AlenKristic
Alen Kristić

Agonie – tělesně-politická teopoetika

pane
když církevní činovníci
v družině konkvistadorů
ničili indiánské svatyně
zaslepeni misionářským
zápalem

zdalipak jsi
jejich bohům
poskytl útočiště
ve svém nebeském
příbytku
aspoň ty

Beletrie – Poezie
Z čísla 21/2018

* * *

pane
když jsi s námi
v lidském těle
promlouval

věděls
že církev
ohlušená
řevem platonismu
přeslechne tvůj hlas
zakotvený
v lidských tělech

v tělech znásilňovaných žen
vyhladovělých dělníků

v tělech zbitých uprchlíků
stejnopohlavních milenců

v tělech toužících
po něze lidského doteku

 

* * *

pane
když jsi v Ježíši
zatoužil stát se
člověkem

věděls
že křesťané
budou
fetišizovat
jeho
pohlaví

bělost
jeho kůže

 

* * *

pane
když hrdá
židovka mirjam
vyslovila své ano

věděls
že církev korzetem
mužské teologie
přiškrtí
oheň tělesné
politické vášně

že pod její šaty
mazaně schová
falus mužské represe

že želízky slušnosti
nemilosrdně ženy
zkrotí

 

* * *

pane
když se ježíši
klaněli
východní mudrci

věděls
že církev
posedlá
misionářskou horečkou
vlastní východní moudrost
vesele
vyvlastní

 

* * *

pane
když ježíš
jako uprchlické dítě
vyrůstal v zemi faraona

věděls že západ
strachující se
o křesťanské hodnoty
děti uprchlíků
lhostejně vydá
smrti
v mořské
propasti

 

* * *

pane
když ježíš
na počest novomanželů
vodu ve víno
proměnil

věděls
že církev
vyhánějící
sexualitu
z teologického myšlení
uzákoní rozvod
vášnivého erótu
a nepodmíněné agapé

 

* * *

pane
když ježíš
poprvé
promlouval
pod krovem synagogy

věděls
že církev
spoutaná
řetězy doslovnosti
bude ubíjet
tvého ducha
slovem
tvé zvěsti

 

* * *

pane
když jan
na ježíšově hrudi
spočíval

věděls
že církev
nálepkou sodomie
rouhačsky
zavrhne
věnec
vyobcovaných
mužských
těl

 

* * *

pane
když si pilát
nad ježíšem
umýval ruce

věděls
kolikrát si
církev lhostejně
umyje ruce
nad bojem
za lidská práva

 

* * *

pane
když ježíše
římští vojáci
vysvlékli donaha

věděls
že ho církev
v konstantinovské
hře moci
do císařského
roucha
oblékne

 

* * *

pane
když ježíš
vedle prázdného hrobu
milovanou učednici
obejmout odmítl

věděls
že se ježíš
v dogmatickém sevření
církve
změní v marionetu
jejího
společenského
významu

 

* * *

pane
když církevní činovníci
v družině konkvistadorů
ničili indiánské svatyně
zaslepení misionářským
zápalem

zdalipak jsi
jejich bohům
poskytl útočiště
ve svém nebeském
příbytku
aspoň ty

 

* * *

pane
když se ráno prohlížíš v zrcadle
vidíš tváře dětí z osvětimi
nebo na tvoji počest
vymalovanou kupoli
sixtinské kaple

 

* * *

pane
jak dlouho ještě
budeš
mlčky otročit
gramatické tortuře
mužského rodu

 

* * *

pane
kdybys znovu zatoužil
stát se člověkem
kdo by si tentokrát
vytáhl los

súdánka
v uprchlickém táboře

palestinka
bez domova

v troskách aleppa
zoufalá syřanka

 

* * *

pane
jestlipak jsi i ty už
opustil církev
se zástupem nespokojených
se setrvačností
církevního aparátu

a znovu
objevil soumrak
s novými přáteli
v gay baru

radost
na procházce s rozesmátými
prostitutkami

a pak potom všem
v uprchlickém táboře
dětsky usnul
přikrytý dekou
s nietzscheho antikristem
pod hlavou

 

* * *

pane
čím zaháníš
myšlenku
na novou potopu
když biskup
válečného zločince
přeuctivým
podáním ruky
veřejně
ověnčí

 

* * *

pane
už ti poštou
přišlo album
obětí ze srebrenice

pláčeš nad nimi
neútěšně
nebo se ještě pořád hájíš
teologickými výmluvami
byrokraticky obratně

Z chorvatského originálu přeložil Adam Borzič

 

