Pavel Janoušek

Recanc 968 aneb Nad dopisy čtenářů, Tvar 2007–2017

Reflektuje red
Recenze a reflexe – 969 slov o próze
Z čísla 16/2017
Chviličku.
Načítá se.
  • Pavel Janoušek

    Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. je český literární historik, vědec a teoretik. Ve své práci se zaměřuje na historii a historickou poetiku české literatury, teorii literatury a divadla a na ...
    Profil
Pavel Janoušek

Recanc 968 aneb Nad dopisy čtenářů, Tvar 2007–2017

Souvisí