969 slov o próze
Michal Přibáň

Všechno je jenom dvakrát

Reflektuje Pavel Janoušek
Recenze a reflexe – Recenze
Z čísla 18/2016
Chviličku.
Načítá se.
  • Michal Přibáň

    (1966), působí jako literární historik v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Knižně publikoval kapitoly z dějin předsrpnového exilu Prvních dvacet let (Host 2008), vedl autorský tým slovníku Česká literární ...
    Profil
  • Pavel Janoušek

    Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. je český literární historik, vědec a teoretik. Ve své práci se zaměřuje na historii a historickou poetiku české literatury, teorii literatury a divadla a na ...
    Profil
Michal Přibáň

Všechno je jenom dvakrát

Souvisí