Olga Stehlíková

Na břeh

RAVT je dočasně pozastaven! Více čtěte po rozkliknutí.

Esejistika – Pádlo
revue Ravt 7/2017

Magazín Ravt nedostal ministerskou podporu, z níž by mohl rok provozovat na obtýdenní bázi kvalitní ani nekvalitní literární občerstvení pro své publikum. Protože z přiznané dotace 30.000 korun nejsme schopni publikovat 24 čísel Ravtu za rok, zajistit dvanáctiměsíční chod jednočlenné redakce, ohodnotit práci webmastera Petra Cibulky a webeditora Vojtěcha Němce, natož honorovat básnické, esejistické a prozaické příspěvky, je činnost Ravtu počínaje tímto číslem pozastavena.

Za tři čtvrtě roku jeho existence do magazínu Ravt přispěla původními a dříve nepublikovanými texty řada výrazných osobností střední a mladší básnické generace, necelá desítka vynikajících prozaiků a a několik esejistů. Dávali jsme si (odpusťte nevýstižný plurál) záležet na tom, aby Ravt byl prestižní či, chcete-li, výběrový, ale současně otevřený pro mladé a začínající autory. Bez jakýchkoli cenzurně-redakčních zásahů jsme otiskovali leckdy vášnivé, nepříjemné a neformální polemiky a protireakce na dříve otištěné sloupky a úvahy. Rubrikou Odlesk jsme věnovali pozornost fotografujícím slovesným umělcům i fotoprofesionálům, kteří portrétují básníky a spisovatele.

Ráda bych vyjmenovala nejen autory, kteří přispěli do tohoto posledního čísla 7/2017, ale i básníky a prozaiky, kteří se nechali nalodit k plavbě po Divoké vodě od nejistých začátků magazínu – a poděkovala všem šedesáti pěti za to, že Ravtu bez nároku na honorář věnovali svá nová, dříve nepublikovaná literární díla, nebo pro Ravt „na zakázku“ psali úvahy a sloupky:

Roman Kanda

Ivana Myšková

Olga Pek

Pavel Janoušek

Tomáš Gabriel

Michal Škrabal

Petr Hruška

Milan Děžinský

Michal Maršálek

Milan Ohnisko

Václav Kahuda

Petr Borkovec

Martin Stöhr

Emil Hakl

Svatava Antošová

Simona Racková

Ondřej Hanus

Mária Ferenčuhová

Michal Šanda

Ondřej Buddeus

Daniel Hradecký

Pavel Zajíc

Marie Šťastná

Pavel Novotný

Ladislav Zedník

Michal Bystrov

Kateřina Bolechová

Marek Šindelka

Miroslav Fišmeister

Adam Borzič

Roman Polách

Eva Košinská

Ivan Binar

Kamil Bouška

Jaroslava Oválská

Adéla Gálová

Miroslav Černý

Tereza Semotamová

Derek Rebro

Bianca Bellová

Josef Straka

Eli Koska

David Vichnar

Ivana Kašpárková

Louis Armand

Jonáš Zbořil

Radek Glabazňa

Tomáš Čada

Jan Nemček

Dominik Melichar

Jan Škrob

Jan Kunze

Petra Klapka

Robert Janda

Robert Wudy

Jan Jícha

Guillaume Basset

Roman Krištof

Peter Getting

Nikol Patíková

Vojtěch Němec

Martin Trdla

Jiří Pinkas

Za výmluvné fotografie pro Odlesky děkuju:

Jan Horáček

Ondřej Lipár

Jitka Hanušová

Zuzana Lazarová

Sylva Ficová

Miroslav Fišmeister

Richard Klíčník

Ladislav Zedník

Za neúnavné plnění rubriky Příležitosti Vojtovi Němcovi a za Literární akce Svatce Antošové.

Poslední číslo Ravtu je věnované tvorbě autorů Ostravska a Opavska. Ráda bych touto volbou mimo jiné podtrhla, že ačkoli příslušnost k regionu v naší republičce není literárním kritériem, lze v tvorbě autorů z tohoto kouta země vysledovat určité paralely, porozumění a blízkost tvůrčího gesta. Vliv díla Petra Hrušky je zřetelný. Vážím si toho, že se stal básníkem posledního čísla právě on. Jeho portrét, zachycený Ondřejem Lipárem, je bez nadsázky nádherný. Spolu s básněmi Petra Hrušky tvoří Divokou vodu verše z rukopisů chystaných sbírek Romana Polácha, Radka Glabazňi, Ivany Kašpárkové a Jana Kunzeho. K autorům tohoto okruhu patří také Miroslav Černý a Jan Nemček, jejichž básně jsme otiskli dříve.

Chviličku.
Načítá se.
 • Olga Stehlíková

  (1977) vystudovala bohemistiku a lingvistiku na FFUK v Praze a publicistiku na VOŠP v Praze. Působí jako nakladatelská i časopisecká redaktorka, editorka a literární publicistka. Byla editorkou literární revue Pandora ...
  Profil

Souvisí

 • Melancholie, která může vyústit v až psychotické mechanismy, možná vystihuje situaci současného umění podobně, jako situaci umění postmoderního vystihovala ironie.

  Esejistika – Pádlo
  revue Ravt 6/2017
 • Stáli jsme chvíli na malé čtvercové ploše, která – jak jsme se pak dočetli – sloužila jako zahrada k pěstování zeleniny. Hnojila se lidským popelem. Bylo to vlastně docela rozumné a hospodárné řešení, protože popela bylo v pecích stále dost a byla by škoda jej jen tak vyhodit.

  Esejistika – Pádlo
  revue Ravt 2/2016
 • Snad jen, že poezie by neměla být ponížena na zpravodajku, na pracovitou dokladačku skutečnosti, která se ve snaze vyjmenovat vše zastaví jen krok před výrazně dořečeným vysvětlením od zcela spolehlivého vypravěče.

  Esejistika – Pádlo
  revue Ravt 3/2016