Pavel Janoušek

… a další studie

Reflektuje Gothaj
Recenze a reflexe – Horké párky
Z čísla 18/2018
Chviličku.
Načítá se.
  • Pavel Janoušek

    Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. je český literární historik, vědec a teoretik. Ve své práci se zaměřuje na historii a historickou poetiku české literatury, teorii literatury a divadla a na ...
    Profil

Souvisí