Lidmila Kábrtová

Místa ve tmě

Reflektuje Pavel Janoušek
Recenze a reflexe – Méně slov o próze
Z čísla 21/2018
Chviličku.
Načítá se.
  • Lidmila Kábrtová

    (1971) vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK a poté marketingovou komunikaci na UTB ve Zlíně, pracuje na ČVUT. Píše od dětství, ale první literární texty zveřejnila až v roce 2011 ...
    Profil
  • Pavel Janoušek

    Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. je český literární historik, vědec a teoretik. Ve své práci se zaměřuje na historii a historickou poetiku české literatury, teorii literatury a divadla a na ...
    Profil

Souvisí