HOŘKÝ I ŽHAVÝ PROROK ALEN KRISTIĆ

Asi nikdy nezapomenu na první osobní setkání s Alenem Kristićem, chorvatským teologem a básníkem, které se odehrálo v poloprázdném baru v centru historického Sarajeva. Od prvního okamžiku mě tento muž doslova uhranul svou nakažlivou vlídností, jiskřivou inteligencí a úžasným tvůrčím zápalem. Kristić představuje nejen ve svém regionu zářivý a neobvyklý zjev současného křesťanství. Je jedním z nejodvážnějších teologů, jaké jsem kdy četl, odvážnějším o to víc, uvážíme-li, v jak konzervativním prostředí působí. Hned po děsivé válce, která nastala s rozpadem Jugoslávie, se intenzivně zapojil do mírové obnovy, zahrnující mezináboženský dialog s muslimy a pravoslavnými. Opakovaně v této době kritizoval vlastní katolické Chorvaty, že se nedostatečně rozešli s válečnickou mentalitou, i církevní špičky za pochlebování nacionalistickým politikům – takový postoj byl ovšem na horké bosenské půdě doslova nebezpečný. Odvaha Kristićovi nechybí ani v dalších záležitostech. Intenzivně se ponořil do dialogu s muslimy (sám je velkým milovníkem súfijské mystiky), jakkoli neváhá kritizovat islám za netoleranci a úzkoprsost, stejně jako své domovské křesťanství. V silně machistickém místním kontextu je radikálním feministou, bojuje za práva queer lidí ve společnosti a zabývá se queer teologií. Také sociální témata jsou Alenovi bytostně vlastní, zastává se dělníků a vůbec všech chudých, kteří v divokém kapitalismu živoří. Kritizuje mocné a bohaté, a ze všeho nejvíc zpohodlnělou konzervativní formu křesťanství posedlou nacionalismem, šovinismem a homofobií. Hojně přednáší, veřejně diskutuje, píše a publikuje v Bosně i v zahraničí.
To vše u něj pohání vášnivá víra v Ježíše, který osvobozuje chudé a vyloučené, a Boha veškerého života. Kristić je spíše ohnivým Ježíšovcem než vymydleným křesťanem, na jaké jsme ve veřejném prostoru zvyklí. Jedna z nejoriginálnějších Kristićových tezí zní, že křesťanství, judaismus i islám by se měly vrátit ke svým kacířským počátkům. Skutečnost, že zakladatelé těchto náboženství byli sami rouhači a heretici, je podle Kristiće skrytou příčinou, proč se jejich duchovenstvo tak úzkostlivě bojí všech projevů rouhání. Podle Alena může být blasfemie prorockou cestou víry, zvláště tehdy, když pravou víru zakrývá nános moralismu a odcizené ideologie. Na tento Alenův geniální teologický vhled jsem obzvlášť silně myslel v době, kdy „čeští vlastenci“ spolu s kardinálem Dukou běsnili proti blasfemickým prvkům v divadelní hře jiného chorvatského intelektuála, režiséra Olivera Frljiće. Bylo příznačné, že tato hra, která se díky našim fašistům stala skandálem, upozorňovala na křesťanské násilí páchané na muslimech, což v kontextu války v bývalé Jugoslávii dávalo víc než smysl.
Skandální a blasfemický nádech má ovšem i před časem vydaná básnická sbírka Alena Kristiće Agonie: Teopoetika tělesně-politického, v níž náš teolog klade Bohu rouhavé dotazy, rafinované otázky a předkládá před Jeho velebnost své vášnivé pochybnosti. Při hlubším a trpělivějším zkoumání však vidíme, že Kristićovu revoltu pohání svým vzpurným a rebelujícím duchem samotný historický Ježíš. A tak je jeho básnická sbírka především svědectvím ryzosti jeho křesťanské víry. Chorvatská teoložka Jadranka Brnčić o sbírce napsala: „Autor nás vede od jednoho teologumenon k druhému a v rytmické výměně čelí jejich odchylkám od pravdy v současné církvi: jakkoli bylo Ježíšovo mužství nahodilým prvkem – ženy jsou v církvi radiálně vylučovány; jakkoli byl Ježíšův vlastní rodokmen prost etnické i morální čistoty, církev přeslechla Boží hlas ‚zakotvený v lidských tělech // v tělech znásilňovaných žen / vyhladovělých dělníků / v tělech zbitých uprchlíků / stejnopohlavních milenců // v tělech toužících / po něze lidského doteku‘; jakkoli Ježíš překračoval zdi mezi nebem a zemí a ‚spaloval nebeskou hierarchii‘, církev baží po trůnech pozemské hierarchie; přes společný tanec božského a lidského v Ježíši, je církev posedlá nacionálně-rodově-náboženským; místo Ježíšova židovství nastupuje antisemitismus uhnízděný v církevní politice až k hrůzám Osvětimi; jakkoli byl Ježíš uprchlíkem – krutá lhostejnost vůči dnešním uprchlíkům. […] Kristić činí ze slova tělo, z otázky seznam odpovědí, hlásá vzkříšení z mrtvých, a stává se tak hořkým prorokem naší doby.“

Adam Borzič

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí