatelských snů, tj. tipů na knihy, které bych rád přeložil, ale takové sny se neprozrazují. Není nic snazšího než někomu jeho sen vyfouknout. Takže se svěřím pouze s jedním snem: aby konečně někdo vydal překlad, který mi leží v šuplíku už čtvrt století.

  Drobná publicistika – Nezařazené
  Z čísla 13/2018