Ivo Harák

Pět povídek z nadskutečna

Reflektuje Pavel Janoušek
Recenze a reflexe – Méně slov o próze
Z čísla 2/2019
Chviličku.
Načítá se.
  • Ivo Harák

    (1964), odborný asistent a vedoucí literární sekce Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a básník. Literární reflexe uveřejňuje nejčastěji v časopisech Host, Psí víno, Salve a ...
    Profil
  • Pavel Janoušek

    Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. je český literární historik, vědec a teoretik. Ve své práci se zaměřuje na historii a historickou poetiku české literatury, teorii literatury a divadla a na ...
    Profil

Souvisí