Bohumil Ždichynec

Někde tříme rapír žhnoucího ohně

Beletrie – Poezie
Z čísla 6/2022
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí