EK

Lidé

Erazim Kohák

Medailon

(1933–2020)
 
byl český filosof a publicista se zaměřením na ekologické otázky, člen anglikánské církve. V letech 1948–1989 žil v americkém exilu, kde při zaměstnání vystudoval filosofii a religionistiku, poté působil jako docent a později jako profesor na Boston University. Do Československa krátce zavítal v roce 1969, natrvalo se vrátil v roce 1995 a začal působit jako profesor filosofie na FF UK v Praze. Byl členem Československé sociální demokracie v exilu i členem ČSSD po sametové revoluci. V roce 1996 obdržel Cenu Josefa Vavrouška, v roce 2013 Řád TGM. Mezi knihy, které vydal, patří např. Člověk, dobro a zlo (Ježek, 1993), Průvodce po demokracii (SLON, 2002), Svoboda, svědomí, soužití: Kapitoly z mezilidské etiky (SLON, 2004), Zelená svatozář: Kapitoly z ekologické etiky (SLON, 2011) nebo Tvůj inXtovzájemná korespondence z let 1978–2011 (Torst, 2021) s Karlem Skalickým.
 

 

 • Nad knihou
  Erazim KohákOheň a hvězdy

  O naději lidství

  Reflektuje Anna Luňáková

  Lidství pro Koháka ještě obsahuje naději. Máme schopnost – alespoň dle něj – utěšovat bolest. Být součástí nejen běhu, ale i věčnosti.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 6/2022
 • Kniha v tisku, Korespondence
  Erazim Kohák, Karel Skalický

  Erazim Kohák – Karel Skalický: Tvůj in Xto

  A tak pro lidi, jako jsem já, se svými ekologickými názory, věřící, masarykovsky sociální demokrat, prostě všechno, co se nenosí, a nebo jak jsi Ty, věřící, a ne klerikální, ekumenicky orientovaný, prolnutý duchem druhého Vatikánu, mají dneska české země pramálo pochopení.

  Beletrie – Dokumenty
  Z čísla 16/2021
 • Nad knihou
  Erazim KohákOheň a hvězdy

  O naději lidství

  Reflektuje Anna Luňáková

  Lidství pro Koháka ještě obsahuje naději. Máme schopnost – alespoň dle něj – utěšovat bolest. Být součástí nejen běhu, ale i věčnosti.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 6/2022
 • Kniha v tisku, Korespondence
  Erazim Kohák, Karel Skalický

  Erazim Kohák – Karel Skalický: Tvůj in Xto

  A tak pro lidi, jako jsem já, se svými ekologickými názory, věřící, masarykovsky sociální demokrat, prostě všechno, co se nenosí, a nebo jak jsi Ty, věřící, a ne klerikální, ekumenicky orientovaný, prolnutý duchem druhého Vatikánu, mají dneska české země pramálo pochopení.

  Beletrie – Dokumenty
  Z čísla 16/2021
Vyhledávání
Starší obsah

Pro obsah starší roku 2015 můžete zapátrat na našem starém webu: http://old.itvar.cz.

Pokud Vám můžeme s čímkoliv pomoci, napište nám!

Edituje