Jitka Bret Srbová

Pádlo: Básník za hranicí

Jakkoliv se zálibně mazlíme s detaily svých krátkých řádků v okamžiku tvůrčího impulsu, jsme za hranicí svého jazyka němí, dokud nedostaneme příležitost vysloužit si svůj hlas znovu.

Esejistika – Pádlo
revue Ravt 10/2019

Básník za hranicí své země neexistuje. Že ne? Nejeví se vám, že při přechodu státní hranice vaše nohy postupně ztrácejí svou hmotu a hlava se potáhne anonymní texturou rozmydlených čtverečků? Vy si tedy myslíte, že máte další realitu mimo tu, kterou usilovně hnětete ve slovech rodné řeči?

Tak prosím. Vycestujte. Vyjeďte na pozvání vlídné hostitelské země na tu či onu kulturní událost, kde budete očekávaným zahraničním hostem. Co se stane? Vy přijíždíte, opatřeni překladem svých básní do cílového jazyka, před svolné publikum. Tomuto publiku někdo před vaším příchodem více či méně důrazně řekne, že máte v rodné zemi jakousi pozici, jakési ceny, jakési sbírky, takže, víte, má snad smysl se na vás přijít podívat. Ale kdyby jim někdo řekl, že jste ve své zemi oblíbeným zelinářem, přijali by to právě tak. Bez důkazu jsou slova jen slova.

A tu tedy vy čelíte znovu prvnímu čtení. Musíte opět uchopit všechno to prchavé, co vás snad opravňuje vystupovat jako básník. Musíte před publikem zhmotnit bytost básně a musíte ji vytavit beze slov, která jste zálibně vybírali a hodiny čechrali před zrcadlem češtiny. Co když se ukáže, že je vaše brokolice chutná jen pro domácí publikum? I v případě, že vás předchází pověst, je to stále tak, že se experimentálně zjišťuje, zda v roztoku jiné kultury nastane reakce.

Jakkoliv se zálibně mazlíme s detaily svých krátkých řádků v okamžiku tvůrčího impulsu, jsme za hranicí svého jazyka němí, dokud nedostaneme příležitost vysloužit si svůj hlas znovu. Příležitost, která je především ohromným úsilím překladatele o novou existenci našich textů. Příležitost, která je také ochotou cizího publika se s námi crcat, když mají vlastních dost, protože, upřímně — všichni mají vlastních dost.

Básník za hranicí své země neexistuje. Musí přijít překladatel a ukázat na něj prstem. Cizí čtenář musí vyjít vstříc dvakrát tak daleko. Báseň musí být znovu vytažena z porodních cest cizí řeči, znovu převážena a uznána kompletní. Je v tom mnoho blahodárné nejistoty a mnoho příležitosti dozvědět se cosi nového o skutečném obsahu své básnické řeči. Protože — jakkoliv se to nám, kdo nutkavě hromadíme rukopisy, nemusí líbit — ten není závislý na použití konkrétních českých slov.

Chviličku.
Načítá se.
 • Jitka Bret Srbová

  (1976, Praha), je básnířka, textařka, literární publicistka. Vydala básnické sbírky Někdo se loudá po psím (Dauphin, 2011), Světlo vprostřed těla (Dauphin, 2013), Les (Dauphin, 2016) a Svět: (Dauphin, 2019). Její básně ...
  Profil

Souvisí

 • Jitka Bret Srbová

  Vyrobí vesmír

  Turecký med / se láme kladivem, / zatímco uvnitř stánků kručí víly,

  Beletrie – Poezie
  revue Ravt 7/2019
 • Shanfeldova
  Rozhovor s Yvetou Shanfeldovou

  Mým prvním čtenářem je čas

  Ptá se Jitka Bret Srbová

  Libí se mi všednost, maličkosti, věci, zdánlivě bezvýznamné okamžiky, které se nedají nahradit ani zopakovat. Každodennost jako iluzorní repetice.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 19/2018
 • Anketa s Vítem Janotou, Janou Štroblovou, Milanem Šedivým, Alicí Hekrdlovou, Alešem Kauerem, Sylvií Richterovou, Ondřejem Maclem, Miloslavem Topinkou, Marií Šťastnou, Petrem Borkovcem, Karlem Pazourkem, Natálií Paterovou, Adamem Borzičem, Jitkou Bret Srbovou a Zdenou Bratršovskou

  Štvaný muž bloudí, Muso, sinými moři…

  Ptá se Svatava Antošová

  Ponořit se do antického světa jako do živé vody je nezbytné, abychom se přestali rozpadat v moderní prach. (Sylvie Richterová)

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 6/2018
 • Milan OhniskoSvětlo v ráně

  Námluvy nad propastí

  Reflektuje Jitka Bret Srbová

  Pokud se vám zamlouval Milan Ohnisko coby mistr zkratky a hořkého aforismu, zvykněte si, že dávkování se v nové sbírce změnilo.

  Recenze a reflexe – Recenze
  Z čísla 6/2017
 • Poezie je filosofie, která se utrhla ze řetězu
  Rozhovor s Jitkou Bret Srbovou

  Poezie je filosofie, která se utrhla ze řetězu

  Ptá se Simona Martínková-Racková

  Tohle mám ráda na filosofii – že se snaží dotknout toho, co člověka překračuje v čase a ve zkušenosti, a nějak to uchopit a zpřítomnit.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 21/2016