Josef Kainar

Podvečerní jízda vlakem v Čechách v zimě 1969

Vlak si rve potmě / Staré bílé vlásky / Nad námi Nad Evropou / U kolejí / S čerstvou liščí stopou

Beletrie – Poezie
Z čísla 12/2017

Misericordiam da illis
Domine

Pusť je na nástupiště
Hle jak jsou žalem lehcí
Ti od nedávna
Čeští Novokřtěnci
Sirotci vlastní zemičky
Ztracenci nadějí svých
Svého Příště
Pusť je na nástupiště

Domine

Saze a sníh
A křídla v komíně
Hup do vagónů do hrobečků
Babky s rozběhem
V Čechách pod sněhem
Křídlo andělské se cuká
V komíně
Křídlo anděla jenž vloni
nedolét
Teď ztiší se a svěsí
Prosím Nastupte si
Brzičko brzy odlehne nám
Tento svět
Tento nám vůbec
Nepatřící svět
Za živé mrtvé tento
Podvečerní pohřeb
Za mrtvou zemi
Obřad Odjíždět
Z Velénky pod Rampachem
Sedmnáct dvacet osm

A v tom odjíždění
A v tom sv. telegrafů pění
Žehná nás tlustý
Velmi bílý dým
Nejvyšší dominikán
Pod kterým
My mrtvolky se samy seřadíme
Seřadíme neboť víme
Který z nás do Věčných Počernic
Jak slina z plic
A která kam a která vůbec
Nikam

Můj Pane přej mi hněvnou smrt
Ať zbůhdarma já živý
Nezanikám

Misericordiam pro nobis
Domine

Dýcháme do skla
Tu svou horkou duši
Kdo není mrtev ve vlaku
Kdo není mrtev Nehtem
Brvou Patou
Nepatří k nám
Kdo modlíme se:

Nenahýbati se z oken
(Pro zoufalé)
Zneužití se trest…
(Když pozdě je)

Vlak si rve v jízdě
Staré bílé vlásky
Ze Sedmi Zbořenisk
Z Kaliště na Samotu
Ze Samot pryč
Pryč podle cizích plotů
Jdou jako v cizím
Koleje

Krajina přikrčená
Neochotná Vzpurná
Ve vozech každý pro sebe
Každý svá loňská
Urna
A v oknech v oknech jako
V Památnících
My zdejší a do sebe odlití
Hle stmíváme se –
Brzdy vraních křiků –
Lampičko! Hvězdo!
Ona nesvítí

Rampach je ještě pod sněhem?
Ty Karle A kdo není
Veselý blábol Teskné ševelení
Malá dává Velká
Zadáví
Průvodčí vešel
Za ním služba Mráz
S písničkou na obojku

My jsme ta hlava
Na míse
Kolem nás všechno
Točí se
Krajina svět
Svět krajina

Průvodčí zavřel za sebou
Vlak jinou začíná
Sibylla Sibyllae
Sibyllae
Sibyllam Sibylla
Sibilla

A tys té hlavě do očí
Dvě slzy přibila
Tys byla láskou mou
A já já ti
Já ti prsten zlatý

Za lásku bídnou ale
Chudeří

U dveří vlevo starý král
Je tmavý Hořce klímá
S rukama v klíně
Včelařskýma
Stigmata Žihadla
To všechno stokrát darmo
Miserere nobis
Pane našich úlů
Miserere nobis
Pane noclehů

Je život vezdejší
Jak včela na sněhu
Modlíme se:

Nenahýbejte se
Lidé z lidských tváří
Přijde Bezpředjaří
Přijde Jakoléto
Přijde rusý Papodzim –

Jen zima
Bude nám věrně
Dech a dříví krást
Bude nás štípat Na polínka Potichá
S tím sněhem Srnám po břicha
Andělům v žule
Na perutě
Měřící bílou bohatě
A krutě

Hřbitovní bráně
nápis oslepí že
k T. bě vr…ím s. B. ž. můj
– Už aby ani ti nebožtíci
Netrefili

Misericordiam
des Domine

Vlak si rve potmě
Staré bílé vlásky
Nad námi Nad Evropou
U kolejí
S čerstvou liščí stopou

Vítr se točí za ocasem
Nežli došílí

Tam na konečné
Průvodčí byl svatý
A průsvitný A víc
Byl opilý

Tam na konečné
Tam jsme vyšli z vlaku
Vyšli jsme ale
Nevystoupili

Da nobis Domine

(in: Josef Kainar, Vybrané spisy 3, ČS, 1990)

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí