Ottův slovník naučný

Pathos

Drobná publicistika – Slovo
revue Ravt 10/2023

Pathos (řec.) pohnutá řeč, vášeň, prudké vzrušení mysli či affekt, původně jako protiva k éthos (mrav), aby se naznačilo hnutí, které kdo hledí vyvolati v duši posluchačově. Pathos jest předním rysem básnického vznešena. Snahou jeho jest vzbuditi dva hlavní city pohnuté mysli, lásku (zálibu) a nenávist (odpor, strach). Nejmohutnějšího účinku dodělává se ve všelikém projevu řečnickém, hereckém; stejně pak vlastní jest umění vůbec, ať poesii, hudbě či plastice (srv. Laokóon). Jen vážná, důstojná forma může vypnouti se k pathosu; všednost jakákoliv jest z něho vyloučena. Nemá-li pak minouti se cíle, musí projíti citovou výhní srdce autorova. Bez tohoto oživení splichtí se všechen jeho účinek. Také nutno vésti si hospodárně, s opravdovým taktem (uměleckým atd.), neboť přílišně zdlouhavá kulminace pathosu i sebe menší zneužití jeho s jakékoli strany (př. přemrštění) zvrací jej v bombast čili naduřelost. V poesii hlásí se živel pathétický celou řadou figur, jako jsou: zvolání (exclamatio), jež svědčí o mysli silně pohnuté; oslovení (apostrofa), zvláště v poesii hymnické, přímo-li se obracíme na osobu nepřítomnou, ano i na předměty neživé (Ó země, země, to jsi ty, a to jsou tvoje hory – Vrchlický); zapřísahání, prokletí; řečnická otázka a pod.

(Citace pochází ze svazku Ottův slovník naučný, Devatenáctý díl, P – Pohoř, vydal J. Otto, Praha 1902; pro náš účel zachovali jsme dobovou češtinu bez úprav, pozn. ed.)

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí

 • V jakém paradoxu jsme se to ocitli? Řídí naše životy lidé, kteří nejsou našimi vzory a nenabízejí vizi budoucnosti našeho vývoje, jíž bychom si cenili?

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 20/2023
 • O bozích a lidech
  Jan Alatyr Kozák

  Selfíčka a modlitba

  Rozdíl mezi modlitbou a postováním selfíčka přitom ukazuje, jak odlišně je dnes společnost strukturovaná – zatímco obě aktivity jsou svého druhu nutkavé a rituální, modlitba člověka přivádí k sobě, zpravidla se nekoná veřejně před očima ostatních, obrací pozornost k čemusi přesažnému.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 19/2023
 • Rup
  Stanislav Biler

  Jedna slza

  Na českou elitu si prostě nepřijdou. Sešikuje se do jednoho myšlenkového klanu, který u nás kupodivu zahrnuje vládu, opozici, armádní představitele, prominenty extrémní pravice i velkou část novinářů a intelektuálů, do jednoho tábora, v němž ti poslední neváhají hledat argumenty pro všechny dříve zmíněné.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 19/2023