Olga Pek

Vždycky je místo pro víc lásky

Beletrie – Poezie
Z čísla 9/2017

I.

„Vždycky je místo pro víc lásky. Jako pozdní Římané pořádáme piknik u paty Petřína: bílý sýr, bílý chléb, červené víno, nepřeberně hroznů, ovoce a rajských plodů. Nelze přizvat každého, ale přátelé nás opouštějí a posílají zvěst dál: Ten a ten a ta, praví, a přikývnutí posluchače roznáší posezení do světa. Jako Kasandra přicházím za tebou a říkám, o polednách pod olivovníkem ruka jednoho námořníka lehce spočinula na ruce jiného. Polibkem na tvář tě vyprovázím k domovu, se kterým si vycházíte v ústrety, Penelopě jiné o světadíl léta, zkoušku, propast, v níž se bez ustání shlížíš, třebaže už opět nepoznáváš […].“

II.

Polibky (na čelo, na tvář apod.)
Líbání (na ústa)
Držení se za ruce
Tulení se k sobě
Objímání se
Něžné doteky jiného druhu
Objímání se na veřejnosti
Tulení se k sobě na veřejnosti
Polibky (na čelo, na tvář apod.) na veřejnosti
Líbání (na ústa) na veřejnosti
Držení se za ruce na veřejnosti
Něžné doteky jiného druhu na veřejnosti
Pohledy do očí
Plakat druhému v náručí
Nechat druhého plakat ve svém náručí
Masírovat druhého
Nechat se druhým masírovat
Česat druhého
Nechat se druhým česat
Lakovat druhému nehty
Nechat si od druhého lakovat nehty
Holit druhého
Nechat se od druhého holit
Společné koupání (v plavkách)
Společné koupání (nazí)
Vidět partnera či partnerku nahou
Nechat partnera či partnerku, aby mě viděl/a nahého či nahou
Krmit druhého
Nechat se druhým krmit
Lechtat druhého
Nechat se druhým lechtat
Milostná oslovení
Být oslovován/a „nejlepší kamarád / kamarádka“
Být oslovován/a „partner / partnerka“
Být oslovován/a citově zabarvenými jmény (přítel, přítelkyně apod.)
Udržovat další platonická partnerství
Nechat partnera či partnerku udržovat další platonická partnerství
Udržovat další romantické vztahy
Nechat partnera či partnerku udržovat další romantické vztahy
Provozovat citově zabarvené aktivity s někým jiným
Nechat partnera či partnerku provozovat citově zabarvené aktivity s někým jiným
Nechat partnera či partnerku provozovat sexuální aktivity s někým jiným
Provozovat sexuální aktivity s někým jiným
Sexuálně se dotýkat partnera či partnerky
Nechat partnera či partnerku dotýkat se mě sexuálně
Provozovat s partnerem či partnerkou sex jakéhokoliv druhu [upřesněte, pokud ano]
Provozovat s partnerem či partnerkou perverzní sex [upřesněte, pokud ano]
Nesexuální perverzní chování s partnerem či partnerkou [upřesněte, pokud ano]
„Citově zabarvené“ dárky (květiny, bonboniéry apod.)
Tanec
Sdílení postele (nikoliv milostného druhu)
Sdílení postele (tulení)
Ukládat druhého k spánku
Nechat se druhým ukládat k spánku
Spolubydlení
Manželství či platonické manželství
Společná výchova dětí
Společná péče o zvířecí miláčky
Další výhrady / sporné body

Stupnice odpovědí:
Ano, ale nejdřív se zeptej!
Ano!
Ano, ale s omezením.
Možná, nejdřív se zeptej.
Je mi to jedno.
Ne.
Jiné.

(Text je slovo od slova převzat z dotazníku, který na Tumbleru zveřejnil uživatel Aromantic Aardvark.)

III.

Bezezbytku přijímám disciplínu svých chyb.

IV.

Každý, kdo zažívá něco primitivně, také  v idealitě zažívá možnost té samé věci a možnost jejího opaku. Tyto možnosti jsou jeho právoplatným literárním majetkem. Jeho vlastní skutečnost však nikoli.

Jakmile se tvůrce musí vzdát své skutečnosti, její fakticity, není už vpravdě tvůrcem; jeho začátek bude jeho koncem a první z jeho slov už bude přestupkem proti svaté skromnosti ideality.

Cesta se dělí ve dví jak fólie a papír. První možností je ano, druhou není ne.
Na každé větvi strom uzavřen křížkem. Páv má průhledné listí. V životě jako v matematice:
převést jeden problém na druhý, řešitelný. Jednoho člověka na druhého.

Miluju tě,
miluju tě,
miluju tě.

Úkol: staň se nepřátelským k životu.
Jiný úkol: uspořádej se thematicky.
Ještě jiný úkol: nedopusť se žádné chyby.

Ale já jsem Heathcliff! Jen tak mezi námi: není rozdílu. Čas je krásný –
zvyk, saturovaný, stereofonní, od kořenů napuštěný pomerančovou šťávou. Když obsílky chodí s krvavou ořízkou. Obzvlášť rád má afirmativní tvrzení – například:
Je mi líto.

Avšak ticho, závorky, do kterých uzavírá svou osobnost, je právě podmínkou dosažení ideality; jinak, i navzdory všem předběžným opatřením, jako je umístit scénu do Afriky apod., se jeho jednostranná preference přece projeví.

(Text v kurzívě: Søren Kierkegaard)

Avšak ticho, závorky, do kterých uzavírá svou osobnost, je právě podmínkou dosažení ideality; jinak, i navzdory všem předběžným opatřením, jako je umístit scénu do Afriky apod., se jeho jednostranná preference přece projeví.

Søren Kierkegaard

Chviličku.
Načítá se.
  • Olga Pek

    (1987), básnířka, redaktorka časopisu Psí víno a bývalá ředitelka festivalu poezie Prague Microfestival. Její texty vyšly v překladu a objevily se v ročence Nejlepší české básně. Organizuje, rediguje, překládá. Literární ...
    Profil

Souvisí