René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte

Vysoká Hra – Mýtus nenávratného

Reflektuje Markéta Balonová
Recenze a reflexe – Recenze
Z čísla 10/2019
Chviličku.
Načítá se.
René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte

Vysoká Hra – Mýtus nenávratného

Souvisí

  • Zatímco surrealismus operuje především v rovině nevědomí a náhody, Vysoká hra se neomezuje pouze na tuto polohu, ale využívá všech dostupných prostředků k tomu, aby uchopila prožívanou skutečnost jako celek všemi smysly, které zahrnují jak vědomou racionální práci s myšlenkovou složkou, tak i tu mimosmyslovou.

    Esejistika – Studie
    Z čísla 21/2017
  • Roger Gilbert-Lecomte, René Daumal, André Rolland de Reneville

    Vysoká hra

    Obrovská silueta kostela nás drtila vší / silou svých oblouků a ulice vedly na / náměstí, rudé jak srdce. Malá Annaïck, / odlesk lamp a větru drásal mrtvými znaky / vaše čisté tváře. Vaše ruka zemřela v mlze / jako poslední a život nadále mlčel jak / staveniště v dešti.

    Beletrie – Poezie
    Z čísla 21/2017
  • topinka

    Rozrýhnutí prázdna. Stačí zcela nepatrná nepravidelnost na počátku, aby působením gravitace začaly vznikat objekty stále hustší, aby se oddělovaly od okolního prázdna.

    Esejistika – Esej
    Z čísla 21/2017
  • Nad knihou
    Miroslav Petříček

    Být schopní se ztratit

    Reflektuje Anna Luňáková

    Vzhledem k nesmírné tíži vyrovnávání se s nemožným působí Petříčkova kniha jako (byť třeba nevyžádaný) dar, zvlášť v momentálním kontextu, ve kterém se tak obtížně prosazuje myšlení vůbec.

    Recenze a reflexe – Recenze
    Z čísla 3/2019