02_rozhovor_1
Rozhovor s Martynou Bundou

Projevená citlivost nás duševně rozvíjí

Ptá se Lucie Zakopalová

Potřebovala jsem ten příběh, v němž je mnoho bílých míst, odvyprávět. Vyslovit zkušenost, o níž se mnoho let mlčelo. To není materiál na reportáž.

Rozhovory – Rozhovor
Z čísla 18/2021

Váš románový debut Bezcitnost se odehrává v Kašubsku. Většina českých čtenářů asi nebude tušit, kde se nachází. Představíte svůj „rodný kraj“?

Upřímně řečeno, Kašubsko moc dobře neznají ani leckteří Poláci. Vybaví se jim folklór a typický vzor výšivky. Většina lidí také ví, že tam jsou jezera a hranici tvoří moře – a to je asi tak všechno. Kašubsko má vlastní, velmi svébytnou historii, odlišnou od většiny polských regionů. Už jen proto, že ve středověku ho pokrýval neprostupný prales a dodnes je tam divoká příroda. Ve střední Evropě už v té době existovaly vesnice, města a městečka, hradiště – krajina byla osídlená. Tady začínal hustý les a sem tam byly malé ostrůvky obydlené lidmi. V tom pralese začaly vznikat kláštery, mimo jiné kartuziánů, kteří přišli z Prahy.

Kašubové mají také odlišný jazyk…

Kašubština je příbuzná s polštinou a již neexistující polabštinou, patří tedy k západoslovanské jazykové větvi, ale pro Poláky není běžně srozumitelná, pokud nemají lingvistické vzdělání. Kašubové v sobě nosí mix slovanské, skandinávské nebo holandské krve. Je to země kolonizátorů, migrantů. Lidé přijížděli z různých míst na klášterní půdu, kterou mohli levně obdělávat, postavit si dům a žít. Byl to region, kde se neustále válčilo, trochu nešťastný kus Evropy, v některých obdobích ty neustálé války dělilo pět či deset let klidu, pak následovala desetiletí bojů a znovu pár let míru. Kašubové stáli mezi Poláky a Němci, nepatřili ani na jednu stranu.

Mluvíte kašubsky?

Vyrostla jsem tam, bydlí tam moje matka a nedaleko i sestra. Dokážu kašubsky mluvit, ačkoli už tam dvacet let nebydlím a jazyk to samozřejmě poznamená. Kašubsky ale nedokážu číst náročnější literaturu. Je to jazyk mého dětství, když přijíždím za mámou, mluvíme spolu kašubsky. V mojí generaci se už kašubština nepotlačovala, chodila jsem dokonce na jazykový kurz. Na konci osmdesátých let ale existovalo velké nebezpečí, že jazyk zanikne. Stáli proti němu učitelé ve školách, úřady. Tvrdilo se, že je pro děti škodlivý, že zdůrazňuje jejich odlišnost a jinakost. A proč by se někdo měl lišit, k čemu je to dobré? To se naštěstí po roce 1989 změnilo a dnes se kašubská identita může opřít i o jazyk, učí se ve školách. Moje matka se také v devadesátých letech angažovala v hnutí za záchranu kašubského jazyka a kultury.

Ve vaší rodině se kašubsky mluvilo?

Moje prababička mluvila jen kašubsky. Na mě samozřejmě taky, trávila jsem s ní dost času a díky tomu jsem se naučila základy. Moje matka byla z generace dětí, které „chránili před podřadným jazykem“ a kašubsky se s nimi nemluvilo. Moje matka se naučila kašubsky sama, ale také musela projít komplikovanou cestu a zlomit v sobě ta léta „přeučování“. V naší rodině to byla především babička, matka mojí matky, která byla proti tomu, aby se kašubština používala. Když moje máma chodila v šedesátých letech do školy, indoktrinovaní učitelé poslaní z Varšavy tvrdili, že kašubština děti kazí a brání jim naučit se dobře polsky. V té době většina dětí mluvila kašubsky a polštinu neznala. Ve škole ji přitom nesměly používat. Děti to pak doma opakovaly: Mami, nemluv na mě kašubsky, to je špatně.

Foto Alžběta Procházka

Chviličku.
Načítá se.
 • Martyna Bunda

  (1975) je polská prozaička a reportérka prestižního týdeníku Polityka. Na letošní Svět knihy přijela představit české překlady dvou svých románů Bezcitnost (Argo, 2019) a Modrá kočka (Argo, 2021), které přeložila Barbora Kolouchová. ...
  Profil

Souvisí

 • Rozhovor s Adamem Zagajewským

  Permanentní sentiment se mění v ideologii

  Ptá se Lucie Zakopalová

  V poezii se více děje uvnitř, ale to neznamená, že nereaguje na vnější svět – naopak, je to způsob jeho poznávání. Vnitřní život nemůže mluvit sám o sobě, je jako voda, průhledný.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 12/2018
 • IMG_1399
  Rozhovor s Ryszardem Krynickým

  Jazyk, to divoké maso

  Ptají se Lenka Kuhar Daňhelová a Lucie Zakopalová

  Naši generaci silně formovaly historické zkušenosti, beznadějná situace, v níž jsme žili či přesněji: byli nuceni žít.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 14/2017
 • 02_rozhovor_1
  Ekologie
  Rozhovor s Petrem Doubravským

  Pokud něco chcete, musíte o to usilovat

  Ptá se Svatava Antošová

  I kdyby tady všechno hořelo nebo bylo pod vodou, tak lidé, kteří na příčině celé této situace vydělali, se vždycky buď přizpůsobí, anebo utečou, protože mají peníze na to odletět soukromým letadlem někam do soukromého bunkru třeba na Nový Zéland…

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 16/2021
 • Making paper boats
  Rozhovor s Bernie Higginsem

  Mám ráda projekty, které stojí na iniciativě zdola

  Ptá se Jitka Bret Srbová

  Bernie Higgins je spoluzakladatelkou a hlavní organizátorkou festivalu Den poezie od roku 1999. Vyučuje literaturu a genderové otázky v soudobé literatuře na Katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK, pracuje také jako překladatelka a editorka. Mnoho let uváděla pořady o české literatuře pro Radio Prague. Také kreslí a občas publikuje karikatury.

  Rozhovory – Rozhovor
  revue Ravt 16/2021