Hakim Bey

Pornografie

Není pochyb, že ani to nejpoetičtější porno nikdy nevzkřísí beztvářnou mrtvolu k tanci & zpěvu (jako čínský pták Chaos), ale… – představte si scénář k tříminutovému filmu, který se odehrává na mytickém ostrově…

Beletrie – Dokumenty
Z čísla 3/2018
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí